ForeAmmatti.fi-palvelun käyttöehdot

5.2.2022 alkaen

1. Yleistä

Tervetuloa Foredata Oy:n ForeAmmatti-palveluun. Näissä käyttöehdoissa kuvataan ne seikat, jotka vaikuttavat palvelun käyttämiseen. Osa käyttöehtoteksteistä on kirjoitettu sulkeiden sisään ja kursiivilla tekstityypillä: (Tällä tapaa.) Nämä osuudet ovat tekemiämme selvennyksiä, joiden tarkoitus on esimerkein avata ja kuvata kyseistä käyttöehtojen kohtaa.

Käyttämällä Foredata Oy:n ylläpitämää ForeAmmatti-verkkopalvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja sekä hyväksyy Foredata Oy:n tietosuojaselosteen. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, on käyttäjän poistuttava ForeAmmatti-verkkopalvelun sivuilta.

Foredata Oy pidättää oikeuden koska tahansa muuttaa soveltuvia ehtoja. Muutetut ehdot soveltuvat käyttöön, joka tapahtuu Foredata Oy:n ilmoittamana ehtojen voimaantulopäivänä ja sen jälkeen.

Foredata Oy ei vastaa niiden sivujen sisällöstä ja aineistosta, joihin Foredata Oy:n ylläpitämältä verkkopalvelulta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Foredata Oy:n toimesta. Käyttäjä on velvollinen perehtymään ja noudattamaan niitä käyttöehtoja ja muita ehtoja, jotka on julkaistu näillä kolmansien osapuolten verkkosivustoilla.

Yksittäisiin Foredata Oy:n ylläpitämän verkkopalvelun osiin tai sivuihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisellä sivulla ja jotka käyttäjän tulee hyväksyä ennen sivujen käyttöä. Tutustu sivustomme evästekäytäntöihin.

2. Asiakkuus

Tiettyjen verkkopalvelujen käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymällä verkkopalvelun käyttäjäksi käyttäjä tulee Foredata Oy:n asiakkaaksi ja käyttäjän antamat henkilötiedot tallennetaan Foredata Oy:n asiakasrekisteriin.

Käyttääksesi palvelua käyttäjän tulee

  • antaa nimesi ja sähköpostiosoitteesi
  • olla vähintään 13-vuotias

Foredata Oy varaa oikeuden hyväksyä kaikki asiakkaat ennen kuin käyttäjä voi aloittaa palvelun käyttämisen.

Käyttäjätietojen lisäksi Foredata Oy:n verkkopalveluissa käyttäjä luovuttaa muitakin henkilötietoja, joiden käyttötarkoitus ja laillinen peruste ym. selviää tarkemmin Foredata Oy:n tietosuojaselosteesta. Mikäli käyttäjä valitsee mahdollisuuden luovuttaa henkilötietojaan kolmansille osapuolille, tulee käyttäjän ymmärtää, että kolmannet osapuolet käsittelevät itsenäisesti näitä luovutettuja henkilötietoja ja huolehtivat käsittelystään oman tietosuojaselosteensa mukaisesti.

3. Käyttäjätunnus ja käyttäjän antamat sitoumukset

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen ja kirjautumisessa käytettävän kertakäyttöisen koodin salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta kaikesta käytöstä. Käyttäjä on velvollinen käyttämään verkkopalvelua käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti:

1) Käyttäjätunnusta ei saa tilata yhteiskäytössä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

2) Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa.

3) Palvelua ei saa käyttää muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Foredata Oy:lle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

Käyttäjä on korvausvelvollinen mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- että sopimuksenvaraisista toimistaan.

4. Maksulliset osuudet

Tiettyjen ForeAmmatti-verkkopalvelun osioiden käyttö on maksullista. Maksullisten palvelujen yhteydessä ilmoitetaan palvelun maksullisuudesta ja palveluun liittyvistä muista ehdoista.

5. Peruuttamisoikeus

Käyttäjällä on kuluttajasuojalain mukainen oikeus peruuttaa tehty sopimus 14 vuorokauden kuluessa verkkopalvelua koskevan sopimuksen syntymisestä (mukaan lukien viikonloput ja pyhäpäivät) ilmoittamalla siitä Foredata Oy:n asiakaspalveluun tuki@foreammatti.fi.

Peruuttamisoikeutta ei ole milloin verkkopalvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä käyttäjän pyynnöstä tai suostumuksella.

Käyttäjän käyttäessä kuluttajansuojalain mukaista peruutusoikeutta, Foredata Oy palauttaa käyttäjälle saamansa maksun viimeistään 14 vuorokauden kuluttua peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta.

Maksupalautus tehdään, sillä maksutavalla, jota käyttäjä on käyttänyt tilatessaan verkkopalvelun.  Maksupalautuksista ei aiheudu käyttäjälle ylimääräisiä kuluja.

6. Käyttäjän antamat tiedot ja aineistot

Lähettämällä aineistoa mihin tahansa Foredata Oy:n ylläpitämään verkkopalveluun, esimerkiksi sähköpostitse tai osallistumalla keskusteluun, käyttäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

1) Foredata Oy:llä on oikeus käyttää, muokata ja julkaista lähetetty aineisto.

2) Käyttäjä vastaa siitä, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista eikä loukkaa kolmannen tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia.

3) Käyttäjä vastaa Foredata Oy:lle kaikista kuluista, jotka aiheutuvat Foredata Oy:lle lähetetyn aineiston takia syntyneistä vaatimuksista Foredata Oy:tä kohtaan.

4) Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia Foredata Oy:tä kohtaan lähettämäänsä aineistoon liittyen.

5) Käyttäjä on tietoinen siitä, että lähettäessään aineistoa Foredata Oy:lle Foredata Oy voi halutessaan sitoumuksetta ja ilman korvausvelvollisuutta julkaista aineiston kokonaisuudessaan tai osan siitä ja/tai liittää lähetettyä aineistoa johonkin toiseen aineistoon tai Foredata Oy:n tuotteeseen tai palveluun.

(Lähetetyllä aineistolla tarkoitetaan esim. julkaistavaksi tarkoitettua blogitekstiä. Lähetetyllä aineistolla EI tarkoiteta esim. käyttäjän ForeAmmatissa tekemää:

a) osaamiskartoitusta

b) Kykyviisari-itsearviota

c) arviota omasta tilanteesta, arviota kuormitustekijöistä, tai vastauksia Kyselyt-osuuden kyselyihin

Nämä mainitut osuudet a, b ja c ovat käyttäjän aineistoa, joita me emme koskaan julkaise missään. Käyttäjällä on kuitenkin kutsun saatuaan mahdollisuus halutessaan asettaa Osaamiskartoituksen ja/tai Kykyviisarin vastaukset kutsujataholle näkyviin siksi ajaksi, kuin käyttäjä haluaa.)

7. Immateriaalioikeudet

Foredata Oy:n ylläpitämän verkkopalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain (ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti). Foredata Oy pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty.

Kaikenlainen verkkopalvelussa olevan sisällön tai sisällön osan kopioiminen ja jakelu, mukaan lukien rajoituksetta teksti, valokuvat, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Käyttäjällä on lupa tallentaa päätelaitteelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista.

8. Palvelun virheellisyys

Foredata Oy verkkopalvelun myyjänä vastaa verkkopalvelun virheellisyydestä kulloinkin voimassa olevan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti.

Mikäli verkkopalvelussa on virhe, tulee sinun ilmoittaa tästä asiakaspalveluumme viipymättä joko sähköpostitse tai puhelimitse.

9. Ylivoimainen este

Foredata Oy ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu Foredata Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Foredata Oy:n ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Foredata Oy ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

10. Vastuunrajoitus

Foredata Oy:n ylläpitämän ForeAmmatti-verkkopalvelun julkisen puolen sisältö esitetään sellaisenaan sitoumuksetta. Foredata Oy varaa oikeuden koska tahansa muuttaa ylläpitämäänsä ForeAmmatti-verkkopalvelun julkista puolta ja näitä käyttöehtoja sekä estää pääsy verkkopalvelun sivuille tai lopettaa niiden ylläpito.

Käyttäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy sen, että verkkopalvelun hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Yllä oleva ei rajoita käyttäjän lakisääteisiä oikeuksia.

11. Sovellettava lainsäädäntö

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Käyttäjä voi saattaa sopimusta koskevan riidan, jota ei saada neuvotteluteitse ratkaistua kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Käyttäjän tulee ensin olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/.

Lisäksi käyttäjällä on oikeus saattaa riita-asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi, joko Foredata Oy:n kotipaikan tai käyttäjän oman asuinpaikan kotipaikan käräjäoikeuteen.

12. Yhteydenotot

Jos käyttäjällä on verkkopalveluja, niiden tilaamista ja toimitusta koskevia kysymyksiä, yhteyttä voi ottaa asiakaspalveluumme sähköpostilla tuki@foreammatti.fi.