ForeAmmatin Työelämäprofiili-sivu.

ForeAmmatti auttoi Rauman Seudun Katulähetyksen digiaikaan

ForeAmmatin käyttöesimerkit / Työnhakijalle

Lahjoitimme jouluna 2021 ForeAmmatti-palvelun käyttöoikeudet vuodeksi yhdelle onnekkaalle nuorisotoimijalle. Meille ehdotetuista tahoista arpaonni suosi Rauman Seudun Katulähetys ry:tä. Järjestön puolesta joululahjan vastaanotti palvelutuotantojohtaja Marko Kerola. Soitimme Kerolalle ja kysyimme kuinka ForeAmmatin käyttö on lähtenyt heillä sujumaan.

Ennen ForeAmmattia RSKL:llä ei ole ollut käytössään digitaalisia järjestelmiä

Kiirettä on kevään mittaan pitänyt Rauman Seudun Katulähetyksen toiminnassa. RSKL:n ryhmät ovat toiminnallisia uravalmennuksia ja tarkoitus on saada osallistujille jatkopolku työelämään. Kerola on tehnyt itsekin kaksi päivää viikossa valmennusta asiakasryhmien kanssa.

– Uravalmennuksessa olen ottanut ForeAmmatin työkaluksi itselleni ja asiakaskohderyhmille. Asiakkaat näkevät ForeAmmatissa tehdyt asiakasmerkinnät ja pystyvät myös kirjallisesti arvioimaan ja tuomaan esiin omaa tilannettaan palvelussa, Kerola sanoo. – Ulvilassa päättyi ensimmäinen ryhmä. He olivat tyytyväisiä ForeAmmattiin.

Ennen ForeAmmattia RSKL:llä ei ole ollut käytössään digitaalisia järjestelmiä.

Asiakkaat näkevät ForeAmmatissa tehdyt asiakasmerkinnät ja pystyvät myös kirjallisesti arvioimaan ja tuomaan esiin palvelussa omaa tilannettaan.

Marko Kerola, RSKL:n palvelutuotantojohtaja

ForeAmmatti mahdollistaa osaamispohjaisen työnhaun uravalmennuksissa

ForeAmmatti tarjosi Ulvilan ryhmäläisille uudenlaisen mahdollisuuden työnhakuun ja hakualueen valitsemiseen. – Työpaikat louhiutuvat ForeAmmatissa kerätyn osaamisen kautta hyvin esiin, Kerola kertoo kokemuksista.

ForeAmmatissa omaan osaamiseensa sopivia avoimia työpaikkoja voi hakea kuntakohtaisesti ja palvelu näyttää työnhakijalle suoraan hänen osaamiseensa sopivat avoimet työpaikat valitulta hakualueelta.

Ulvilan asiakasryhmässä oli mukana kaiken ikäisiä ja vähänlaisesti digipalveluita ennen käyttäneitä, mutta ForeAmmatti oli tuntunut käytössä luontevalta.

– ForeAmmatissa keväällä toteutetun ulkoasu-uudistusten myötä palvelun käyttöliittymästä tuli myös asiakkaiden mielestä entistä selkeämpi käyttää, summaa Kerola ryhmäläisten palautteita ForeAmmatista.

Ulvilan ryhmä oli ForeAmmatin käytössä hyvä aloitusryhmä. Ryhmäläiset olivat olleet työelämäorientoituneita, vaikka työttömyys oli pitkittynyt ja työelämätaidot olivat ryhmäläisillä hallussa. Ulvilan ryhmässä oli kahdeksan aktiivista ryhmäläistä yhdeksästä osallistujasta. Heistä neljä pääsi valmennuksen jälkeen töihin, mikä kertoo Kerolan mukaan ryhmäläisistä paljon.

ForeAmmatin avulla toiminnan digitalisointi onnistuu monipuolisesti

ForeAmmatti on otettu käyttöön myös kahden muun ryhmän kanssa Rauman Seudun Katulähetyksen toiminnassa. Nuorten ryhmässä oli pääsiäisen jälkeen työhön tutustumisjakso, joka oli nuorille hyödyllinen urapohdintojen tueksi.

Kerola näkee paljon hyötyä ForeAmmatin yhdistämisessä nuorten ryhmän työelämäkokeiluun.  – ForeAmmatin Osaamiskartoituksen avulla saamme nuorten osaamista paremmin esille.

ForeAmmatin Osaamiskartoituksen avulla saamme nuorten osaamista paremmin esille.

Marko Kerola, RSKL:n palvelutuotantojohtaja

Vielä kaikki valmentajat eivät ole ottaneet RSKL:ssä ForeAmmattia osaksi asiakkaiden kanssa tekemistä. Kerola kertoo, että ForeAmmatin laajaan käyttöön järjestössä kuitenkin pyritään. Kun kaikki valmentajat käyttävät ForeAmmattia, saadaan kaikista valmennettavista perustiedot kirjattua yhteen asiakastietojärjestelmään.

Samalla ForeAmmattiin saadaan asiakkaiden osaaminen näkyviin ja työkyky kartoitettua keskustelujen tueksi. Myöskään valmentajien mahdolliset vuosilomat ja sairastapaukset eivät estäisi asiakkaiden kanssa toimimista, kun tiedot olisivat ForeAmmatissa työkaverinkin käytettävissä.

Foredata Oy perustettiin 2007 aidosta halusta auttaa työnhakijaa työllistymään ja tekemään työllistymisen edistämisestä yksilöllisempää sekä tehokkaampaa digitalisoinnin avulla. ForeAmmatti-palvelumme auttaa vuosittain kymmeniätuhansia ihmisiä heidän työelämään liittyvissä valinnoissaan ja yli tuhatta työllisyyden edistämisen asiantuntijaa heidän työssään. Asiakkaitamme ovat valmennusyhtiöt, kunnat, oppilaitokset, TE-toimistot, ELY-keskukset sekä muut työllistymistä edistävät organisaatiot.

foreammatti@foredata.fi