Vasen käsi pitelee älypuhelinta, jonka ruudulla näkyy ForeAmmatin mobiilin kirjautumisnäkymä. Oikea käsi lepää läppärin näppäimistöllä. Läppärin näytöllä on näkymä ForeAmmatin Osaamiskartoitus-työkaluun. Kuvan alareunassa on valkoinen alue, jonka päällä on Muutosturvaverkoston sekä ForeAmmatin logo.

ForeAmmatti mukaan Muutosturvaverkostoon

Uutiset / Työnhakijalle

Muutosturvaverkosto.fi-palvelu on keskellä pandemiaa syntynyt vaihtoehtoinen muutosturvan palvelukokonaisuus, joka tarjoaa hyötyä niin työnantajalle kuin työntekijöille irtisanomistilanteessa. Muutosturvaverkoston asiakkaana työnantajan on mahdollista YT-tilanteessa tarjota lakisääteistä koulutusta vastuullisesti ja kustannustehokkaasti. Samalla työntekijöille tarjoutuu mahdollisuus valita verkoston palveluista yksilöllistä tukea uudelleen työllistymiseensä.

– Ihmisläheinen ratkaisu tarjoaa verkoston kautta monipuolisesti vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin, jolloin jokainen ihminen tulee kuulluksi yksilönä, kuvaa palvelukokonaisuutta Muutosturvaverkoston Sonja Hyökyvaara.

Yksi Muutosturvaverkoston tarjoamista palveluista on ForeAmmatti. Muutosturvaverkoston asiakkailla on mahdollisuus henkilökohtaisella saldollaan hankkia ForeAmmatti-palvelu käyttöönsä, minkä avulla omaa nykytilannetta työmarkkinoilla on otollista lähteä pohtimaan.

– ForeAmmatti-palvelumme avulla työnhakija saa käyttöönsä välineet oman kokonaistilanteensa parempaan hahmottamiseen. Palvelumme tukee työnhakijaa seuraavien askeleiden ottamisessa kohti henkilökohtaisia tavoitteita, kertoo Jukka Suontausta Foredatalta. 

Muutosturvaverkosto tuo valinnanvapautta työnhakijalle 

Muutosturvaverkoston toimintaperiaate on yksinkertainen. Työnantaja lataa palveluun saldoa muutosturvapalvelujen hyödyntämistä varten. Irtisanomistilanteessa työntekijä ohjataan Muutosturvaverkosto.fi-palveluun, jossa hän saa käyttöönsä työnantajan hänelle osoittaman saldon ja tukea työelämän muutoksessa. Hänelle osoitetun saldon uusi työnhakija voi käyttää itse valitsemiinsa Muutosturvaverkoston palveluihin.

Ketään ei jätetä palvelussa yksin. Muutosturvaverkoston asiantuntijat ovat valmiina auttamaan sopivan palvelun löytämisessä ja jakavat aktiivisesti aiheeseen liittyviä sisältövinkkejä ja työkaluja, joita voi hyödyntää kukin omassa tilanteessaan.

Muuttuneessa työelämän tilanteessa ForeAmmatti tarjoaa työnhakijalle välineet oman nykytilanteen hahmottamiseen. Palvelun avulla työnhakija pystyy itsenäisesti peilaamaan taitojaan ja vahvuuksiaan eri ammattien vaatimuksiin ja arvioimaan sen kautta paremmin nykyistä kokonaistilannettaan työmarkkinoilla. Palvelu sisältää ohjepolkuja sekä muita ohjemateriaaleja tukemaan osaamisen tunnistamisen prosessia.

ForeAmmattiin kartoittamansa tiedon pohjalta työnhakijan on helpompi pohtia tilannettaan kokonaisvaltaisesti ja tarvittaessa valita työllistymisensä edistämisen tueksi muita Muutosturvaverkoston palveluita, kuten uravalmennusta.

Mitä muutosturvalla tarkoitetaan?

Työsopimuslaki velvoittaa työnantajaa tarjoamaan taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvassa irtisanomistilanteessa työntekijälle muutosturvaa, joka tähtää lieventämään irtisanomisen vaikutuksia ja helpottamaan työntekijän uudelleen työllistymistä.

Työnantaja on velvollinen tarjoamaan koulutusta tuotannollisista tai taloudellisista syistä johtuvassa irtisanomistilanteessa, jos työnantajalla työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää ja irtisanottavan työntekijän työsuhde on yhtäjaksoisesti jatkunut vähintään viisi vuotta. Työntekijä on myös oikeutettu edelleen työnantajan työterveyspalveluihin kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä.


Muutosturvaverkosto on suomalaisen perheyrityksen The Orange Company Oy:n palvelu. Yhtiöllä on 26 vuoden kokemus pioneerityöstä uusien tuotteiden ja palvelujen rakentamisesta. The Orange Company luo ratkaisuja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttamiseen tuottamalla ihmisen yksilöllisyyden huomioivia ratkaisuja.

Foredata Oy perustettiin 2007 aidosta halusta auttaa työnhakijaa työllistymään ja tekemään työllistymisen edistämisestä yksilöllisempää sekä tehokkaampaa digitalisoinnin avulla. ForeAmmatti-palvelumme auttaa vuosittain kymmeniätuhansia ihmisiä heidän työelämään liittyvissä valinnoissaan ja yli tuhatta työllisyyden edistämisen asiantuntijaa heidän työssään. Asiakkaitamme ovat valmennusyhtiöt, kunnat, oppilaitokset, TE-toimistot, ELY-keskukset sekä muut työllistymistä edistävät organisaatiot.

foreammatti@foredata.fi