Ajankohtaista ForeAmmatissa

  • Millaista tietoa tettiläiset löysivät haaveammateistaan ForeAmmatista?

    Yhdeksäsluokkalaiset Aada ja Maija viettivät viikon mittaisen työelämään tutustumisjakson Foredatalla. Pyysimme tettiläisiä etsimään ForeAmmatista heille hyödyllistä tietoa omista haaveammateistaan, ja sitä kautta pohtimaan vastasivatko mielikuvat ammateista todellisuutta.

    Opiskelijalle / Urasuunnittelu
  • Teillekö vuodeksi ForeAmmatti PLUS -käyttöoikeudet ilmaiseksi?

    Lahjoitamme joulukuussa 2021 yhden järjestön, hankkeen, yhdistyksen tai seuran nuorille ForeAmmatti PLUS -palvelun käyttöön vuodeksi. Kuulostaako tämä teidän toiminnaltanne? Tiedätkö tällaisen toimijan?

    Urasuunnittelu / Työmarkkinat / Uutinen