ForeAmmatin palvelupaketit

ForeAmmatti on kokonaisuus, joka sisältää yhdellä alustalla digitaalisia työkaluja työllistymisen edistämiseen. Palvelumme auttaa vuosittain kymmeniätuhansia ihmisiä heidän työelämään liittyvissä valinnoissaan ja yli tuhatta työllisyyden edistämisen asiantuntijaa heidän työssään. ForeAmmattia käyttävät valmennusyhtiöt, kunnat, TE-toimistot, ELY-keskukset, oppilaitokset sekä työllistymistä edistävät organisaatiot.

Tutustu eri käyttäjäryhmille tarjoamiimme palvelupaketteihin.


1. ForeAmmatti organisaatiolle -peruspaketti

Sisältää ForeAmmatin moduulit

 • ForeAmmatti Valmennus tuo tukea valmentamiseen ja yhteistyöhön asiakkaan kanssa. Valmentavalla työotteella vaikuttavia asiakasprosesseja!
 • ForeAmmatti Työmarkkinatiedot tarjoaa asiantuntijuuden tueksi 24/7 käytettävissä olevaa digitaalista, luotettavaa ja ajantasaista tietoa niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.
 • ForeAmmatti Asiakashallinnan avulla asiakas kutsutaan käyttämään ForeAmmattia, mikä mahdollistaa asiantuntijan ja asiakkaan vuorovaikutteisen toimimisen ForeAmmatissa.
 • ForeAmmatti Raportit antaa lisätukea ja -aineistoa tiedolla johtamiseen. Tietoon perustuvan ja läpinäkyvän päätöksenteon avulla kohti tulevaisuutta.

Organisaation asiakkaiden käytössä on ForeAmmatti PLUS -palvelu

 • Osaamiskartoitus-työkalu asiakkaan oman osaamisensa tunnistamiseen.
 • Kykyviisari-itsearviointikysely asiakkaan oman työ- ja toimintakyvyn arviointiin.
 • Työmarkkinatiedot: ammatit ja tutkinnot tarjoaa asiakkaan käyttöön tietoa ammateista ja tutkinnoista päätöksenteon tueksi.
 • Asiakkaan omien Osaamiskartoitus- ja Kykyviisari-tietojensa hallinta MyData-periaatteella.

2. ForeAmmatti PLUS organisaatiolle -palvelupaketti

Sisältää ForeAmmatin moduulit

 • ForeAmmatti Valmennus tuo tukea valmentamiseen ja yhteistyöhön asiakkaan kanssa. Valmentavalla työotteella vaikuttavia asiakasprosesseja!
 • ForeAmmatti Työmarkkinatiedot tarjoaa asiantuntijuuden tueksi 24/7 käytettävissä olevaa digitaalista, luotettavaa ja ajantasaista tietoa niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.
 • ForeAmmatti Asiakashallinnan avulla asiakas kutsutaan käyttämään ForeAmmattia, mikä mahdollistaa asiantuntijan ja asiakkaan vuorovaikutteisen toimimisen ForeAmmatissa.
 • ForeAmmatti Raportit antaa lisätukea ja -aineistoa tiedolla johtamiseen. Tietoon perustuvan ja läpinäkyvän päätöksenteon avulla kohti tulevaisuutta.

Sisältää ForeAmmatin lisämoduulin

 • ForeAmmatti Merkinnät tarjoaa mahdollisuuden tallentaa, tuottaa ja hallinnoida asiakastietoa yhdenmukaisesti GDPR-vaatimukset huomioiden.

ForeAmmatti Merkinnät -lisämoduuli on suunnattu työllistymisen edistämisen organisaatioille asiakasmerkintöjen tallentamiseen, tuottamiseen sekä hallinnointiin.

Organisaation asiakkaiden käytössä on ForeAmmatti PLUS -palvelu

 • Osaamiskartoitus-työkalu asiakkaan oman osaamisensa tunnistamiseen.
 • Kykyviisari-itsearviointikysely asiakkaan oman työ- ja toimintakyvyn arviointiin.
 • Työmarkkinatiedot: ammatit ja tutkinnot tarjoaa asiakkaan käyttöön tietoa ammateista ja tutkinnoista päätöksenteon tueksi.
 • Asiakkaan omien Osaamiskartoitus- ja Kykyviisari-tietojensa hallinta MyData-periaatteella.

3. ForeAmmatti Premium organisaatiolle -palvelupaketti

Premium-kokonaisuus työllisyyden edistämiseen ja valmentamisen digitalisointiin.

Sisältää ForeAmmatin moduulit

 • ForeAmmatti Valmennus tuo tukea valmentamiseen ja yhteistyöhön asiakkaan kanssa. Valmentavalla työotteella vaikuttavia asiakasprosesseja!
 • ForeAmmatti Työmarkkinatiedot tarjoaa asiantuntijuuden tueksi 24/7 käytettävissä olevaa digitaalista, luotettavaa ja ajantasaista tietoa niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.
 • ForeAmmatti Asiakashallinnan avulla asiakas kutsutaan käyttämään ForeAmmattia, mikä mahdollistaa asiantuntijan ja asiakkaan vuorovaikutteisen toimimisen ForeAmmatissa.
 • ForeAmmatti Raportit antaa lisätukea ja -aineistoa tiedolla johtamiseen. Tietoon perustuvan ja läpinäkyvän päätöksenteon avulla kohti tulevaisuutta.

Sisältää ForeAmmatin lisämoduulit

 • ForeAmmatti Merkinnät tarjoaa mahdollisuuden tallentaa, tuottaa ja hallinnoida asiakastietoa yhdenmukaisesti GDPR-vaatimukset huomioiden.

ForeAmmatti Merkinnät -lisämoduuli on suunnattu työllistymisen edistämisen organisaatioille asiakasmerkintöjen tallentamiseen, tuottamiseen sekä hallinnointiin

 • ForeAmmatti Työnvälitys tarjoaa ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan. ForeAmmatti Työnvälitys lisää tarpeiden ja tarjonnan kohtaamista työmarkkinoilla, kun osaajat ja työnantajat yhdistetään ForeAmmatissa osaamiseen perustuen.

Organisaation asiakkaiden käytössä on ForeAmmatti PLUS -palvelu

 • Osaamiskartoitus-työkalu asiakkaan oman osaamisensa tunnistamiseen.
 • Kykyviisari-itsearviointikysely asiakkaan oman työ- ja toimintakyvyn arviointiin.
 • Työmarkkinatiedot: ammatit ja tutkinnot tarjoaa asiakkaan käyttöön tietoa ammateista ja tutkinnoista päätöksenteon tueksi.
 • Asiakkaan omien Osaamiskartoitus- ja Kykyviisari-tietojensa hallinta MyData-periaatteella.

Lisäksi ForeAmmatti Premium -palvelupakettiin organisaatiolle kuuluu yksi omavalintainen lisäosa.


4. ForeAmmatti Muutosturva -palvelupaketti organisaatiolle

ForeAmmatti Muutosturva -palvelupaketti tarjoaa työnantajalle kustannustehokkaan ratkaisun työntekijän tukemiseen henkilöstön muutos- ja vähennystilanteessa jo yhteistoimintaneuvottelujen aikana.

Muutostilanteessa olevalle työntekijälle palvelupaketti tarjoaa digitaaliset työkalut uuden työpaikan löytämiseen muutostilanteen alusta lähtien. Työntekijä pystyy ForeAmmatin avulla hahmottamaan muuttuvaa työelämätilannettaan, selvittämään nykyistä asemoitumistaan työmarkkinoilla ja näkemään omaa osaamistaan vastaavat julkisesti avoinna olevat työpaikat hakualueellaan.

ForeAmmatti tukee muuttuvassa työelämätilanteessa olevaa työntekijää uuden työpaikan löytämisessä muutostilanteen alusta lähtien.

ForeAmmatti Muutosturva -palvelupaketti sisältää muutostilanteessa olevalle työntekijälle henkilökohtaiset ForeAmmatti PLUS -palvelun käyttäjätunnukset sekä ohjaavaa tukimateriaalia palvelun tulokselliseen hyödyntämiseen osana itsenäistä työnhakua ja urasuunnittelua.

Palvelupaketti tarjoaa organisaation muutostilanteessa olevalle työntekijälle uuden työpaikan löytämiseen

 • Osaamiskartoitus-työkalun työntekijän oman osaamisensa tunnistamiseen.
 • Kykyviisari-itsearviointikyselyn työntekijän oman työ- ja toimintakyvyn arviointiin.
 • Julkisesti avoinna olevat työpaikat alueellisesti ja valtakunnallisesti, jotka vastaavat työntekijän palvelussa kartoittamaansa osaamistaan.
 • Työmarkkinatiedot: ammatit ja tutkinnot tarjoaa työntekijän käyttöön tietoa ammateista ja tutkinnoista uutta työuraa koskevien päätöksien tueksi.
 • Ohjaavan vinkkiviestisarjan tilaaminen sähköpostiin tukee työntekijää palvelun tuloksellisessa hyödyntämisessä osana työnhakua. Vinkkisarja tarjoaa työntekijälle tukimateriaalia hänen työelämäprofiilinsa kokoamiseen sekä hyödyllisiä käyttövinkkejä uuden työpaikan löytämiseksi ForeAmmatin avulla.
 • Vuorovaikutteiset ohjepolut sekä muut ohjemateriaalit palvelussa ovat aina työntekijän hyödynnettävissä käytön tukena.
 • Mikäli ForeAmmatti Muutosturva -palvelupaketti yhdistetään esimerkiksi uravalmennukseen, työntekijä pystyy MyData-periaatteella jakamaan valmentajalleen Osaamiskartoitus- ja Kykyviisari-tietonsa näkyviin palvelussa. Näin työntekijä saa lisätukea palveluun muodostuneen työelämäprofiilinsa tulkintaan sekä onnistuneeseen työnhakuun ja urasuunnitteluun. Valmennustoimijalla täytyy olla myös käytössään ForeAmmatti-palvelu, jotta tietojen jakaminen on mahdollista.

ForeAmmatti Muutosturva -palvelupaketin hinta on 249 €/palvelupaketin käyttäjä

Muutostilanteessa olevan työntekijän henkilökohtaisen ForeAmmatti PLUS -palvelun käyttöoikeus on voimassa 12 kuukautta käyttäjäkutsun lähettämisestä. ForeAmmatti PLUS -käyttäjäkutsu tilataan muutosturvatilanteessa olevan työntekijän henkilökohtaiseen sähköpostiin.


5. ForeAmmatti itsenäisen työnhaun tuki -palvelupaketti organisaatiolle

Palvelupaketti on tarkoitettu organisaatioille, jotka haluavat auttaa ja kannustaa asiakkaitaan itsenäiseen osaamisen tunnistamiseen ja työnhakuun. Palvelupaketissa organisaation asiakkaat kutsutaan käyttämään ForeAmmattia ja he saavat käyttöönsä ForeAmmatti PLUS -palvelun käyttöoikeudet.

Palvelupaketti sisältää ForeAmmatti PLUS -palvelun käyttäjätunnukset organisaationne asiakkaille

 • Osaamiskartoitus-työkalu asiakkaan oman osaamisensa tunnistamiseen.
 • Kykyviisari-itsearviointikysely asiakkaan oman työ- ja toimintakyvyn arviointiin.
 • Työmarkkinatiedot: ammatit ja tutkinnot tarjoaa asiakkaan käyttöön tietoa ammateista ja tutkinnoista päätöksenteon tueksi
 • Asiakkaan omien Osaamiskartoitus- ja Kykyviisari-tietojensa hallinta MyData-periaatteella.

ForeAmmatti palvelupaketit yksittäiselle asiantuntijalle

ForeAmmatti Asiantuntija -palvelupaketti 497 €/12 kk

Sisältää ForeAmmatin moduulin

 • ForeAmmatti Työmarkkinatiedot tarjoaa asiantuntijuuden tueksi 24/7 käytettävissä olevaa digitaalista, luotettavaa ja ajantasaista tietoa niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.

ForeAmmatti Asiantuntija + Pikakartoitus 797 €/12 kk

Sisältää ForeAmmatin moduulin

 • ForeAmmatti Työmarkkinatiedot tarjoaa asiantuntijuuden tueksi 24/7 käytettävissä olevaa digitaalista, luotettavaa ja ajantasaista tietoa niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.

Sisältää ForeAmmatin lisäosan

 • Pikakartoitus-työkalun avulla asiantuntija ja asiakas voivat kartoittaa ja tehdä yhdessä näkyväksi asiakkaan osaamisen ja taidot. Pikakartoituksen tulokset eivät tallennu ForeAmmattiin. Tulokset voidaan tulostaa asiakkaalle mukaan.

ForeAmmatti Asiantuntija + PRO Työmarkkinatiedot 1970 €/12 kk

Sisältää ForeAmmatin moduulin

 • ForeAmmatti Työmarkkinatiedot tarjoaa asiantuntijuuden tueksi 24/7 käytettävissä olevaa digitaalista, luotettavaa ja ajantasaista tietoa niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.

Sisältää ForeAmmatin lisäosan

Pro Työmarkkinatiedot on tarkoitettu asiantuntijuuden tueksi työllistymisen edistämisen, valmentamisen, ammatillisen kuntoutuksen ja oppilaitosten asiantuntijoille, jotka tekevät työssään esimerkiksi palvelusuunnittelua.


Asiakkaan ForeAmmatti PLUS -palvelu sisältää

Osaamiskartoitus osaamisen tunnistamiseen

Osaamiskartoitus-työkalulla asiakas pystyy tunnistamaan omaa osaamistaan monipuolisesti ja keräämään osaamistietonsa yhteen tarkasteltavaksi.

Osaamiskartoitus on Euroopan komission kehittämään ESCO-osaamisluokitukseen perustuva työkalu, jonka avulla asiakas voi kartoittaa osaamistaan sekä työtehtäviä, joihin oma osaaminen sopii.

Kykyviisari-itsearviointikysely

Kykyviisari on Työterveyslaitoksen kehittämä työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Kykyviisarin avulla asiakas voi selvittää omaa toimintakykyään, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

Kykyviisari mahdollistaa asiakkaalle myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun Työelämäprofiilin koosteessa, jos arviointi toistetaan.

Työmarkkinatiedot: ammatit ja tutkinnot 

Työmarkkinatiedot tarjoavat asiakkaan käyttöön pohdintojen tueksi ajantasaista tietoa

 • yli 400 ammatista,
 • yli 2000 tutkinnosta,
 • julkisesti avoimista työpaikoista,
 • ammattien kilpailutilanteesta ja -ennusteista.

Asiakkaan ForeAmmattiin tallentamat tiedot

Työelämäprofiili kokoaa yhteen asiakkaan Osaamiskartoituksesta ja Kykyviisarista kertyneen tiedon.

Omat suosikkisi -sivulle asiakas voi tallentaa omat suosikkiammattinsa ja -tutkintonsa.

ForeAmmatti-tietojen jakaminen. Henkilöasiakas pystyy MyData-periaatteella antamaan suostumuksen omien tietojensa (Osaamiskartoitus- ja/tai Kykyviisari-tiedot) näkymiseen organisaatiolle, jonka kutsusta hän ForeAmmattia käyttää. Osaamisen näkyväksi saaminen auttaa asiakkaan ja asiantuntijan vuorovaikutuksessa sekä tukee asiakkaan ohjaamisessa sopivaan palveluun hänen osaamiseensa perustuen.

ForeAmmatti PLUS -palvelun käytön tukimateriaalit

ForeAmmatti PLUS -palvelun käyttäjille on koottu opastavaa tukimateriaalia, jossa palvelun itsenäistä käyttöönottamista tuetaan kolmen kysymyksen avulla. Vastaukset antavat asiakkaalle lisätukea ja uusia näköaloja työnhakuun sekä urasuunnitteluun.

Lie lisää, mitä ForeAmmatti-palvelu tarjoaa

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä

Jukka Suontausta
jukka.suontausta@foredata.fi
050 356 3217

Mikael Andolin
mikael.andolin@foredata.fi
040 724 8771