Kalle Mertanen.

ForeAmmatti asiantuntijatyössä: Kalle Mertanen

Asiantuntijalle / ForeAmmatin käyttöesimerkit

Kalle Mertanen työskentelee Kuopion seudun kuntakokeilussa digipalvelujen työllisyyspalvelukoordinaattorina. Mertanen kertoi meille, kuinka hän hyödyntää ForeAmmattia työssään.

– Käytän aktiivisesti ja laaja-alaisesti ForeAmmattia päivittäin työvälineenä asiakaskohtaamisissa sekä työhönvalmennuksissa. Valmennan kuntakokeilun asiakkaita Stand By Me -työnhaunvalmennuksessa. Lisäksi meillä kuntakokeilussa perehdytän uudet kollegat ForeAmmatin käyttöönotossa ja tuen koko henkilöstöä ForeAmmatin käytössä, Mertanen kertoo.

Kuopion seudun kuntakokeilun asiakkailleen tarjoama Stand By Me – rinnalla kulkeva työnhaunvalmennus auttaa työnhakijaa tunnistamaan työkykynsä sekä osaamisensa kautta mahdollisuudet työelämässä. Valmennuksissa Mertaselle on varattu työnhakijan kanssa aikaa 1,5 tuntia, mikä mahdollistaa työnhakijan tilanteeseen laaja-alaisen paneutumisen.

– Työhönvalmennuksissa minulla on keskiössä ForeAmmatin Osaamiskartoituksen täyttäminen asiakkaan kanssa. Osaamiskartoituksen avulla lähden keskustellen selvittämään asiakkaan kiinnostuksen kohteita ja mahdollisuuksia, Mertanen sanoo.

– Tarkoitukseni on saavuttaa ForeAmmatin käytön avulla tilanne, jossa asiakkaan kanssa voidaan toteuttaa ensimmäisiä konkreettisia liikkeitä työnhaussa. Se voi olla vaikka soitto työnantajalle, jolla on tarjolla asiakasta kiinnostava työpaikka, Mertanen jatkaa.

Tarkoitukseni on saavuttaa ForeAmmatin käytön avulla tilanne, jossa asiakkaan kanssa voidaan toteuttaa ensimmäisiä konkreettisia liikkeitä työnhaussa.

Kalle Mertanen

ForeAmmatti on kuin työnhaun oma Google

Mertanen kertoo asiakkaalleen aina aluksi, miksi hänestä ForeAmmatin käyttäminen työnhaun tukena on hyödyllistä.

– Olen käyttänyt ForeAmmatista semmoista markkinointitermiä kuin työnhaun Google. Työnhaun ja uravalinnan tueksi tarvitaan tietoa päätöksentekoon ja sitä ForeAmmatti tarjoaa. Moni ei tiedä, mistä tietoa saisi tai edes lähtisi etsimään, Mertanen kertoo.

ForeAmmatissa työnhakijan käytössä on Osaamiskartoitus-työkalu osaamisen tunnistamiseen. Kun työnhakija kartoittaa ForeAmmatissa osaamisensa, hän saa palvelussa näkyviin osaamiseensa soveltuvat avoimet työpaikat sekä ammattivaihtoehdot.

Olen käyttänyt ForeAmmatista semmoista markkinointitermiä kuin työnhaun Google. Työnhaun ja uravalinnan tueksi tarvitaan tietoa päätöksentekoon ja sitä ForeAmmatti tarjoaa.

Kalle Mertanen

– Rohkaisen asiakkaita etsimään tietoa Osaamiskartoituksen avulla. Kehotan asiakasta kartoittamaan osaamistaan eri ammattien osaamisista. Ammattihaun kautta asiakas voi pohtia omia kiinnostuksiaan ja samalla osaamistaan kiinnostuksiin liittyen. Lisäksi hän saa ForeAmmatin työmarkkinatiedoista lisätietoa itseään kiinnostavista ammateista, Mertanen kertoo.

ForeAmmatissa työnhakijalla on käytössään työelämäpohdintoihin Suomen laajimmat työmarkkinatiedot. ForeAmmatin työmarkkinatiedoista työnhakija selvittää esimerkiksi ammattien keskeiset työtehtävät, keskipalkan ja palkkahaitarin, kuukaudessa keskimäärin ilmoitetut avoimet työpaikat sekä paljonko hakijoita työpaikkaa kohden on, ja paljon muuta.

– Asiakas tarvitsee yleensä tietoa, mihin omalla osaamispoolilla ja työhistorialla voisi työllistyä. ForeAmmatti tarjoaa sen tiedon asiakkaalle, Mertanen sanoo.

Asiakkaan demoprofiili tuo konkretiaa ForeAmmatin avulla valmentamiseen

Mertanen hyödyntää työhönvalmennuksissa ForeAmmatin asiantuntijakäyttäjille luotua asiakkaan demoympäristöä, johon hän on tehnyt asiakkaana demoprofiilin. Demoprofiilin avulla Mertanen voi keskustelun lomassa näyttää valmennettavalleen, kuinka esimerkiksi Osaamiskartoitusta käytetään ja mistä ammattien tiedot palvelusta löytyvät.

– Aloitan asiakkaan kanssa yleensä Osaamiskartoituksen tekemisen työelämätaidoista. Olen valinnut tähän demoasiakkaan osaamisprofiiliin kartoituksen kaikki työelämätaidot. Kehotan asiakasta pohtimaan, millaisia työelämätaitoja hänellä on. Meillä kaikilla on erilaisia työelämätaitoja ja sen kautta on helppo herätellä keskustelua asiakkaan osaamisista ja kiinnostuksista, Mertanen sanoo.

Mertasesta on tärkeää valmennuksessa lähteä liikkeelle asiakkaan osaamisen kartoittamisessa jostakin sellaisista osa-alueesta, minkä kautta asiakkaan on helppo miettiä osaamistaan. Tärkeää on, että asiakas löytää Osaamiskartoituksesta osaamista, jossa hän on hyvä.

– Kun löydetään valmennuksessa sellaista osaamista, jossa asiakas on hyvä, saadaan käyntiin asiakkaan oman osaamisen prosessointityö. Esitän lisäksi kysymyksiä, joilla saadaan yhdessä lisää asiakkaan osaamista tunnistettua. Kysyn esimerkiksi, että: ”Millainen työ sinua kiinnostaa? Minkä luontoinen ihminen olet? Millaisessa työssä parhaiten viihdyt? Tai klassikkokysymykseni; mikä oli sinun lapsuutesi haaveammatti?”, Mertanen listaa.

Kun löydetään valmennuksessa sellaista osaamista, jossa asiakas on hyvä, saadaan käyntiin asiakkaan oman osaamisen prosessointityö.

Kalle Mertanen

Mertasen tarkoituksena on selvittää keskustelussa asiakkaan luonteenpiirteistä ja kiinnostuksen kohteista nousevia ammattivaihtoehtoja. Mertanen auttaa asiakasta hyödyntämään taitojaan sellaisen työn etsimisessä, johon asiakkaalla on osaamista ja mikä myös tuntuu asiakkaasta mielekkäältä.

– Usein ajatellaan, että rekrytoinnissa kokemus ratkaisee. Minusta pitää nostaa enemmän se oma potentiaali ja omat mahdollisuudet siihen keskiöön. Kuitenkin rekrytoinneissa haetaan sitä ihmistä, joka tuo lisäarvoa siihen työyhteisöön, työskentelyyn ja auttaa tavoitteisiin pääsemisessä, Mertanen sanoo.

Työnhakija tekee muutoksen itseään varten

Työnhaussa vaihdetaan elämäntilanteesta toiseen. Työn hakeminen on ihmiselle toisin sanoen muutoksen tekemistä. Mertanen tietää, että muutoksen tekeminen on ihmisille vaikeaa ja se vaatii voimavaroja. Vaikka muutos tehdään itseä varten, voi siihen motivoiminen ja motivoituminen olla haastavaa.  Ihmisen täytyy perustella itselleen, miksi muutos on tärkeää. Ja toisaalta ihmisen täytyy tietää, millaista muutosta hän elämäänsä hakee.

– Osaamiskartoituksen tekemisessä täytyy olla keskiössä se, että asiakas osaa visualisoida itselleen, mitkä ovat hänen vahvuutensa ja millaisiin töihin hänen osaamisensa soveltuu, Mertanen sanoo.

Osaamiskartoituksen tekemisessä täytyy olla keskiössä se, että asiakas osaa visualisoida itselleen, mitkä ovat hänen vahvuutensa ja millaisiin töihin hänen osaamisensa soveltuu.

Kalle Mertanen

Mertanen käyttää toisena työkalunaan asiakkaan kanssa keskusteluissa ForeAmmatin työmarkkinatietoja. Työmarkkinatiedoista löytyy esimerkiksi Ammattien kilpailutilanne -listauksia, joihin listautuu ammatteja asiakkaan kartoittamaan osaamiseen liittyen.

– Sen lisäksi että asiakkaille on tärkeää löytää mielekästä työtä, asiakkaita luonnollisesti kiinnostaa myös se, että leipä tulee varmasti pöytään, Mertanen toteaa.

– Rohkaisen asiakkaita tutkimaan itseään kiinnostavien ammattien kilpailutilannetta ja ammattien tietoja. ForeAmmatin ammattitiedoista asiakas saa selville, mitä ammatin työnkuvaan kuuluu, millaista palkkaa ammatissa maksetaan ja esimerkiksi millaiset ammatin työttömyyslukemat ovat, Mertanen luettelee.

ForeAmmatin työmarkkinatietojen Ilmoitukset-sivu tukee asiakkaan kanssa tehtävien ensimmäisten aktiivisten työnhaun toimien tekemistä.

– Henkilökohtainen suosikkini on työmarkkinatietojen Ilmoitukset-sivu, jonka käyn asiakkaan kanssa yleensä aina läpi. Ilmoitukset-sivulta asiakas näkee konkreettisesti, paljonko ammatissa on oikeasti pyyntiä työmarkkinoilla, Mertanen kertoo.

Henkilökohtainen suosikkini on työmarkkinatietojen Ilmoitukset-sivu, jonka käyn asiakkaan kanssa yleensä aina läpi. Ilmoitukset-sivulta asiakas näkee konkreettisesti, paljonko ammatissa on oikeasti pyyntiä työmarkkinoilla.

Kalle Mertanen

Ilmoitukset-sivulta löytyvät hakualueella eniten haettuun ammattiin työllistävät työnantajat ja henkilöstövuokrausfirmat. Sivulle listautuvat myös ammatin avoimet työpaikat hakualueella.

– Asiakkaan kanssa saatan käydä läpi esimerkkejä avoimista työpaikoista ja kysellä samalla kiinnostaako häntä kyseessä oleva työpaikka. Haluaako hän tehdä kyseessä olevaa työtä? Onko hänellä tehtävään tarvittavaa osaamista? Haluaako hän hakea kyseessä olevaa työpaikkaa? Ja ihan että soitetaanko tämän työpaikan yhteyshenkilölle ja kysytään lisää, Mertanen kertoo.

Mertaselle on tärkeää, että keskustelussa päästään aktiivisen toiminnan tasolle. Asiakas on hyvä saada ottamaan ensimmäinen konkreettinen askel työnhaussa.

– Asiakas tekee sitä työtä itseään varten. Hän miettii, mitä vahvuuksia ja voimavaroja hänellä on. Asiakkaat usein unohtavat kunnioittaa sitä, mitä he itse haluavat tehdä ja millaisten tavoitteiden eteen heidän kannattaa lähteä tekemään sitä työtä. Valmentajana minun roolini on rohkaista ja kannustaa asiakasta tekemään se muutos, Mertanen sanoo.

Muutos voi olla myös alanvaihtoa

Mertanen ehdottaa alanvaihtajille, että he hakisivat ForeAmmatin Osaamiskartoituksen haun avulla osaamisensa kaikista alanvaihtoa koskevan alan ammateista. Näin he saavat konkreettisesti näkyviin, kuinka jo olemassa oleva osaaminen sopii uudelle alalle.

Mertanen kehottaa lisäksi alanvaihtajia tutkimaan ForeAmmatin työmarkkinatiedoista lisää ammattien tietoja alanvaihtoa koskevalta ammattialalta. Näin alanvaihtaja saa kattavasti tietoa alasta, mistä on kiinnostunut ja voi joko vakuuttua tietoon perustuen siitä, että alanvaihto on haettu muutos tai sitten, että se ei ole.

– Asiakas saa Osaamiskartoituksen tekemällä varmuutta omille päätöksilleen. Osaamiskartoituksen tekeminen toimii asiakkaalla itsereflektoinnin työkaluna, Mertanen sanoo.

Asiakas saa Osaamiskartoituksen tekemällä varmuutta omille päätöksilleen. Osaamiskartoituksen tekeminen toimii asiakkaalla itsereflektoinnin työkaluna.

Kalle Mertanen

Yhteiset toimintamallit edistävät ForeAmmatin käyttöä

Asiakastyön lisäksi Mertanen perehdyttää ja tukee kollegoitaan ForeAmmatin käytössä. Tässä työssä hänen tavoitteenaan on yhdessä kollegojen kanssa luoda toimintamalleja, joiden keinoin jokainen voisi hyödyntää ForeAmmattia tiedolla johtamisen työkaluna omassa työssään.

– Näkökulmana minulla perehdytyksissä ja työpajoissa on käydä läpi, miten meidän työyhteisössä ja meidän prosesseissa hyödynnetään ForeAmmatin Osaamiskartoitusta, työmarkkinatietoja tai esimerkiksi Kykyviisaria asiakastyön tukena, Mertanen sanoo.

– Eli tunnistetaan prosesseissa, millaisissa tilanteissa ja millaisten kysymysten kanssa ForeAmmatti toimii meillä työkaluna, Mertanen tarkentaa.

Näkökulmana minulla perehdytyksissä ja työpajoissa on käydä läpi, miten meidän työyhteisössä ja meidän prosesseissa hyödynnetään ForeAmmattia asiakastyön tukena.

Kalle Mertanen

Vertaistuen on koettu vahvistavan yhteisten toimintatapojen ja näkemyksen löytämistä ForeAmmatin käytössä organisaation tarpeisiin sopivalla tavalla. Säännölliset kertaukset vahvistavat ForeAmmatin käyttöä jokapäiväisessä työssä viranomaistyön ohessa.

Mertanen kehottaa myös kollegoitaan päivittämään välillä omaa asiakkaan demoprofiiliaan ForeAmmatissa, minkä kautta asiat pysyvät tuoreemmin muistissa ja palvelussa tapahtuva kehitys on tiedossa.

– Jokainen voi pienin askelin vahvistaa sitä omaa ForeAmmatin käyttöä omaan tyyliin sopivasti, Mertanen summaa.

Kalle Mertanen kuvailee itseään sosiaalialan sekatyömieheksi. Koulutukseltaan Mertanen on sosionomi. Mertanen on tehnyt töitä työllisyyspalvelujen lisäksi myös esimerkiksi mielenterveys-, maahanmuutto-, sosiaali- sekä vammaispalveluissa. Vuoden 2022 huhtikuusta lähtien Mertanen on työskennellyt Kuopion seudun kuntakokeilulle eri tehtävissä.

– Olen tehnyt sekä ohjaavaa työtä että myös viranomaistyötä, Mertanen summaa monipuolista työuraansa.

Lue lisää Stand By Me -työnhaunvalmennuksesta >>

Foredata Oy perustettiin 2007 aidosta halusta auttaa työnhakijaa työllistymään ja tekemään työllistymisen edistämisestä yksilöllisempää sekä tehokkaampaa digitalisoinnin avulla. ForeAmmatti-palvelumme auttaa vuosittain kymmeniätuhansia ihmisiä heidän työelämään liittyvissä valinnoissaan ja yli tuhatta työllisyyden edistämisen asiantuntijaa heidän työssään. Asiakkaitamme ovat valmennusyhtiöt, kunnat, oppilaitokset, TE-toimistot, ELY-keskukset sekä muut työllistymistä edistävät organisaatiot.

foreammatti@foredata.fi