Hämeessä selvitetään, kuinka työmarkkinoiden osaamistarpeet alueella tunnistetaan.

Hämeessä selvitetään, kuinka työmarkkinoiden osaamistarpeet alueella tunnistetaan

Hankkeet / Työmarkkinat / Uutinen

Elokuussa Hämeen ELY-keskuksen toimialueella käynnistettiin selvitystyö, jonka tarkoituksena on kerätä, analysoida ja kuvata, miten alueella toimivat keskeiset tahot keräävät ja käsittelevät osaamistarpeisiin sekä osaamistarpeiden ennakointiin liittyvää tietoa nykytilanteesta.

Selvitystyössä käytetään tutkimusmenetelminä mm. kyselytutkimusta sekä kyselyn pohjalta tehtäviä tarkentavia haastatteluja. Selvityksen lopullisena tavoitteena on tuottaa tietoa, miten alueellista osaamistarpeiden kartoitusta ja ennakointia voitaisiin kehittää yhdensuuntaisemmaksi ja kokonaisuutena vaikuttavammaksi toiminnaksi. Selvityksellä pyritään tarjoamaan alueen toimijoille ratkaisuja yhteisen toimintamallin rakentamiseen tulevaisuudessa.

Hämeen ELY-keskuksen selvitystyön toteuttaa aluekehittämisen konsultointitoimisto MDI Public Oy vuoden 2021 loppuun mennessä. Foredata Oy on hankkeessa mukana yhteistyökumppanina ja Foredatalta selvitystyössä asiantuntijana toimii tuote- ja palvelujohtaja Mikael Andolin.

Lue lisää

MDI, Hämeessä selvitetään työmarkkinoiden osaamistarpeisiin liittyvän tiedon keräämistä ja hyödyntämistä

Tuomme digitalisoinnin hyödyt osaksi työllistymistä ja työllistymisen edistämistä yhdistämällä palveluihimme syvällisen työmarkkina- ja ennusteosaamisemme sekä toimintakentän tuntemuksen. Ratkaisumme on ForeAmmatti.fi-palvelu, joka auttaa ihmisiä elämänkokoisissa valinnoissa työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyen.

foreammatti@foredata.fi