Esedun uraohjaaja Jukka Siitosella on uraohjaustilanne työnhakija-asiakkaan kanssa.

Esedun uraohjauspalvelut hyödyntävät ForeAmmattia työnhakijan ohjauskeskustelussa

ForeAmmatin käyttöesimerkit

Etelä-Savon ammattiopiston, Esedun, uraohjauspalvelut toimivat tiiviissä yhteistyössä Mikkelin seudun kuntakokeilun asiantuntijoiden kanssa. Esedussa on pyritty keräämään kaikki kuntakokeilun asiakasohjaukseen liittyvät hankkeet ja palvelut yhteen sateenvarjotyyppiseksi ratkaisuksi tukemaan asiakastyötä.

Esedun uraohjauspalvelut tarjoavat ForeAmmatti-palvelua kuntakokeilusta ohjautuvien työnhakija-asiakkaiden käyttöön alkuvaiheen ohjauskeskusteluiden tueksi.

– Ohjauspalvelujen tarjoama tuki opiskelusta ja/tai työllistymisestä kiinnostuneille asiakkaille hyödyntää tässä vaiheessa ForeAmmattia, jolla asiakkaita tuetaan kirjaamaan osaamisprofiilinsa järjestelmään, sanoo Esedun uraohjaaja Jukka Siitonen.

Miten ForeAmmatti tukee ohjauspalveluun saapuvan kuntakokeiluasiakkaan kanssa käytävää keskustelua?

– ForeAmmatti mahdollistaa (sen jälkeen, kun asiakas on päässyt kirjautumaan ja jakamaan osaamisprofiilinsa) asiakkaan lähtötilanteen selvittämisen mahdollisesti jo ennen varsinaista tapaamista. Asiakas kirjoittaa kuvauksen sen hetkisestä tilanteestaan järjestelmään ja se näkyy ohjaustyötä tekevälle asiantuntijalle. Näin ohjauskeskustelu ei ala täysin ”nollatilanteesta” vaan asiantuntijalla on valmiiksi tietoa asiakkaan sen hetkisestä tilanteesta, tavoitteista ja niihin liittyvistä osaamisista, Siitonen kertoo.

Siitonen esittelee kaksi käyttöesimerkkiä, kuinka ForeAmmattia on Esedun uraohjauspalvelussa hyödynnetty työnhakija-asiakkaan kanssa.

1. ForeAmmatin käyttöesimerkki Esedun ohjauspalvelussa työnhaun tukena

Asiakas ohjautui kuntakokeilusta, koska hän tarvitsi apua työnhakua varten. Asiakkaalla oli haasteita sähköisten työhakujärjestelmien kanssa, joten häntä autettiin tekemään hakemus. Hän oli itse sitä mieltä, että hänellä ei koulutus/osaaminen nyt täysin vastaa työpaikan tarpeita, mutta hakemus tehtiin, koska häntä oli kehotettu sinne hakemaan.

Lyhyen keskustelun jälkeen sovittiin, että tehdään hänelle ForeAmmatin osaamisprofiili, koska tätä kautta näkyviin tulevat työpaikat voivat vastata paremmin hänen osaamistaan. Vaikka asiakkaan digitaidot olivat melko vaatimattomalla tasolla, ohjatusti tehtynä osaamisprofiilin täyttöön meni noin 45 minuuttia. Asiakas itse kiinnostui järjestelmän tarjoamista työpaikoista siinä määrin, että oli omatoimisesti käyttänyt järjestelmää ja löytänyt osaamistaan vastaavia työpaikkoja, joihin oli itsenäisesti ottanut yhteyttä.

Vaikka avoimien työmarkkinoiden kohdalla ei voida suoraan määritellä niitä osaamisia (ESCO-osaamisluokitus), jotka ovat kyseiselle työlle keskeisiä, ne nousevat nopeasti esille työnantajan kanssa käydyssä keskustelussa. Tällä tavalla järjestelmää voidaan käyttää myös uraohjauksen ja -suunnittelun pohjana ja sitä kautta saadaan näkyviin ne osaamiset, joita kannattaa täydentää.

Tässä käyttöesimerkissä ohjaajan työpanosta tarvittiin n. 3 tuntia.

2. ForeAmmatin käyttöesimerkki Esedun ohjauspalvelussa kesätyöhaussa

Asiakas ohjautui kuntakokeilusta ja tarvitsi apua kesätyöllistymiseen. Hän kuului ryhmään alle 29-vuotiaat. Asiakkaan digitaidot olivat hyvällä tasolla ja hänen kanssaan ohjaukseksi riitti aluksi puhelinkeskustelu ja ForeAmmatti-ympäristöön käyttäjäkutsun lähettäminen.

Asiakas sai itsenäisesti profiilin täytettyä ja sitä kautta hänelle tarjoutui useita osaamista vastaavia työpaikkoja, joihin hän itsenäisesti haki. Nämä työpaikat sijaitsivat toisilla paikkakunnilla, joten asiakas oli omatoimisesti laajentanut työnhakualuettaan.

Asiakas haki kahteen parhaiten osaamista vastaavaan paikkaan ja pääsi molempiin. Hän otti toisen paikan vastaan ja muutti työskentelypaikkakunnalle.

Tässä käyttöesimerkissä ohjaajan työpanosta tarvittiin n. 0,5 tuntia.

– Esimerkeistä näkyy hyvin, että järjestelmää hyödyntäen ohjaustyöpanos on hyvin maltillinen, riippuen toki paljon asiakkaan digitaidoista sekä tavoitteista tulevaisuutensa suhteen. Kun asiakas saa tarvitsemansa tuen profiilin tekemiseen, myös vähemmillä digitaidoilla päästään tilanteeseen, jossa asiakas aktivoituu itse tekemään valintoja omaan tulevaisuuteensa, Siitonen kertoo.

ForeAmmatti tarjoaa apua osaamisen tunnistamiseen kokonaisvaltaisesti

Esedussa selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää ForeAmmatti-profiileja jatkuvan haun kautta tulevien opiskelijoiden henkilökohtaistamisprosessissa jo hakeutumisvaiheessa. Pienentyvien ikäluokkien myötä yhä suuremmalla osalla tutkintoa tai tutkinnon osia suorittamaan tulevista opiskelijoista on työelämässä hankittua osaamista, joka voi korreloida suoraan suoritettaviin opintoihin ja uudella alalla vaadittaviin osaamisiin.

– Kuten lähes kaikissa järjestelmissä, myös ForeAmmatissa kannattaa huomioida, että tuloksekkaassa toiminnassa tarvitaan myös asiakaskohtaamisia. Pelkkä järjestelmä ei tee autuaaksi. Alkuvaiheessa se, että asiakkaan osaamisprofiili vastaa sitä todellisuutta, jolla asiakas haluaa edetä työ- tai opiskelu-urallaan, vaatii usein ohjaustoimenpiteitä mutta siinä vaiheessa käytetty resurssi voi säästää resurssia tulevaisuudessa. Tämä kannattaa huomioida mm. alanvaihtajien kohdalla, jolloin osaamisprofiilia voi joutua “säätämään”, jotta näkyviin tulee sellaiset työpaikat, joita asiakkaalla on edellytykset hakea, Siitonen sanoo.

Osaamisprofiili auttaa peilaamaan työnhakijan osaamisia eri ammatteihin

Työnhakija voi koota itselleen sopivan osaamisprofiilin ForeAmmatissa Osaamiskartoituksen avulla. Osaamisprofiilin hahmottelun voi aloittaa miettimällä aluksi kaikkea osaamistaan, mitä huomaa itselleen kertyneen niin työssä, opinnoissa kuin vapaa-ajaltakin. Osaamisprofiili kokoaa nämä kaikki taidot yhdeksi listaksi ja näyttää työnhakijalle, millaisiin ammatteihin listauksen osaamiset sopivat.

ForeAmmatissa työnhakija näkee myös osaamisensa perusteella itselleen sopivat alueella julkisesti avoinna olevat työpaikat. Jos ehdotusten joukossa on ammatteja, joita työnhakija ei halua tehdä, osaamisprofiilistaan kannattaa karsia tällaisten ammattien osaamisia pois. Tällöin myös palvelun tarjoamat ammattiehdotukset muuttuvat.

Ehdotuksista itseään kiinnostavia ammatin tietoja ja osaamisia voi tutkia ForeAmmatissa tarkemmin ja selvittää sitä kautta olisiko itsellä enemmänkin näihin sopivaa osaamista. Tällöin työnhakija myös näkee, jos osaamista vielä uupuu kiinnostavasta ammatista ja voi miettiä lisäkoulutusta. Osaamisprofiilin muokkaaminen itselleen sopivaksi auttaa työnhakijaa hahmottamaan työmahdollisuuksiaan alueellaan. Osaamisprofiili on voinut esimerkiksi tuoda esiin sellaisia ammatteja, joita työnhakija ei ole tullut ajatelleeksi, mutta jotka häntä kiinnostavat ja jotka hänelle sopivat osaamisen puolesta.

Työnhakijan antaessa näkymän osaamisprofiilinsa tietoihin organisaatiolle, joka kutsui hänet käyttämään ForeAmmattia, hän saa lisätukea osaamisprofiilinsa täydentämiseen sekä hyödyntämiseen työnhaussa ja urasuunnittelussa.

Tutustu & lue lisää

Etelä-Savon ammattiopisto

Mikkelin seudun kuntakokeilu

Foredata Oy perustettiin 2007 aidosta halusta auttaa työnhakijaa työllistymään ja tekemään työllistymisen edistämisestä yksilöllisempää sekä tehokkaampaa digitalisoinnin avulla. ForeAmmatti-palvelumme auttaa vuosittain kymmeniätuhansia ihmisiä heidän työelämään liittyvissä valinnoissaan ja yli tuhatta työllisyyden edistämisen asiantuntijaa heidän työssään. Asiakkaitamme ovat valmennusyhtiöt, kunnat, oppilaitokset, TE-toimistot, ELY-keskukset sekä muut työllistymistä edistävät organisaatiot.

foreammatti@foredata.fi