Ajankohtaista ForeAmmatissa

  • Uudistimme ForeAmmatti PLUS ja Avoin ForeAmmatti -käyttöliittymät

    Avoin ForeAmmatin ja ForeAmmatti PLUS uudistuivat! Uudistusten myötä käytössäsi on tutut toiminnot helpommin käytettävässä paketissa.

    ForeAmmatin uudistukset / Opiskelijalle / Työnhakijalle / Urasuunnitteluun
  • Millaista tietoa tettiläiset löysivät haaveammateistaan ForeAmmatista?

    Yhdeksäsluokkalaiset Aada ja Maija viettivät viikon mittaisen työelämään tutustumisjakson Foredatalla. Pyysimme tettiläisiä etsimään ForeAmmatista heille hyödyllistä tietoa omista haaveammateistaan, ja sitä kautta pohtimaan vastasivatko mielikuvat ammateista todellisuutta.

    Opiskelijalle / Urasuunnitteluun