ForeAmmatti.fi-palvelun käyttöehdot

1.5.2020 alkaen

1. Yleistä

Tervetuloa Foredata Oy:n ForeAmmatti-palveluun. Näissä käyttöehdoissa kuvataan ne seikat, jotka vaikuttavat palvelun käyttämiseen. Osa käyttöehtoteksteistä on kirjoitettu sulkeiden sisään ja kursiivilla tekstityypillä: (Tällä tapaa.) Nämä osuudet ovat tekemiämme selvennyksiä, joiden tarkoitus on esimerkein avata ja kuvata kyseistä käyttöehtojen kohtaa.

Käyttämällä Foredata Oy:n ylläpitämää ForeAmmatti-verkkopalvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja sekä hyväksyy Foredata Oy:n Tietosuojaselosteen. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, on käyttäjän kirjauduttava ulos välittömästi ForeAmmatti-verkkopalvelusta.

Foredata Oy ei vastaa niiden sivujen sisällöstä ja aineistosta, joihin Foredata Oy:n ylläpitämältä verkkopalvelulta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun, kuin Foredata Oy:n toimesta. Käyttäjä on velvollinen perehtymään ja noudattamaan niitä käyttöehtoja ja muita ehtoja, jotka on julkaistu näillä kolmansien osapuolten verkkosivustoilla.

Yksittäisiin Foredata Oy:n ylläpitämän verkkopalvelun osiin tai sivuihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisellä sivulla ja jotka käyttäjän tulee hyväksyä ennen sivujen käyttöä. Tutustu sivustomme evästekäytäntöihin.

2. Rekisteröityminen ja Foredata Oy:n asiakasrekisteri

Tiettyjen verkkopalvelujen käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröinti edellyttää, että käyttäjä hyväksyy palveluun soveltuvat käyttöehdot. Rekisteröitymällä verkkopalvelun käyttäjäksi käyttäjä tulee Foredata Oy:n asiakkaaksi ja käyttäjän antamat henkilötiedot tallennetaan Foredata Oy:n asiakasrekisteriin.

Asiakasrekisterin osalta käyttäjä sitoutuu seuraavaan:

1) Rekisteröitymällä käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa siihen, että asiakasrekisterin nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin. (Tämä tarkoittaa, että haluamme pidättää oikeuden suoramarkkinointiin. Tosin yhtäkään suoramarkkinointiviestiä emme ole 13 vuoden aikana lähettäneet…)

2) Rekisteröitynyt käyttäjä voi estää suoramarkkinointitarkoituksiin tarkoitetun tietojensa käytön milloin tahansa ilmoittamalla asiasta Foredata Oy:n asiakaspalveluun (tuki@foreammatti.fi).

3) Rekisteriseloste on nähtävissä Foredata Oy:n ForeAmmatti-verkkopalvelussa sekä Foredata Oy:n pääkonttorissa osoitteessa Kässäläntie 30, Sastamala. Lisää käyttäjän tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevaa tietoa on Foredata Oy:n Tietosuojaselosteessa.

(Foredata Oy:n asiakasrekisterin piiriin kuuluvien käyttäjän tietojen lisäksi ForeAmmatissa voi olla käyttäjää koskevia henkilötietoja, jotka kuuluvat yhteistyökumppaneidemme rekistereihin. Esim. kunnalliset työllisyyspalvelut jne. Näet ForeAmmattiin rekisteröityessäsi tai hyväksyessäsi kutsun, mihin rekistereihin tietojasi tallennetaan.)

3. Käyttäjätunnus ja käyttäjän antamat sitoumukset

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta kaikesta käytöstä. Käyttäjä on velvollinen käyttämään verkkopalvelua käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti:

1) Käyttäjätunnusta ei saa tilata yhteiskäytössä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

2) Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa.

3) Palvelua ei saa käyttää muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Foredata Oy:lle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

Käyttäjä on korvausvelvollinen mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- että sopimuksenvaraisista toimistaan.

4. Maksulliset osuudet

Tiettyjen ForeAmmatti-verkkopalvelun osioiden käyttö on maksullista. Maksullisten palvelujen yhteydessä ilmoitetaan palvelun maksullisuudesta ja palveluun liittyvistä muista ehdoista.

5. Käyttäjän antamat tiedot ja aineistot

Lähettämällä aineistoa mihin tahansa Foredata Oy:n ylläpitämään verkkopalveluun, esimerkiksi sähköpostitse tai osallistumalla keskusteluun, käyttäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

1) Foredata Oy:llä on oikeus käyttää, muokata ja julkaista lähetetty aineisto.

2) Käyttäjä vastaa siitä, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista eikä loukkaa kolmannen tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia.

3) Käyttäjä vastaa Foredata Oy:lle kaikista kuluista, jotka aiheutuvat Foredata Oy:lle lähetetyn aineiston takia syntyneistä vaatimuksista Foredata Oy:tä kohtaan.

4) Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia Foredata Oy:tä kohtaan lähettämäänsä aineistoon liittyen.

5) Käyttäjä on tietoinen siitä, että lähettäessään aineistoa Foredata Oy:lle Foredata Oy voi halutessaan sitoumuksetta ja ilman korvausvelvollisuutta julkaista aineiston kokonaisuudessaan tai osan siitä ja/tai liittää lähetettyä aineistoa johonkin toiseen aineistoon tai Foredata Oy:n tuotteeseen tai palveluun.

(Lähetetyllä aineistolla tarkoitetaan esim. julkaistavaksi tarkoitettua blogitekstiä. Lähetetyllä aineistolla EI tarkoiteta esim. käyttäjän ForeAmmatissa tekemää: a) Osaamiskartoitusta b) Kykyviisari-itsearviota. Nämä mainitut osuudet a ja b ovat käyttäjän aineistoa, joita me emme koskaan julkaise missään. Käyttäjällä on kuitenkin kutsun saatuaan mahdollisuus halutessaan asettaa Osaamiskartoitus tai Kykyviisarin vastaukset kutsujataholle näkyviin siksi ajaksi, kuin käyttäjä haluaa.)

6. Immateriaalioikeudet

Foredata Oy:n ylläpitämän verkkopalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain (ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti). Foredata Oy pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty.

Kaikenlainen verkkopalvelussa olevan sisällön tai sisällön osan kopioiminen ja jakelu, mukaan lukien rajoituksetta teksti, valokuvat, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Käyttäjällä on lupa tallentaa päätelaitteelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista.

7. Vastuunrajoitus

Foredata Oy:n ylläpitämän ForeAmmatti-verkkopalvelun julkisen puolen sisältö esitetään sellaisenaan sitoumuksetta. Foredata Oy varaa oikeuden koska tahansa muuttaa ylläpitämäänsä ForeAmmatti-verkkopalvelun julkista puolta ja näitä käyttöehtoja sekä estää pääsy verkkopalvelun sivuille tai lopettaa niiden ylläpito.

Käyttäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy sen, että verkkopalvelun hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Yllä oleva ei rajoita käyttäjän lakisääteisiä oikeuksia.

8. Sovellettava lainsäädäntö

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa. Ennen riitauttamista, suosittelemme kuluttajakäyttäjää olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan.