Teidänkö järjestölle, hankkeelle, yhdistykselle tai seuralle ForeAmmatti PLUS -palvelu käyttöön ilmaiseksi?

Teillekö vuodeksi 2023 ForeAmmatti PLUS -käyttöoikeudet ilmaiseksi?

Uutinen / Työmarkkinat / Urasuunnitteluun

Lahjoitamme joulukuussa 2022 yhdelle järjestölle, hankkeelle, yhdistykselle tai seuralle ForeAmmatti PLUS -palvelun käyttöön vuodeksi. Lahjan arvo on n. 10 000 €.  ForeAmmatti tarjoaa näkökulmia ja työkaluja oman osaamisen tunnistamiseen, toimintakyvyn arviointiin ja erilaisten työelämään ja urasuunnitteluun liittyvien valintojen tekemiseen.

Etsimämme järjestön tai vastaavan toiminta tukee ihmisten koulutukseen hakeutumista tai työllistymistä ja ehkäisee syrjäytymisen mahdollisuutta. Kuulostaako tämä teidän toiminnaltanne? Tiedätkö tällaisen toimijan?

Kerro meille toimijan nimi, millaisesta toiminnasta on kyse ja miten ForeAmmatin avulla kyseisen organisaation toimintaa tuettaisiin. Lähetä vinkkisi otsikolla JOULULAHJA/toimijan nimi viimeistään sunnuntaina 11.12. osoitteeseen foreammatti@foredata.fi. Otamme yhteyttä arvonnan voittajaan viikolla 50 (12.-18.12.22).

Mikä ForeAmmatti on?

ForeAmmatti PLUS on kattava digitaalinen palvelu urasuunnittelun ja työnhaun tueksi sekä työkyvyn tunnistamiseksi.

ForeAmmatti PLUS auttaa selvittämään ammattien sopivuutta kiinnostusten ja osaamisen perusteella Osaamiskartoitus-työkalulla. ForeAmmatti PLUS -palvelun avulla pystyy lisäksi peilaamaan taitoja ja vahvuuksia eri ammattien vaatimuksiin ja arvioimaan paremmin omaa kokonaistilannetta työmarkkinoilla.

ForeAmmatista löytyvät tiedot yli 400 ammatista, yli 2000 tutkinnosta, julkisista avoimista työpaikoista sekä ammattien kilpailutilanteesta. ForeAmmatti sisältää myös Työterveyslaitoksen Kykyviisari-työkalun työ- ja toimintakyvyn itsearviointiin ja keskustelun pohjaksi.

Mitä lahja sisältää?

  • Maksimissaan 500:lle lahjan saajan toimintaan osallistuvalle ihmiselle käyttöoikeudet ForeAmmatti PLUS -palveluun.
  • 1-5 voittajaorganisaation ohjaajalle asiantuntijaoikeudet, joiden avulla ohjaaja kutsuu käyttäjät ForeAmmatin käyttöympäristöön ja pääsee katsomaan heidän jakamia osaamisia ja työkykytietoja.
  • ForeAmmatti PLUS -käyttöympäristö on voittajan käytettävissä 16.1.-31.12.2023 välisen ajan. Käyttöönotto vaatii kirjallisen käyttöönotto- ja tietosuojasopimuksen solmimisen voittajan ja Foredata Oy:n kesken.
  • Lahjan vastaanottanut toimija sitoutuu myös tekemään Foredata Oy:n kanssa yhteistyössä ”Vuosi ForeAmmatin kanssa” -kampanjaa, jossa seurataan vuoden 2023 aikana tasaisin väliajoin kuinka ForeAmmatin käyttö sujuu lahjan saaneessa organisaatiossa. Kampanjaan saattaa kuulua esimerkiksi haastatteluja, palautekyselyyn vastaamista sekä valokuvamateriaalin tuottamista voittajaorganisaatiossa kampanjan kuvitusta varten. Foredata Oy sitoutuu esittämään käytön tulokset oikeassa asiayhteydessä ja totuudenmukaisesti.

Vuoden 2021 ForeAmmatti-joululahjan voittaja

Tutustu vuoden 2021 joululahjan arvonnassa voittaneeseen Rauman Seudun Katulähetys ry:n Valo-valmennuksen vuoteen ForeAmmatin kanssa.

ForeAmmatin joululahjan saaja on selvillä! >>

ForeAmmatti auttoi Rauman Seudun Katulähetyksen digiaikaan >>

Tulossa: Rauman Seudun Katulähetyksen vuosi ForeAmmatin kanssa

Tuomme digitalisoinnin hyödyt osaksi työllistymistä ja työllistymisen edistämistä yhdistämällä palveluihimme syvällisen työmarkkina- ja ennusteosaamisemme sekä toimintakentän tuntemuksen. Ratkaisumme on ForeAmmatti.fi-palvelu, joka auttaa ihmisiä elämänkokoisissa valinnoissa työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyen.

foreammatti@foredata.fi