Ajankohtaista ForeAmmatissa

  • Millaista tietoa tettiläiset löysivät haaveammateistaan ForeAmmatista?

    Yhdeksäsluokkalaiset Aada ja Maija viettivät viikon mittaisen työelämään tutustumisjakson Foredatalla. Pyysimme tettiläisiä etsimään ForeAmmatista heille hyödyllistä tietoa omista haaveammateistaan, ja sitä kautta pohtimaan vastasivatko mielikuvat ammateista todellisuutta.

    Opiskelijalle / Urasuunnittelu