ForeAmmatti PLUS -palvelu apunasi työnhaussa.

Työnhakijan omalla toiminnalla on edelleen suuri merkitys

Blogit / Asiantuntijalle / Työmarkkinat / Työnhakijalle

Suomessa eletään työllisyyden edistämisen kentällä erittäin mielenkiintoisia aikoja.

Alkuvuodesta 2020 korona lamautti työmarkkinakentän. Samaan aikaan Suomessa pohdittiin ratkaisuja siihen, miten työllisyyden edistämistä tulevaisuudessa tulisi tehdä, ja pyöräytettiin käyntiin työllisyyden kuntakokeilut maaliskuussa 2021.

Näin loppuvuodesta 2021 koronan vaikutukset ovat lieventyneet ja työmarkkinoiden imu on jälleen hyvä. Puhutaan jopa kasvun esteeksi muodostuneesta kohtaanto-ongelmasta monella alalla. Samalla olemme päässeet näkemään kuntakokeilun ensimmäiset vaiheet sekä kokeilun tuomat mahdollisuudet, haasteet ja opit.

Lähitulevaisuus tuo kuitenkin muitakin muutoksia tullessaan. Seuraava iso uudistus kentällä tulee olemaan toukokuussa 2022 käynnistyväksi suunniteltu pohjoismainen työvoimapalvelumalli.

Mitä tarkoittaa pohjoismainen työvoimapalvelumalli?

Lyhyesti pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa on kyse siitä, että asiakas saa nopeammin oikeanlaista tukea ja palvelua oman työllistymisensä tueksi. Käytännössä mallin tuomat hyödyt työllisyyden edistämiseen voidaan tiivistää kolmeen elementtiin:

  1. Yksilöllinen palvelutarpeen arviointi
  2. Tiivis työnhaun tuki ja muut palvelut
  3. Omatoiminen työnhaku

Työllisyyden edistämisen palvelumallit etsivät muotoaan, mutta yksi asia pysyy samana; työnhakija voi edelleen vaikuttaa omatoimisuudellaan ja aktiivisuudellaan omaan tilanteeseensa työmarkkinoilla.

Palvelumallin uudistuksessa alun yksilöidyn palvelutarpeen arvioinnin jälkeen painopiste siirtyy työnhakijan omatoimisuutta tukeviin palveluihin, mikä tuo varmasti palveluihin uusia ratkaisuja. ForeAmmatti on esimerkki tällaisesta monipuolisesta digitaalisesta palvelusta, jota työnhakija voi hyödyntää itsenäisesti kokonaistilanteensa tarkastelussa.

Kuinka ForeAmmatti tukee työnhakijaa?

ForeAmmatti tarjoaa työnhakijalle välineet tunnistaa oma asemansa työmarkkinoilla ja tehostaa työnhakua uudella tavalla. Palvelu on täysin digitaalinen ja työnhakija voi käyttää ForeAmmattia datayhteydellä esimerkiksi omalla kännykällään paikasta ja ajasta riippumatta.

Ennen yksilöllistä palvelutarpeen arvioinnin keskustelua työnhakijan olisi hyvä jo tunnistaa oma tilanteensa työmarkkinoilla mahdollisimman realistisesti. ForeAmmatin Osaamiskartoituksella työnhakija kokoaa helposti yhteen ja tuo näkyväksi omaa osaamistaan, taitojaan sekä tietojaan.

ForeAmmatti tarjoaa Osaamiskartoituksen vastausten perusteella työnhakijalle avoimia työpaikkoja hänen määrittelemältään työnhakualueelta sekä ehdottaa hänelle ammatteja, joihin työnhakijalla löytyy sopivaa osaamista. Tämän myötä oma henkilökohtainen työmarkkina-asema hahmottuu aiempaa paremmin.

Miten digitaalinen palvelu voi auttaa aktiivisesti työtä etsivää?

Valmentavissa työllisyyden edistämisen palveluissa hyödynnetään ForeAmmattia jo nyt valmentajan ja työnhakijan välisten keskustelujen tukena.

Työnhakija voi jakaa valmentajalleen Osaamiskartoituksensa näkyviin ForeAmmatissa, jolloin keskustelu alkaa suoraan työnhakijan omista lähtökohdista. Työnhakija tulee kuulluksi ja valmentajan kanssa on helpompi löytää yhdessä parhaimmat etenemistavat, jotta ratkaisu työllistymiseen löytyy.

ForeAmmatti sisältää myös itsessään työnhakijalle ohjaavaa tukea. Palvelun ohje- ja vinkkipolut antavat vinkkejä ja kysyvät herätteleviä kysymyksiä, joiden avulla työnhakija voi tarkastella omaa tilannettaan työmarkkinoilla.

Työnhakija, ForeAmmatista saat ratkaisut aktiivisen työnhaun tueksi

ForeAmmatti tuo ratkaisuja juuri sinulle, joka haluat aktiivisesti löytää uuden työn. Oli syysi työnhakuun, mikä tahansa.

ForeAmmatti poimii sinulle osaamiseesi sopivat julkisesti avoinna olevat työpaikat niiden kuntien alueelta, joista haluat töitä löytyvän. Voit myös aina halutessasi muokata niin Osaamiskartoituksesi valintoja kuin työnhakualuettasi itsellesi paremmin sopiviksi. Erilaiset vaihtoehdot tuovat näkyviin palvelussa erilaisia tuloksia.

Osaamiskartoitus kertoo sinulle työtehtäväkohtaisesti, mikä on tärkeää osaamista tai tietoa työtehtävässä. Näiden pohjalta pystyt sanoittamaan työhakemuksiasi paremmin sekä pohtimaan omia vahvuuksiasi ja motivaatiosi kohteita.

ForeAmmatissa pääset myös näkemään mihin esimerkiksi muut saman tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet työmarkkinoilla ja saat ajatteluusi kenties uutta ulottuvuutta.

Miten saan ForeAmmatti Osaamiskartoituksen ja työmarkkinatiedot käyttööni?

Kaiken kaikkiaan ForeAmmatti on työnhakuasi tehostava työkalu, jota voit hyödyntää itsenäisessä työnhaussa tai yhdessä esimerkiksi valmennusyhtiön valmentajan kanssa. Jos haluat ForeAmmatin tarjoaman tuen käyttöösi, kysy seuraavalla kerralla sinua tukevalta asiantuntijalta tarjoaako heidän organisaationsa asiakkailleen ForeAmmattia.

ForeAmmattia hyödyntää useat kuntakokeilualueet sekä heidän alihankkijoinaan toimivat valmennusyhtiöt työllisyyden edistämisen palvelutarjonnassaan. Heidän kauttaan ForeAmmatti on aina sinulle palvelun asiakkaana ilmainen.

Voit ostaa itsellesi myös ForeAmmattiin henkilökohtaiset tunnukset vuodeksi Muutosturvaverkosto.fi-palvelusta. >>