Osaamiskartoituksen "työelämätaidot"-haun tulokset.

Työelämätaidot löytyvät nyt helposti Osaamiskartoituksesta!

Blogit / Osaamiskartoitus / Työnhakijalle

Voit nyt kartoittaa työelämätaitosi helposti Osaamiskartoituksen avulla. Kirjoita Osaamiskartoituksen sanahakuun työelämätaidot ja saat vastauksena pitkän listan yleisiä työelämätaitoja.

Mitä työelämätaidoilla tarkoitetaan?

Työelämätaidot ovat yleisiä osaamisia ja taitoja, jotka ovat tärkeitä työelämässä ammatista riippumatta. Työelämätaidot auttavat sinua tekemään työsi hyvin, vaikka niitä ei suoranaisesti usein mielletäkään ammatin tärkeisiin osaamisiin ja taitoihin.

Työelämätaitoja on monenlaisia:

Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutustaidot

Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä esimerkiksi, kun työskentelet yhteistyössä kollegojesi kanssa tai olet vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutustaidot sisältävät taitoja, joiden avulla tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja pystyt vaikka työskentelemään osana tiimiä.

Yhteistyössä tai ryhmätyöskentelyssä tarvitset esimerkiksi seuraavia Osaamiskartoituksesta löytyviä työelämätaitoja:

 • Edistää osallisuutta
 • Luoda ryhmähenkeä
 • Työskennellä ryhmässä
 • Osoittaa empatiaa
 • Ottaa vastaan kritiikkiä ja neuvoja

Vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa sinulle voi olla hyötyä seuraavista työelämätaidoista:

 • Määrittää ja ratkaista ongelmia
 • Markkinoida ideoita, tuotteita ja palveluja
 • Noudattaa luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita
 • Kunnioittaa kulttuuristen arvojen ja normien moninaisuutta
 • Varmistaa asiakaslähtöisyys

Ajanhallinta- ja organisointitaidot

Ajanhallinta- ja organisointitaidot ovat tärkeitä esimerkiksi silloin, kun työsi on hyvin aikasidonnaista. Tällaisia ovat esimerkiksi useat tapahtuma- ja kulttuurialan sekä terveydenhuollon työtehtävät. Lisäksi mikä tahansa asiantuntijatyö edellyttää organisointitaitoja, jotka ovat tärkeä osa itsensä johtamista.

Osaamiskartoituksesta löytyy ajanhallintaan ja organisointiin sopivina työelämätaitoina esimerkiksi:

 • Organisoida tietoa, tavaroita ja resursseja
 • Ajatella ennakoivasti
 • Noudattaa määräaikoja
 • Hallita ajankäyttöä
 • Sietää stressiä

Omat asenteet ja aktiivisuus

Asenteesi ja aktiivisuutesi voivat vaikuttaa esimerkiksi kykyysi kehittyä työssäsi. Jos olet asenteeltasi avoin ja kiinnostunut, omaksut luultavasti työhösi liittyvää tietoa ja taitoja nopeasti. Lisäksi kanssasi on varmasti mukavaa työskennellä! Aktiivisuus taas auttaa sinua kehittymään työssäsi.

Suhtaudutko haasteisiin myönteisesti? Opitko helposti uutta? Asenteisiin ja ajanhallintaan liittyviä työelämätaitoja Osaamiskartoituksessa ovat esimerkiksi:

 • Suhtautua haasteisiin myönteisesti
 • Painaa tietoja mieleensä
 • Osoittaa aloitteellisuutta
 • Noudattaa ohjeistusta

Ammattitaidon ylläpitäminen ja tiedonhakutaidot

Monella ammattialalla tapahtuu merkittävää kehitystä jatkuvasti. Nykyään onkin entistä tärkeämpää pysyä ammatillisesti kehityksessä mukana. Tähän auttavat ammattitaidon ylläpitämisen ja tiedonhaun työelämätaidot.

Tällaisia taitoja Osaamiskartoituksessa ovat esimerkiksi:

 • Ajatella ennakoivasti
 • Ajatella kokonaisvaltaisesti
 • Ajatella innovatiivisesti
 • Arvioida kriittisesti tietoa ja sen lähteitä
 • Hallita henkilökohtaista kehittymistä

Työelämätaidot voivat auttaa ammatinvalinnassa

Tunnistamalla omat vahvuutesi ja kehittämisen kohteesi erilaisista työelämätaidoista, saat tärkeää tietoa myös itsellesi sopivista ammateista ja työtehtävistä. Jos esimerkiksi tiedät, ettet halua puhua yleisölle tai opettaa työksesi, opettajan ammatti ei varmastikaan ole sinua varten.

Muista kuitenkin, että voit kehittää työelämätaitojasi samaan tapaan kuin muitakin taitoja. Jos vaikkapa aristelet esiintymistä, voi esiintyminen tuntua helpommalta, kun esiintymiskertoja on ollut jo useampia. Jos siis esiintyminen ei ole juttusi, ei se varmastikaan ole esteenä työssä, jossa silloin tällöin esittelet työsi tuloksia työyhteisössäsi tai vaikka asiakkaalle.

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Foredata Oy

jaana.pitkanen@foredata.fi