Hei asiantuntija! Tiedätkö, miten ForeAmmatti tukee työtäsi uudessa työnhakijan asiakaspalvelumallissa?

Tiedätkö, miten ForeAmmatti tukee työtäsi uudessa työnhakijan asiakaspalvelumallissa?

Asiantuntijalle / Työmarkkinat / Uutiset

Suomessa siirrytään työnhakijan uuteen asiakaspalvelumalliin 2.5.2022 alkaen. ForeAmmatti on digitaalinen työllisyyden edistämisen palvelu, joka tarjoaa sekä asiakkaallesi että sinulle monipuoliset työkalut toteuttaa uutta palvelumallia.

Työnhakijalle ForeAmmatti on kattava itsenäisen työnhaun tuki

ForeAmmatti PLUS -palvelun työkaluilla ja työmarkkinatiedoilla työnhakija pystyy itsenäisesti tarkastelemaan kokonaistilannettaan työmarkkinoilla hänelle sopivana ajankohtana. ForeAmmatti tuo työnhakijalle näkyväksi hänen vahvuutensa sekä kehityskohteensa ja tarjoaa tietoa seuraavien askelien ottamiseen kohti työllistymistä.

ForeAmmatin Osaamiskartoitus*-työkalulla työnhakija tarkastelee tämän hetkistä osaamistaan sekä ammattitaitoaan kattavasti. Kartoitettujen osaamisten perusteella ForeAmmatti näyttää työnhakijalle osaamispohjaisesti hänelle sopivat avoimet työpaikat työnhakijan määrittelemällä hakualueella.

Osaamiskartoitus tarjoaa työnhakijalle ammatteja ja tehtäviä, joihin hänen osaamisensa sopii. Samalla työnhakija saa tietoa myös osaamisista, joita häneltä vielä ammatin vaatimuksista mahdollisesti uupuu. ForeAmmatin työmarkkinatiedot tarjoaa havaintojen tueksi tietoa tutkintojen vaikutuksesta työllistymiseen sekä ammattien kilpailutilanteesta ja -ennusteesta.

Kykyviisari**-itsearvioinnin avulla työnhakijalla on mahdollisuus tarkastella työ- ja toimintakykyään monipuolisesti. Jos työnhakija vertaa Kykyviisari-tuloksiaan Osaamiskartoitus-tuloksiinsa, hän voi hahmottaa kokonaistilanteensa työmarkkinoilla selkeämmin. Työnhakija pystyy muokkaamaan Osaamiskartoitus-valintojaan, jos hän havaitsee, ettei oma työkyky vastaakaan tällä hetkellä ForeAmmatin hänelle ehdottamia ammatteja.

*Osaamiskartoitus hyödyntää Euroopan komission kehittämää ESCO-osaamisluokitusta.

**Kykyviisari on Työterveyslaitoksen kehittämä työ- ja toimintakyvyn itsearviointikysely.

Asiantuntijana saat ForeAmmatista tietoa päätöksenteon tueksi

Asiantuntijana voit kutsua työnhakijan käyttämään ForeAmmattia organisaationne suljettuun käyttöympäristöön. Työnhakijan hyväksyessä kutsusi yhteinen käyttöympäristö mahdollistaa teille yhteistyön ja tietojen jakamisen. ForeAmmatti-palvelu on GDPR-vaatimusten mukainen.

ForeAmmatissa työnhakija voi jakaa Osaamiskartoitus- ja Kykyviisari-tietonsa sinulle näkyviin MyData-periaatteella. Näkyviin jaetut ForeAmmatti-tiedot tarjoavat ymmärrystä työnhakijan kokonaistilanteesta keskustelujenne tueksi.

Näkyviin jaetut ForeAmmatti-tiedot auttavat sinua tekemään päätöksiä, jotka tukevat työnhakijan yksilöllistä tilannetta ja uudelleen työllistymistä. ForeAmmatissa sinun on lisäksi mahdollista lähettää työnhakijalle tehtäviä sekä vuorovaikutteisia viestejä ajasta ja paikasta riippumatta. Työnhakijan kanssa samalla alustalla toimiminen säästää myös aikaa.

Tuomme digitalisoinnin hyödyt osaksi työllistymistä ja työllistymisen edistämistä yhdistämällä palveluihimme syvällisen työmarkkina- ja ennusteosaamisemme sekä toimintakentän tuntemuksen. Ratkaisumme on ForeAmmatti.fi-palvelu, joka auttaa ihmisiä elämänkokoisissa valinnoissa työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyen.

foreammatti@foredata.fi