Elina Ranta työpisteellään Nokian kaupungin alkupalveluissa. Valokuvaaja Salla Kari.

ForeAmmatti asiantuntijatyössä: Elina Ranta

Asiantuntijalle / ForeAmmatin käyttöesimerkit

Elina Ranta toimii OMA-valmentajana Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa Nokian kaupungilla. Ranta kertoi meille kokemuksiaan ForeAmmatin käytöstä alkupalveluissa alle 25-vuotiaiden kanssa. Alkupalveluilla tarkoitetaan asiakkuuden alussa ensimmäisen kolmen kuukauden aikana tarjottavia työllisyyden edistämisen palveluita.

– Nuoret osaavat usein paljon, mutta heiltä puuttuu vielä ammattisanasto tai kyky muuten yleiskielisesti selittää osaamistaan. ForeAmmatin Osaamiskartoitus auttaa nuorta muodostamaan osaamispohjaisen CV:n ja sanoittamaan osaamistaan työhakemuksiin, Ranta kertoo.

– ForeAmmatin Työmarkkinatiedot on tärkeä väline työssäni. Perustelen tilastojen avulla nuorelle hänen työllistymiseensä liittyvät arvioni. Kun nuorelle näyttää tilastot, joihin arvioni perustuu, nuori voi myös itse tehdä omat päätelmänsä nimenomaan datan avulla. Tieto parantaa asiakaskokemusta, Ranta summaa.

Digitaaliset ja omatoimiset palvelut sopivat nuorille

Alkupalveluissa Rannan asiakkaat ovat tyypillisesti alle 25-vuotiaita vastavalmistuneita, opiskelut keskeyttäneitä tai esimerkiksi koulutuksessa olleita uusia työnhakijoita. Nuoret ovat joko ensimmäistä kertaa elämässään tai pitkän tauon jälkeen asiakkaina työllisyyspalveluissa.

Ranta kokee, että nuorille on verraten helpompaa tarjota digitaalista ja omatoimisesti käytettävää ForeAmmattia.

– Uudet asiakkaat ovat 2000-luvulla syntyneitä ja he ovat käyttäneet koulussa tablettia ja tietokonetta, Ranta sanoo.

– ForeAmmatti on minusta simppeli käyttää, vaikka sisältöä on paljon. Ohjaan asiakkaita yleensä tutustumaan palvelun ohjeisiin ja aloittamaan käytön rauhassa, jotta he saavat palvelusta enemmän irti.

Jos asiakkaalla ei ole ammatillista koulutusta, Ranta ohjaa asiakkaan tekemään Osaamiskartoituksen.

– Osaamiskartoituksen avulla on hyvä aluksi kartoittaa asiakkaan osaamista. Sen avulla saadaan käsitys asiakkaan tilanteesta. Osaamiskartoituksen tekeminen on pääosin nuorille positiivinen ja hyödyllinen kokemus, Ranta sanoo.

Osaamiskartoituksen avulla on hyvä aluksi kartoittaa asiakkaan osaamista. Sen avulla saadaan käsitys asiakkaan tilanteesta. Osaamiskartoituksen tekeminen on pääosin nuorille positiivinen ja hyödyllinen kokemus.

Elina Ranta

Rannan mielestä on hyvin harvoin tilanteita, joissa nuori kokee, ettei osaa mitään. Silloin Ranta auttaa esimerkiksi Osaamiskartoituksen hakusanoissa. Lähes aina nuoren osaaminen saadaan yhdessä kartoitettua.

– Hyvää Osaamiskartoituksessa on sekin, että nuori voi tehdä sen myös itsenäisesti. Osa asiakkaista ei halua kartoittaa osaamistaan ”työkkärin tädin” kanssa, Ranta naurahtaa.

– Nuori voi olla esimerkiksi epävarma osaamisestaan ja haluaa pohtia osaamistaan rauhassa. Osaamiskartoituksen tekeminen tuo nuorelle varmuutta omasta osaamisesta, Ranta sanoo.

”Positiivisuus johtaa hyviin tuloksiin.”

Usein nuoret ovat opiskeluissaan tottuneet jatkuvasti hyödyntämään digipalveluja ja -alustoja. Samoin osaamisen kartoittaminen on tietenkin helpompaa niille nuorille, jotka ovat olleet työelämässä jo niin sanotusti vähän enemmän.

– Kaikki nuoret eivät ole tietenkään diginatiiveja sen tyyppisesti kuin me usein ajatellaan. Mitä lyhyempi koulutustausta nuorella on, sitä vähemmän hän on luultavasti tottunut käyttämään esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmia tai somen ulkopuolisia digipalveluita, Ranta sanoo.

Kynnys ForeAmmatin käyttämiseen voi näissä tilanteissa olla korkeampi. Ranta pyrkii helpottamaan ForeAmmatin kokeilemista esimerkiksi huumorilla ja käyttämällä tarpeen mukaan palvelua yhdessä asiakkaan kanssa.

– Koetan pitää kynnyksen ForeAmmatin kokeilemiseen matalana. Saatan sanoa vaikka, että: ”Testaappa löytyykö sulta osaamista meedion ammattiin.”, Ranta kertoo.

ForeAmmatin Osaamiskartoituksessa hyödynnetään Euroopan komission ylläpitämää ESCO-luokitusta, josta todella löytyy Etelä-Euroopassa käytössä olevia ammatteja, kuten meedio ja nunna.

Yleensä asiakkaat tekevät osaamisprofiiliaan pitkälle ja saavat siitä onnistumisen kokemuksia ja uusia oivalluksia. Positiivisuus johtaa hyviin tuloksiin.

Elina Ranta

– Yleensä asiakkaat tekevät osaamisprofiiliaan pitkälle ja saavat siitä onnistumisen kokemuksia ja uusia oivalluksia. Positiivisuus johtaa hyviin tuloksiin, Ranta summaa.

Ranta tietää, että asiakkaan täytyy itse ymmärtää miten ja miksi hän ForeAmmattia käyttää.

– Muistutan aina asiakkailleni, että he tekevät Osaamiskartoituksen itselleen eivätkä minulle. En velvoita asiakkaitani jakamaan osaamisprofiiliaan, mutta kannustan siihen. Yleensä nuoret jakavatkin profiilinsa minulle näkyviin ForeAmmatissa oma-aloitteisesti, Ranta kertoo.

”Se on asiakkaan kunnioittamista, että perustelee sanomisensa tiedolla.”

Ranta hyödyntää asiakkaiden kanssa ForeAmmatin työmarkkinatietoja paljon.

– Työmarkkinatiedoista käytän muun muassa ammatin tietoja, kilpailutilannetta ja koulutusjakaumia, kun nuorella ei ole tietoa mihin hän olisi työelämässä suuntaamassa, Ranta sanoo.

– Nuorella voi olla ajatuksia jonkin alan töistä. Käyn asiakkaan kanssa ihan konkreettisesti läpi, mitä tietoa ForeAmmatti kiinnostavasta työstä tai ammatista tarjoaa ja millaisia mahdollisuuksia työmarkkinatiedoista nuorelle avautuu.

Vastavalmistuneiden kanssa Ranta tutustuu työmarkkinoihin koulutuksen ja ammattien tilastojen kautta. Niistä selviää, miltä työvoimarakenne alalla näyttää.

– Vastavalmistuneilla ei useinkaan ole vielä verkostoja. Nuori on ollut esimerkiksi vain harjoittelussa ja tuntee mahdollisesti nimeltä muutamia alan työnantajia, Ranta kertoo.

Ranta käy asiakkaan kanssa työmarkkinatiedoista läpi, millaisia työpaikkailmoituksia löytyy, millaisia osaamisvaatimuksia työpaikoissa on, missä työpaikat sijaitsevat ja esimerkiksi millaista palkkaa nuori voi odottaa työssä saavansa.

Työmarkkinatiedoista saadaan näkyville työnhaun realiteetit. Nuori näkee itse datasta, millaisia töitä hän voi hakea, kun työkokemusta on vielä vähän.

Elina Ranta

– Työmarkkinatiedoista saadaan näkyville työnhaun realiteetit. Nuori näkee itse datasta, millaisia töitä hän voi hakea, kun työkokemusta on vielä vähän, Ranta sanoo.

– Se on asiakkaan kunnioittamista, että perustelee sanomisensa tiedolla.

Rannan vinkit asiantuntijoille ForeAmmatin käyttöön

ForeAmmatin työmarkkinatiedot on Rannan mielestä helppo tapa lähteä asiantuntijana liikkeelle ForeAmmatin käytössä.

– Kannustan kollegoitani ottamaan aluksi ihan vain ForeAmmatin työmarkkinatiedot käyttöön työnteossa. Asiantuntijana saat ForeAmmatin työmarkkinatiedoista hirmuisasti tukea ja tietoa työhösi, Ranta sanoo.

Kannustan kollegoitani ottamaan aluksi ihan vain ForeAmmatin työmarkkinatiedot käyttöön työnteossa. Asiantuntijana saat ForeAmmatin työmarkkinatiedoista hirmuisasti tukea ja tietoa työhösi.

Elina Ranta

Työmarkkinatiedoista voi siirtyä omaan tahtiin kokeilemaan ForeAmmatin muita toiminnallisuuksia. Rannan kokemus on, että usein ajatellaan, että ForeAmmatin kaikki toiminnallisuudet täytyisi hallita ennen kuin palvelua voisi työssään hyödyntää tai tarjota palvelua asiakkaille. Näin asia ei kuitenkaan ole.

– Rohkaisen tarjoamaan ForeAmmatin Osaamiskartoitusta asiakkaille, vaikka ei itse käyttäisikään sitä hyvin. ForeAmmatista asiakas saa paljon tukea osaamisensa kartoittamiseen, Ranta sanoo.

Rohkaisen tarjoamaan ForeAmmatin Osaamiskartoitusta asiakkaille, vaikka ei itse käyttäisikään sitä hyvin. ForeAmmatista asiakas saa paljon tukea osaamisensa kartoittamiseen.

Elina Ranta

Ranta kokee, että asiakkaan prosessia saadaan ForeAmmatin avulla vietyä hyvin eteenpäin. ForeAmmattia voidaan hyödyntää välineenä hyvän asiakaskokemuksen muodostumisessa.

– Jaetaan myös hyviä ForeAmmatin käyttökokemuksia niin työyhteisössä kuin myös organisaatioiden välillä toisillemme. Onnistumisia jakamalla saadaan laajemmalle porukalle käyttöön hyviä käytänteitä, Ranta kannustaa.

– Oman työorganisaation tuki on tärkeää ForeAmmatin käytölle. Annetaan henkilöstölle aikaa ottaa uusi palvelu käyttöön. Tuetaan käyttöönottoa yhteisillä keskusteluilla, asiakaspoluilla, koulutuksilla ja työpajoilla. Annetaan esimerkkejä käyttötarkoituksista sekä -tilanteista, joissa asiakkaan prosessi on ForeAmmatin avulla mennyt eteenpäin, Ranta luettelee.

Elina Ranta työskentelee OMA-valmentajana Nokian kaupungilla Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa. Pääsääntöisesti Rannan asiakkaat ovat alle 25-vuotiaat nuoret alkupalveluissa.

Ranta opiskelee parhaillaan Hämeen ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikorkeakoulututkintoaan. Opinnäytetyössään Ranta tutkii Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun keskisen palvelualueen eli Tampereen kehyskuntien OMA-valmentajien digiosaamista ja -asenteita, joita tarkastellaan erityisesti suhteessa digipalvelujen käyttöönottoon.

Foredata Oy perustettiin 2007 aidosta halusta auttaa työnhakijaa työllistymään ja tekemään työllistymisen edistämisestä yksilöllisempää sekä tehokkaampaa digitalisoinnin avulla. ForeAmmatti-palvelumme auttaa vuosittain kymmeniätuhansia ihmisiä heidän työelämään liittyvissä valinnoissaan ja yli tuhatta työllisyyden edistämisen asiantuntijaa heidän työssään. Asiakkaitamme ovat valmennusyhtiöt, kunnat, oppilaitokset, TE-toimistot, ELY-keskukset sekä muut työllistymistä edistävät organisaatiot.

foreammatti@foredata.fi