ForeAmmatin avulla tehokkuutta työllistymiseen

ForeAmmatti auttaa sekä työvoimapalvelujen asiakkaita, organisaatioita että asiantuntijoita työllistymisen edistämisessä. Organisaatioiden käyttöön tarkoitettu ForeAmmatti kootaan perusmoduuleista ja tarpeen mukaan lisämoduuleita ja -osia yhdistellen.

Tutustu valmiisiin palvelupaketteihimme tai kokoa monipuolisista moduuleistamme ja niiden lisäosista itsellesi sopiva ForeAmmatti-kokonaisuus.

ForeAmmatti on kokonaisuus, joka sisältää yhdellä alustalla digitaalisia työkaluja työllistymisen edistämiseen. ForeAmmatin avulla asiakkaat voivat kartoittaa osaamistaan, etsiä erilaisia uravaihtoehtoja yli kuntarajojen ja löytää uusia näkökulmia sekä oivalluksia urasuunnitteluun, työnhakuun ja ammatinvalintaan.

ForeAmmatin keinoin asiakas ja asiantuntija saavat realistisen kuvan asiakkaan osaamisesta ja osaamisen kehittämistarpeista suhteessa tarjolla oleviin työpaikkoihin. Lisäksi ForeAmmatti tarjoaa työllistymisen edistämisen organisaatioille välineen asiakastiedon organisoimiseen, hallinnoimiseen, raportoimiseen ja hyödyntämiseen sekä ratkaisee monia organisaatioiden GDPR-haasteista.

ForeAmmatti kootaan moduuleista

Organisaatioiden palveluratkaisut sisältävät aina vähintään ForeAmmatin moduulit.

ForeAmmatin moduulit

  • ForeAmmatti Valmennus tuo tukea valmentamiseen ja yhteistyöhön asiakkaan kanssa. Valmentavalla työotteella vaikuttavia asiakasprosesseja!
  • ForeAmmatti Työmarkkinatiedot tarjoaa asiantuntijuuden tueksi 24/7 käytettävissä olevaa digitaalista, luotettavaa ja ajantasaista tietoa niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.
  • ForeAmmatti Asiakashallinnan avulla asiakas kutsutaan käyttämään ForeAmmattia, mikä mahdollistaa asiantuntijan ja asiakkaan vuorovaikutteisen toimimisen ForeAmmatissa.
  • ForeAmmatti Raportit antaa lisätukea ja -aineistoa tiedolla johtamiseen. Tietoon perustuvan ja läpinäkyvän päätöksenteon avulla kohti tulevaisuutta.

ForeAmmatin lisämoduulit

  • ForeAmmatti Merkinnät tarjoaa mahdollisuuden tallentaa, tuottaa ja hallinnoida asiakastietoa yhdenmukaisesti GDPR-vaatimukset huomioiden.
  • ForeAmmatti Työnvälitys tarjoaa ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan. ForeAmmatti Työnvälitys lisää tarpeiden ja tarjonnan kohtaamista työmarkkinoilla, kun osaajat ja työnantajat yhdistetään ForeAmmatissa osaamiseen perustuen.

ForeAmmattiin on saatavilla myös lisäosia ja -palveluita, kun tarvitaan perustoimintojen lisäksi muita toimintoja.

ForeAmmatti Valmennus

ForeAmmatti on hyvä työkalu osaamisen kartoittamiseen.

Valmentavalla työotteella vaikuttavia asiakasprosesseja! ForeAmmatti Valmennus tuo tukea valmentamiseen ja yhteistyöhön asiakkaan kanssa.

ForeAmmatti Valmennus edistää valmentavaa työotetta, mahdollistaa asiakkaan itsenäisen toimimisen työnhaussaan ja tarjoaa vuorovaikutteisia työkaluja asiakasprosessin edistämiseen. Kun asiakkaan kanssa toimiminen tapahtuu keskitetysti samalla alustalla, voidaan säästää myös aikaa.

ForeAmmatti Valmennus sisältää GDPR-vaatimukset huomioivia digitaalisia työkaluja asiantuntijalle valmentamisen tueksi, tukee valmennuspalvelun saavutettavuutta ja auttaa asiantuntijaa tietoon perustuvien päätösten sekä valintojen tekemisessä.

Asiakas voi tuottaa ja jakaa tietoa osaamisestaan sekä työkyvystään ForeAmmatin Osaamiskartoitus-työkalun ja Kykyviisari-itsearvioinnin avulla. Tiedon jakaminen auttaa asiakkaan kokonaistilanteen hahmottamisessa. ForeAmmatti Valmennus -moduulin toiminnoilla voidaan lisäksi antaa asiakkaalle tehtäviä ja lähettää hänelle vuorovaikutteisia viestejä ajasta ja paikasta riippumatta.

Lisäosina saatavilla ForeAmmatti Valmennukseen


ForeAmmatti Työmarkkinatiedot -moduuli

ForeAmmatin Työmarkkinatiedot tarjoaa asiantuntijuuden tueksi 24/7 käytettävissä olevaa digitaalista, luotettavaa ja ajantasaista tietoa niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.

Mutusta tietoon: luotettavista lähteistä ja tilastoista valmiiksi poimittua ajantasaista tietoa.

Työmarkkinatiedot tarjoaa:

  • valmiita listoja, tilastoja ja infografiikkaa sekä alueellisista että valtakunnallisista työpaikkailmoituksista, kilpailutilanteesta, työnhakijoista ja työvoimasta.
  • mahdollisuuden kohdennettuun hakuun ammateittain ja tutkinnoittain.

Työmarkkinatiedot on käytettävissä myös englanniksi.

Lisäosana saatavilla ForeAmmatti Työmarkkinatietoihin


ForeAmmatti Asiakashallinta

ForeAmmatti Asiakashallinnan avulla asiantuntijan ja asiakkaan vuorovaikutteinen toimiminen ForeAmmatissa mahdollistuu, kun yhdessä tekemiselle luodaan yhteinen ympäristö palveluun.

Asiakashallinnan avulla asiakas kutsutaan käyttämään ForeAmmattia, mikä mahdollistaa asiantuntijan ja asiakkaan vuorovaikutteisen toimimisen ForeAmmatissa.

ForeAmmatti Asiakashallinnan avulla pystytään kutsumaan asiakkaat ForeAmmattiin ja merkitsemään heistä perustietoja palveluun GDPR-vaatimukset huomioiden. Lisäksi ForeAmmatin pääkäyttäjä voi kutsua asiantuntijat organisaation ForeAmmatti-käyttöympäristöön.


ForeAmmatti Raportit

Lisätukea ja -aineistoa organisaation tiedolla johtamiseen. Tietoon perustuvan ja läpinäkyvän päätöksenteon avulla kohti tulevaisuutta.

ForeAmmatti Raportit on suunnattu organisaation pääkäyttäjille ja hallinnollisia tehtäviä hoitaville sekä palveluja suunnitteleville ja koordinoiville asiantuntijoille.

ForeAmmatti Raportit auttaa tekemään päätöksiä, jotka perustuvat tietoon. Raporttien avulla kerätään yhteen ja tuodaan näkyväksi ForeAmmattiin käyttäjien tuottama tieto tarjoten lisätukea ja -aineistoa organisaatiolle tiedolla johtamiseen.

ForeAmmatti Raportit -moduulin perusraportit monipuolistuvat jatkuvasti.

ForeAmmattiin on saatavilla lisäpalveluna


ForeAmmatti Merkinnät -lisämoduuli

ForeAmmatti Asiakastyö takaa, että asiakastiedot ovat yhdenmukaisesti sijotettuna yhdessä paikassa GDPR-vaatimukset huomioituina.

ForeAmmatti Merkinnät tarjoaa paikan tallentaa, tuottaa ja hallinnoida asiakastietoa yhdenmukaisesti GDPR-vaatimukset huomioiden.

ForeAmmatti Merkinnät -lisämoduuli on suunnattu työllistymisen edistämisen organisaatioille asiakasmerkintöjen tallentamiseen.

ForeAmmatti Merkinnät on monipuolinen asiakkuudenhoidon ja -hallinnan väline, jolla voidaan edistää organisaation tietosuojaa ja tietoturvaa sekä tunnistaa asiakkaan palvelupolun vaiheita.

ForeAmmatti Merkinnät tarjoaa paikan, johon voidaan merkitä ja tallentaa muistiin asiakastietoa aiempaa läpinäkyvämmin. Läpinäkyvyys edistää niin asiakkaan kuin työntekijän oikeusturvaa sekä luottamusta asiakkaan ja asiantuntijan välisessä yhteistyössä.

ForeAmmattiin saatavilla olevia organisaatiotyökaluja


ForeAmmatti Työnvälitys -lisämoduuli

ForeAmmatti Työnvälitys tarjoaa ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan. ForeAmmatti Työnvälitys lisää tarpeiden ja tarjonnan kohtaamista työmarkkinoilla, kun osaajat ja työnantajat yhdistetään ForeAmmatissa osaamiseen perustuen.

ForeAmmatti Työnvälitys on suljetun työnvälityksen palvelu, joka mahdollistaa ForeAmmatissa asiantuntijalle ilmoitusten lisäämisen, selaamisen sekä niiden koordinoimisen hiljaisesti. ForeAmmatti Työnvälityksen avulla voidaan peilata työnhakijoiden osaamista työvoimatarpeisiin.

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä

Jukka Suontausta
jukka.suontausta@foredata.fi
050 356 3217