Teillekö vuodeksi ForeAmmatti PLUS -käyttöoikeudet ilmaiseksi?

Teillekö vuodeksi ForeAmmatti PLUS -käyttöoikeudet ilmaiseksi?

Urasuunnitteluun / Työmarkkinat / Uutinen

Lahjoitamme joulukuussa 2021 yhden järjestön, hankkeen, yhdistyksen tai seuran nuorille ForeAmmatti PLUS -palvelun käyttöön vuodeksi. ForeAmmatti tarjoaa nuorille näkökulmia ja työkaluja osaamisen kehittämiskohteiden tunnistamiseen, toimintakyvyn arviointiin ja seuraavien askelien valitsemiseen.

Kuulostaako tämä teidän toiminnaltanne? Tiedätkö tällaisen toimijan?

Etsimme järjestöä tai vastaavaa, jonka toiminta tukee alle 29-vuotiaiden nuorten koulutukseen hakeutumista tai työllistymistä ja ehkäisee syrjäytymisen mahdollisuutta.

Kerro meille järjestön nimi, millaisesta toiminnasta on kyse ja miten ForeAmmatin avulla autettaisiin nuoria. Lähetä vinkkisi tai hakemuksesi otsikolla JOULULAHJA/järjestön nimi 28.11. mennessä osoitteeseen foreammatti@foredata.fi.

Mikä ForeAmmatti on?

ForeAmmatti PLUS on kattava digitaalinen palvelu urasuunnittelun ja työnhaun tueksi sekä työkyvyn tunnistamiseksi. ForeAmmatista löytyvät tiedot yli 400 ammatista, yli 2000 tutkinnosta, julkisista avoimista työpaikoista sekä ammattien kilpailutilanteesta. ForeAmmatti tarjoaa nuorille myös Kykyviisari-työkalun työ- ja toimintakyvyn itsearviointiin ja keskustelun pohjaksi.

ForeAmmatti PLUS auttaa selvittämään ammattien sopivuutta kiinnostusten ja osaamisen perusteella Osaamiskartoitus-työkalulla. ForeAmmatti PLUS -palvelun avulla pystyy lisäksi peilaamaan taitoja ja vahvuuksia eri ammattien vaatimuksiin ja arvioimaan paremmin omaa kokonaistilannetta työmarkkinoilla.

Mitä lahja sisältää?

  • Maksimissaan 500:lle järjestön toimintaan osallistuvalle nuorelle käyttöoikeudet ForeAmmatti PLUS -palveluun.
  • 1–5 järjestön ohjaajalle asiantuntijaoikeudet, joiden avulla ohjaaja kutsuu nuoret ForeAmmatin käyttöympäristöön ja pääsee katsomaan nuoren jakamia osaamisia ja työkykytietoja.
  • ForeAmmatti PLUS -käyttöympäristö on järjestön käytettävissä 10.1.–31.12.2022 välisen ajan. Käyttöönotto vaatii kirjallisen käyttöönotto- ja tietosuojasopimuksen solmimisen järjestön ja Foredata Oy:n kesken.
  • Lahjan vastaanottanut järjestö sitoutuu myös siihen, että Foredata Oy voi tehdä lahjan saantiin, käyttöön sekä käytön tuloksiin liittyvää markkinointia ja viestintää kaikissa kanavissaan aina 31.12.2023 asti. Foredata Oy sitoutuu esittämään käytön tulokset oikeassa asiayhteydessä ja totuudenmukaisesti.

Tuomme digitalisoinnin hyödyt osaksi työllistymistä ja työllistymisen edistämistä yhdistämällä palveluihimme syvällisen työmarkkina- ja ennusteosaamisemme sekä toimintakentän tuntemuksen. Ratkaisumme on ForeAmmatti.fi-palvelu, joka auttaa ihmisiä elämänkokoisissa valinnoissa työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyen.

foreammatti@foredata.fi