Vapaaehtoistyöntekijöitä pakkaamassa elintarvikkeita pahvilaatikoihin.

Löydä vapaa-ajan osaamisesi Osaamiskartoituksesta!

Blogit / Alan valintaan / Osaamiskartoitus / Työnhakijalle

Osaamisen kokonaisuutta voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Osaaminen mielletään usein pääosin työn kautta kertyneeksi ammattitaidoksi, jolloin muu työelämää hyödyttävä osaaminen unohtuu tarkastelusta pois. Ammattitaidon lisäksi osaamiseen kuuluvat kuitenkin myös luonnolliset kyvykkyydet, itsesäätelytaidot ja motivaatio, työyhteisöosaaminen sekä vapaa-ajalla kertynyt osaaminen.

Ammatillista osaamista voidaan kutsua systemaattisesti kehitetyiksi taidoiksi. Vapaa-ajalla puolestaan kertyy taitoja, tietoja ja osaamista joskus hyvinkin suunnittelemattomasti ja itseä kiinnostavan toiminnan sivutuotteena. Tätä osaamista työnhakijoiden kannattaa hyödyntää sekä työnhakutilanteissa että työelämässä nykyistä enemmän. ForeAmmatin Osaamiskartoitus auttaa vapaa-ajallakin hankitun osaamisen kartoittamisessa.


ForeAmmatin Osaamiskartoitus auttaa vapaa-ajallakin hankitun osaamisen kartoittamisessa.


Tässä blogikirjoituksessa vinkkaamme, miten voit hyödyntää ForeAmmattia harrastusten, järjestötoiminnan ja muun vapaa-ajantoiminnan kautta kertyvän osaamisen kartoittamiseen.

ForeAmmatin Osaamiskartoitus perustuu Euroopan komission kehittämään ESCO-osaamis- ja ammattitaitoluokitusjärjestelmään. ESCO-luokitus pitää sisällään lähes 3 000 ammattia ja lähes 14 000 taitoa. Vaikka luokitus on kattava, olet saattanut huomata, että et löydä juuri sinun osaamistasi hausta. Näin käy helposti varsinkin vapaa-ajan osaamisten suhteen, sillä varjopuolena ESCOn kaltaisessa luokituksessa on kielen kankeus ja ajan tasalla pysyminen, kun luokituksen tulee sopia kaikkien EU-maiden työmarkkinoiden tarpeisiin. Mikä siis avuksi?

Etsi sopiva hakuammatti

Työnhaussa vapaa-ajalla kertyneestä osaamisesta voi olla paljonkin hyötyä. ForeAmmatin käyttäjänä sinun kannattaa hyödyntää kartoituksessa sekä ammatti- tai tehtävänimikkeitä että suoraa sanahakua. Voit aloittaa pohdintasi vaikkapa siitä, mikä ammatti voisi olla lähellä omaa vapaa-ajan tekemistä.


ForeAmmatin käyttäjänä sinun kannattaa hyödyntää kartoituksessa sekä ammatti- tai tehtävänimikkeitä että suoraa sanahakua.


Harrastelijanäyttelijä voi käyttää tehtävänimikkeenä tietysti näyttelijää, mutta entä urheiluseuran vapaaehtoinen joukkueenjohtaja? Osaamisia voisi löytyä esimerkiksi liikunnanohjaajan ja lajivalmentajan ammateista.

Enemmän haastetta voi olla löytää oikeita hakuammatteja liittyen vapaaehtoistyöhön tai järjestötoimintaan. Niiden osalta kannattaa tutustua eri ammatteihin ennakkoluulottomasti.

Jos vapaaehtoistyö on vaikkapa vanhusten avustamista, hakuammattina voi käyttää ohjaajaa tai lähihoitajaa. Taloyhtiön hallituksessa toimiva voi laittaa hakuammatiksi sihteerin tai toimistotyöntekijän ammatin. Kun olet kartoittanut yhden ammatin, ForeAmmatti vinkkaa sinulle muita tehtäviä, joihin sinulla on osaamista. Voit tutustua myös näihin ammatteihin ja löytää lisää osaamisia.

Mieti, mitä konkreettisesti teet

Moni ForeAmmatin käyttäjä tekee vapaaehtoistyötä tai osallistuu urheiluseuratoimintaan. Vapaaehtoistyöntekijää tai vaikkapa joukkueenjohtajaa ei kuitenkaan löydy Osaamiskartoituksen hauista. Vapaaehtoistyöhön ja joukkueenjohtamiseen kyllä liittyy paljon osaamista, mutta ne eivät itsessään ole osaamista tai taitoa kuvaavia sanoja. Mitä osaamista sitten vapaaehtoistyössä tai urheiluseuratoiminnassa tarvitaan? No riippuu tietenkin siitä, millaista työtä tehdään.

Mitä siis teet konkreettisesti, kun olet vapaaehtoistyössä tai osallistut urheiluseuratoimintaan?

  • Leivotko ja paistatko leivonnaisia tai myytkö niitä (ESCO-osaaminen: myydä konditoriatuotteita)?
  • Vai valmisteletko kahvialueen myyjäisiä varten?
  • Järjestätkö harjoitukset tai opetatko urheilulajia ja tunnistatko lahjakkuudet, kun valmennat muita?
  • Entä hallitsetko urheiluvälineiden käytön ja urheilulajien säännöt vaiko kenties hevoskilpailuja koskevat säännöt?
  • Tai johdatko urheilutapahtumaa ja aikataulutatko vuorot?
  • Vai hallitsetko budjetteja, johdatko hallituksen kokouksia, käytätkö Microsoft Office-ohjelmistoa tai osallistutko aktiivisesti yhteiskunnalliseen toimintaan?

Kuten näistä esimerkeistä huomaat, vapaaehtoistyö tai urheiluseuratoiminta eivät vielä kerro sanoina osaamisesta kovinkaan paljoa ulkopuoliselle. Käytä siis hetki aikaa Osaamiskartoituksen parissa ja pysähdy miettimään, mitä juuri sinä osaat tehdä. Voit pohtia, miten kertoisit tekemisestäsi jollekin toiselle, jota olet puhumassa mukaan toimintaan.

Käytä sopivia hakusanoja

Kokeile hakusanoja monipuolisesti. Jos et löydä urheiluseuran joukkueenjohtajaa, kokeile pilkkoa hakusana osiin. Älä syö kerralla koko elefanttia!

Vapaasanahakuun voit laittaa sanan ”urheilu”, jolloin saat pitkän listan eri ammatteihin kytketyistä osaamisista, jotka liittyvät jollain tavoin urheiluun. Voisit myös kokeilla hakusanoja seura, joukkue tai johtaa. Jos joskin sana ei tuota lainkaan osumia, kokeile kirjoittaa vain osa siitä esimerkiksi joukkueen sijaan jouk-. Kokeile rohkeasti samaa tai lähes samaa tarkoittavaa sanaa ja suosi yläkategorioita.


Kokeile hakusanoja monipuolisesti. Jos et löydä urheiluseuran joukkueenjohtajaa, kokeile pilkkoa hakusana osiin.


Et löydä hausta mokkapaloja tai pullia, vaikka leipoisit niitä myyjäisiin, mutta leipoa ja leivonnaisia löytyy hausta. Huomaa myös, että sanahaku tuottaa helpommin tuloksia, kun käytät haussa tekemistä kuvaavia verbejä henkilöä kuvaavien substantiivien sijaan. Tee siis haku mieluummin sanalla johtaa kuin johtaja.

Paljon tuloksia saat myös verbeillä antaa, hoitaa, neuvoa, valmistaa, ohjata, toimia ja käyttää. Kaikkien ForeAmmatissa osaamista kartoittavien kannattaa käyttää ainakin hakusanaa ”ohjelmisto”, jolloin oma tietotekniikkaosaaminen tulee kartoitettua huolella.

Hyödy Osaamiskartoituksesta

Kun Osaamiskartoitus on tehty huolella, saat siitä sanoja työnhakuun. Kun tutkit Osaamiskartoituksen tulosta, sinulle voi hahmottua paremmin osaamisesi kokonaisuus. Saatat huomata, että vapaa-ajalla kertyneestä osaamisesta voi muodostua ammatillinen osaamisalue. Olet voinut saada huomaamattasi kokemusta, jota voit hyödyntää hakiessasi tehtävää, josta sinulla ei ole ammatillista kokemusta.


Kun Osaamiskartoitus on tehty huolella, saat siitä sanoja työnhakuun.


Esimerkiksi urheiluseuran kahviomyynnissä olet saattanut hankkia paljon osaamista, jota tarvitaan myyjän ammatissa. Käytä siis aikaa osaamisesi pohtimiseen ja ota hyöty irti Osaamiskartoituksesta!


Löydä vapaa-ajan osaamisesi Osaamiskartoituksesta! on kirjoitettu Cimson koulutuspalvelujen ja Foredatan yhteistyönä Osaaminen näkyviin -viikoille 5.-11.9.2022.

Blogin ovat kirjoittaneet

Päivi Ristolainen

Koulutuspäällikkö

Cimson Koulutuspalvelut

Terhi Reinikainen

Koulutus- ja valmennuspäällikkö

Foredata Oy

Vieraskynä-kirjoittajaprofiililla julkaistaan työllisyyden edistämisen organisaatioiden asiantuntijoiden kirjoituksia, jotka käsittelevät ForeAmmatin hyödyntämistä eri näkökulmista.

foreammatti@foreammatti.fi