Ammattikohtaiset kilpailutilanne-ennusteet vuodelle 2025.

ForeAmmatin ammattikohtaiset kilpailutilanne-ennusteet ovat päivittyneet!

Blogit / Alan valintaan / Asiantuntijalle / Osaamiskartoitus / Työmarkkinat / Työnhakijalle

ForeAmmattiin on päivitetty kaikkien 411 ammatin osalta 18 maakunnan alueelle tehdyt uudet kilpailutilanne-ennusteet vuodelle 2025. ForeAmmatista löytyy yhteensä noin 7 400 uutta ennustetta!

Mitä ovat kilpailutilanne-ennusteet?

Foredatan tekemät ennusteet kuvaavat sanallisesti työnhaun suhteellista kilpailutilannetta, jonka työnhakija kohtaa alueellisesti ja ammatillisesti vuonna 2025. Ennusteen kohdevuodeksi on valittu keskipitkän aikavälin (3-5 vuotta) mukainen aikajakso, jotta ennustetta voisi hyödyntää esimerkiksi päätöksenteon tukena uuteen ammattiin kouluttautumisen kynnyksellä.

Foredatan tekemä ennustelaskenta perustuu ekonometriseen mallinnukseen, joka kartoittaa ja analysoi valtavan määrän tilastodataa. Tärkeimpinä tietolähteinä ovat ammattikohtaiset työllisten määrätilastot, työllisten ammattikohtaiset ikäryhmätilastot, ammattisiirtymätilastot sekä erilaiset koulutus- ja muuttotilastot.


Ennustelaskentaan ei sisällytetä minkäänlaisella painoarvolla asioita, joista ei ole ehtinyt kertyä tilastoja.


Ennustelaskentaan ei sisällytetä minkäänlaisella painoarvolla asioita, joista ei ole ehtinyt kertyä tilastoja. Näin ollen jo mahdolliset ja uutisoidut tiedot tehtaiden perustamisista tai niiden alasajoista tai maailmanpoliittisista mullistuksista eivät sisälly tekemiimme ennusteisiin. Tällaisten asioiden mahdollinen vaikutus kannattaa toki huomioida tulevaisuuden suunnittelussa.

Laskennan tuloksena saadaan siis ammatti- ja aluekohtainen kilpailutilanne, joka kuvaa, millaisen kilpailutilanteen työnhakija kohtaa vuonna 2025. Ennusteen vaihteluväli on Erittäin heikosta Erittäin hyvään.

  • Kun kilpailutilanne on Erittäin hyvä tai Hyvä, uusia työpaikkoja ennustetaan olevan enemmän kuin uusia työnhakijoita, jolloin kilpailu työpaikoista on vähäistä.
  • Vastaavasti, jos kilpailutilanne on Erittäin heikko tai Heikko, uusia työnhakijoita ennustetaan olevan enemmän kuin uusia työpaikkoja, jolloin kilpailu työpaikoista on kireää.

Laskelman perusajatus on, että uusia työpaikkoja arvioidaan syntyvän mm. eläköitymisen seurauksena, ammatin vaihdoksista ja työnantajien kasvaneesta työvoiman tarpeesta. Työnhakijaryhmiä ovat esim. kouluista valmistuvat nuoret, työttömät ja alueelle muuttavat työikäiset ihmiset.

Miten kilpailutilanne-ennusteita voi hyödyntää?

Kilpailutilanne-ennusteet löytyvät ForeAmmatista karttamuodossa. Maakuntien mukaan rajatusta kartasta voi havaita eri värein esitettyjä kilpailutilanteita. Maakunnat ovat Suomessa erikoistuneita eri asioihin, joten niiden välillä voi olla merkittäväkin ero yhden ja saman ammatin kilpailutilanteessa.

Punainen ja oranssi väri kuvaavat kireää kilpailutilannetta, vihreät sen sijaan vähäisempää kilpailua. Tiukka kilpailutilanne ei suoraan kerro, että työpaikkoja ei olisi ollenkaan. Voi siis hyvinkin olla, että jossain ammatissa uusia työpaikkoja ennustetaan avautuvan paljon, mutta samanaikaisesti työnhaun tilannetta mutkistaa työnhakijan näkökulmasta korkea muiden työnhakijoiden ja ammattiin valmistuvien määrä, etenkin, jos ammatista eläköityminen on vähäistä seuraavina vuosina.


Karttojen lisäksi ForeAmmatin Osaamiskartoituksen perusteella käyttäjälle muodostuu työelämäprofiili, jossa on näkyvissä kartoitetun osaamisen perusteella johdettujen ammattien kilpailutilannetiedot.


Karttojen lisäksi ForeAmmatin Osaamiskartoituksen perusteella käyttäjälle muodostuu työelämäprofiili, jossa on näkyvissä kartoitetun osaamisen perusteella johdettujen ammattien kilpailutilannetiedot. Näin ennusteiden hyödyntämisen mahdollisuus saadaan yhdistettyä suoraan Osaamiskartoituksen tekemiseen.

Työmarkkinatiedot-osiossa voi hakea ammatteja kilpailutilanteen perusteella. Esimerkiksi Pirkanmaalla on 23 ammattia, joissa vuoden 2025 kilpailutilanne on erittäin hyvä. Pohjois-Savossa erittäin hyvän kilpailutilanteen ammattien lukumäärä on 41 ja Varsinais-Suomessa 28.

Miksi kilpailutilanne-ennusteita tehdään?

Ennusteita tehdään päätöksenteon tueksi. Päätökset voivat liittyä laajimmillaan suuriin koulutussuunnittelukokonaisuuksiin tai sitten yksittäisiin henkilökohtaisiin valintoihin esimerkiksi ammatinvaihtamisen kynnyksellä. Kaikissa tapauksissa päätöksentekoon liittyy paljon muutakin tietoa. Tuskin koskaan elämän kokoisia päätöksiä kannattaakaan tehdä yhden tiedon perusteella.

Ennusteet, samaten kuin muutkin ForeAmmatin tarjoamat ammatti-, työmarkkina- ja Osaamiskartoitustiedot sekä Kykyviisari-itsearvio työ- ja toimintakyvystä tarjoavat ripauksen realismia tulevaisuuden rakentamisen pohdintoihin.

Samalla on hyvä muistaa, että niin paikalliset kuin globaalitkin talouden käänteet voivat vaikuttaa nopeasti kilpailutilanteisiin. ForeAmmatissa esitetyt ennusteetkin ovat tämän hetken arvio tulevasta kehityksestä, josta tulevaisuus voi poiketa merkittävästi.