ForeAmmatti ratkaisuna muutosturvatilanteessa

ForeAmmatti tarjoaa työnantajalle kustannustehokkaan ratkaisun työntekijän tukemiseksi henkilöstön muutos- ja vähennystilanteessa. ForeAmmatin avulla muutostilanteessa oleva työntekijä saa käyttöönsä monipuolisia työkaluja muuttuvan työelämätilanteen hahmottamiseen.

ForeAmmatti auttaa vuosittain kymmeniätuhansia ihmisiä heidän työelämään liittyvissä valinnoissaan.

ForeAmmatti PLUS -palvelu apunasi työnhaussa.

ForeAmmatin avulla muutostilanteessa oleva työntekijä pystyy peilaamaan työkykyään, taitojaan sekä vahvuuksiaan eri ammattien vaatimuksiin. Tulosten perusteella hän näkee selkeämmin nykyisen kokonaistilanteensa työmarkkinoilla ja saa tietoa itsenäisen työnhaun tueksi.

ForeAmmatti-palvelu sisältää ohjepolkuja sekä muita ohjemateriaaleja, jotka tukevat palvelun käyttöä ja osaamisen tunnistamista.

Palvelun käyttölisenssi on voimassa 12 kuukautta, joten tarvittaessa muutostilanteessa oleva työntekijä saa pitkäaikaista tukea uudelleentyöllistymiseensä.

ForeAmmatti on mahdollista yhdistää myös osaksi valmennuspalvelua, jolloin muutostilanteessa oleva työntekijä saa lisää tukea tulevaisuuden valintoihinsa. Tutustu valmennuksen yhteistyökumppaneihimme.

ForeAmmatti oli hirveän hyvä. Se antoi vähän toisella tavalla niitä vastauksia ja täydensi osaamiskartoitusta. Yhdessä muun palvelun kanssa tuli kunnon kokonaisuus. ForeAmmatissa pystyi katsomaan asioita laajasti. Se ehdotti ammatiksi myös esimerkiksi hätäkeskuspäivystäjää, jota en olisi muuten osannut ajatella, mutta sen tyyppistä työtähän olen tehnyt: ratkonut ongelmatilanteita.

Cimson Koulutuspalvelujen Osaamiskartoitus-työpajaan osallistunut Merja

ForeAmmatti mukaan Muutosturvaverkostoon

ForeAmmatti mukaan Muutosturvaverkostoon.

Kun työelämässä tapahtuu yllättäviä muutoksia, on tärkeää saada tukea ja apua muutoksen selättämiseen.

Muutosturvaverkosto.fi-palvelu on keskellä pandemiaa syntynyt muutosturvan palvelukokonaisuus, joka tarjoaa hyötyä niin työnantajalle kuin työntekijöille irtisanomistilanteessa. ForeAmmatti PLUS -palvelu työnhakijalle on nyt saatavilla myös Muutosturvaverkoston kautta.

Valmennustoimijoita, jotka hyödyntävät jo ForeAmmattia

Eezy valmennuspalvelut -logo.
Työvalmennus Futuurin logo.
Innomari-logo.
Tahtonainen-logo.

Mikä on ForeAmmatti-palvelu?

ForeAmmatti on työllistymisen edistämisen SaaS-palvelu eli ohjelmisto, jota me Foredatalla ylläpidämme ja jota asiakkaamme käyttävät verkkoselaimessa.

ForeAmmatti tarjoaa monipuoliset työkalut niin urasuunnitteluun kuin työnhakuun. Organisaatioille ForeAmmatti tarjoaa lisäksi vuorovaikutteiset ratkaisut valmennukseen sekä asiakastyön tueksi GDPR-vaatimukset huomioiden. Palvelumme käyttäminen vaatii tunnistautumista sähköpostiosoitteella. ForeAmmattiin kirjaudutaan foreammatti.fi-sivuilta.

Jokainen asiakasorganisaatiomme kutsuu itse omat asiantuntijansa sekä asiakkaansa käyttöympäristöönsä ForeAmmatissa. ForeAmmattia voidaan käyttää kaikilla laitteilla tietokoneesta mobiiliin. Palvelussamme on huomioitu saavutettavuus.

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä

Jukka Suontausta
jukka.suontausta@foredata.fi
050 541 9393

Mitä muutosturvalla tarkoitetaan?

Työsopimuslaki velvoittaa työnantajaa tarjoamaan taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvassa irtisanomistilanteessa työntekijälle muutosturvaa, joka tähtää lieventämään irtisanomisen vaikutuksia ja helpottamaan työntekijän uudelleen työllistymistä.

Työnantaja on velvollinen tarjoamaan koulutusta tuotannollisista tai taloudellisista syistä johtuvassa irtisanomistilanteessa, jos työnantajalla työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää ja irtisanottavan työntekijän työsuhde on yhtäjaksoisesti jatkunut vähintään viisi vuotta. Työntekijä on myös oikeutettu edelleen työnantajan työterveyspalveluihin kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä.