Sampo Luoto on Helsingin kaupungin työllisyyspalvelujen asiantuntija. Kuvan on ottanut Nelli Onnikki.

ForeAmmatti asiantuntijatyössä: Sampo Luoto

Asiantuntijalle / ForeAmmatin käyttöesimerkit

Helsingin kaupungin työllisyyspalveluissa asiantuntijana toimiva Sampo Luoto kertoi meille ForeAmmatin käyttökokemuksistaan asiakastyön tukena. Luoto edisti ForeAmmatti-palvelun ottamista käyttöön Helsingin kaupungin työllisyyspalveluissa.

– Koin, että työnteko oli vaikeaa ilman kunnollisia työmarkkinatietoja asiakastyön tukena, Luoto selvittää.

Aluksi ForeAmmatin käyttö aloitettiin Helsingissä pilottiryhmässä, jossa oli mukana noin kymmenkunta asiantuntijaa. Pilottiryhmä keräsi ForeAmmatin käytöstä kokemuksia.

– Sitä kautta sitten Helsingin kaupungin työllisyyspalveluille otettiin ForeAmmatti käyttöön. Meillä voi joka ikinen asiantuntija halutessaan käyttää ForeAmmattia ja me voidaan kaikki tilata käyttöoikeudet ForeAmmattiin myös meidän asiakkaille, Luoto kertoo.

ForeAmmatti toimii kuin työpöydän laajennuksena

Luoto käyttää ForeAmmattia asiakastyössä kaiken aikaa.

– Aamulla, kun aloitan työt, kirjaudun ensimmäiseksi ForeAmmattiin. ForeAmmatti on minulle kuin työpöydän laajennus. URA-asiakastietojärjestelmästä löydän asiakkaan historian eli mistä asiakas on minulle tullut ja ForeAmmatti taas kertoo, mihin asiakas voisi olla menossa, Luoto kertoo.

URA-asiakastietojärjestelmästä löydän asiakkaan historian eli mistä asiakas on minulle tullut ja ForeAmmatti taas kertoo, mihin asiakas voisi olla menossa.

Sampo Luoto

ForeAmmatti on koko työpäivän auki Luodon työkoneella ja asiakastyön tukena.

– Minulla ei mene sekuntiakaan enempää aikaa asiakasohjauksessa, kun käytän ForeAmmattia. ForeAmmatin kanssa teen työni vain laadukkaammin, Luoto toteaa.

Luoto hakee aina asiakkaan ammatin tiedot valmiiksi ForeAmmatissa ennen kuin on asiakkaaseen yhteydessä. Samalla, kun Luoto juttelee asiakkaan kanssa, hän voi edetä ForeAmmatissa asiakkaan kiinnostusten ja tarpeen mukaan.

Minulla ei mene sekuntiakaan enempää aikaa asiakasohjauksessa, kun käytän ForeAmmattia. ForeAmmatin kanssa teen työni vain laadukkaammin.

Sampo Luoto

– Riippuen siitä, mitä asiakas kysyy, pystyn ForeAmmatista hakemaan vastauksia kysymyksiin samalla hetkellä siinä tilanteessa. Ennen asiakastapaamista olen tietenkin jo perehtynyt asiakkaan tilanteeseen, mutta hyvin tyypillisesti me käydään asiakkaan kanssa yhdessä läpi yleiskatsaus hänen työmarkkinatilanteestaan, Luoto sanoo.

ForeAmmatissa asiantuntijan käytössä on Suomen tarkimmat työmarkkinatiedot

Luoto pitää ForeAmmatissa siitä, että asiakastyössä tarvittavat työmarkkinatiedot löytyvät palvelusta helposti.

– Minulle on oman työni helpottamisen kannalta tärkeää, että ForeAmmatista löytää osaksi samaakin tietoa useasta paikasta. Käyttäjänä löydän varmasti aina sen, mitä etsin, Luoto sanoo.

ForeAmmatin työmarkkinatiedot ovat Suomen tarkimmat. Valmiit yhteenvedot on koottu luotettavista lähteistä ja tilastoista, kuten Tilastokeskuksen ja Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämistä tilastoista.

ForeAmmatin työmarkkinatietoihin on koottu tietoa ammateista, työpaikkailmoituksista, ammatin kilpailutilanteesta, ammattiosaamisesta, työpaikkahausta, työvoimasta sekä tutkinnon tiedoista. ForeAmmatin Pro työmarkkinatiedot antavat asiantuntijalle tätäkin enemmän tietoa.

– Työmarkkinatietojen sivuja kannattaa skrollata ja selvittää, mitä kaikkea tietoa sivuille on koottu, Luoto vinkkaa.

Työmarkkinatietojen Ilmoitukset-sivulta voi tarkastella valitun ammatin työpaikkailmoitusten jakautumista koko vuodelle (kuvassa).

– Tykkään tästä ilmoitusten vuosikellosta tosi paljon. Kuvaaja piirtää näkyviin kuinka paljon näitä duuneja on ollut vuoden aikana. Tästä näkee, mihin aikaan vuodesta on eniten työpaikkoja tarjolla ja milloin vähiten. Tästä saa hyvän yleiskatsauskatsauksen, Luoto sanoo.

Luoto hyödyntää vuosikelloa asiakastyössä. Kuvaajaa näyttämällä on helppo kertoa asiakkaalle, milloin töitä on eniten tarjolla. Luoto kokee hyödylliseksi myös listauksen työnantajista, jotka tarjoavat ammattialalta töitä. Sama koskee henkilöstöpalveluyrityksien listausta. Listojen avulla Luoto vinkkaa asiakkaalle, mihin yrityksiin asiakkaan kannattaa olla suoraan yhteydessä työnhaussa.

Luoto käy asiakkaan kanssa läpi aina myös ammattien kilpailutilanteen.

– On äärimmäisen hyödyllistä asiakastyössä, kun voi näyttää kartalta maakunnittain ammatin kilpailutilanteet asiakkaalle. Eli jos Uudellamaalla on hankala kilpailutilanne ja kilpailutilanteen väri on punaisella, nähdään kartalta myös missä kilpailutilanne on parempi. Esimerkiksi Pirkanmaa voi olla vihreällä. Tänä päivänä hyvin monia ammatteja voi tehdä etänä. Jos asiakkaan hakemaa työtä on mahdollista tehdä etänä, kehotan rohkeasti katsomaan työpaikkoja myös niin sanotusti työssäkäyntialueen ulkopuolelta, Luoto kertoo.

Työnantajaa kiinnostaa eniten työnhakijan osaaminen

Luodon mielestä työnantajaa kiinnostaa usein työnhakijan aikaisempia työpaikkoja ja koulutustaustaa enemmän, onko hakijalla osaamista, jota työssä vaaditaan.

– Asiakkaalla voi olla käsitys, että hän on haettaviin töihin alikoulutettu. ForeAmmatin Ammatin koulutustaso -kuvaajasta voi kuitenkin selvitä, että asiakkaan koulutuksella tekeekin esimerkiksi 20 % ammatin työntekijöistä töitä, Luoto kertoo.

ForeAmmatin työmarkkinatietojen Ammattiosaaminen-sivulta voidaan näyttää asiakkaalle, millaisia osaamisia ammatissa vaaditaan ja millaisella koulutuksella ammatissa työskennellään.

– Osaaminen on hurjan tärkeä juttu työnhaussa, sillä sen avulla työnhakija erottuu kilpailutilanteessa. Tykkään käyttää sanaa osaamisidentiteetti, kun puhutaan asiakkaan osaamisesta. Hyvin usein ihmisillä on osaamisidentiteetti vähän hukassa. Pyrin työssäni aina auttamaan asiakasta kirkastamaan sitä omaa osaamisidentiteettiään. ForeAmmatin Osaamiskartoitus auttaa asiakasta siinä hommassa, Luoto sanoo.

Osaaminen on hurjan tärkeä juttu työnhaussa, sillä sen avulla työnhakija erottuu kilpailutilanteessa.

Sampo Luoto

– Osaamiskartoitus on älyttömän hyvä kahdella tapaa. Asiakkaalle Osaamiskartoitus toimii kiteytyksenä siitä, mitä kaikkea osaamista esimerkiksi valittu ammatti vaatii ja onko asiakkaan oman osaamisen suhde millainen sellaiseen superihmiseen, jolla olisi kaikki ammatissa vaadittava osaaminen. Osaamiskartoituksen tekeminen kirkastaa asiakkaalle hänen osaamisidentiteettiään ja kartoitus toimii apuvälineenä sanoittamaan omaa osaamista strategisesti esimerkiksi avoimiin hakemuksiin. Asiakkaan kartoittama osaamisprofiili pysyy tallessa ForeAmmatissa ja asiakas voi aina palata siihen ja muokata sitä, Luoto kertoo.

Asiakas voi myös antaa näkymän osaamisprofiiliinsa ForeAmmatissa. Asiakkaan näkyviin jakamat osaamistiedot auttavat asiantuntijaa ymmärtämään laajemmin asiakkaan työmarkkinatilannetta ja esimerkiksi ohjaustarvetta.

– Toinen älyttömän hyvä juttu on se, että ForeAmmatti hakee asiakkaan kartoittamaan osaamisprofiiliin soveltuvat kaikki avoimet työpaikat hakualueelta. Eli kaikki osaamiseen taipuvat avoimet työpaikat ammattialasta riippumatta. Se tuottaa asiakkaalle myös paljon ideoita siihen, millaisia töitä osaamiseen sopien olisi tarjolla, Luoto jatkaa.

Osaamiskartoituksen tekeminen kirkastaa asiakkaalle hänen osaamisidentiteettiään.

Sampo Luoto

Jos asiakkaalla kuitenkin on koulutustarvetta, Ammattiosaaminen-sivulta löytyvät suoraan valittuun ammattiin liittyvät työvoimakoulutukset Suomessa. Listan alkuun palvelu hakee valitulla hakualueella järjestettävät koulutukset. Sitten listalle haetaan koulutukset valitun maakunnan alueelta ja lopuksi muualla Suomessa järjestettävät työvoimakoulutukset.

– Musta on fantastista, että Ammattiosaaminen-sivulta näkee suoraan nämä ammattiin liittyvät työvoimakoulutukset. Klikkaan vain koulutusta listalta ja pääsen saman tien työvoimakoulutukseen, Luoto iloitsee.

Työmarkkinatietojen Työpaikkahaku-sivulta asiakkaan kanssa voidaan myös suoraan lähteä hakemaan hakualueen avoimia työpaikkoja valitussa ammatissa.

– Rohkaistaan asiakkaita tekemään ForeAmmatin Osaamiskartoitus. Asiantuntijoiden kannattaa myös itse tehdä kartoitus, koska silloin te huomaatte kuinka älyttömän hyvä apuväline se on myös asiakastyössä, Luoto kehottaa kollegoitaan.

Asiantuntijan kannattaa tutustua myös asiakkaan käyttöympäristöön ForeAmmatissa

Asiantuntija voi käyttää ForeAmmattia asiakasroolissa valitsemalla käyttöympäristöistä asiantuntijoille suunnatun asiakkaan demoympäristön.

Asiakkaan demoympäristössä asiantuntija näkee asiakkaan käyttöliittymän ja tutustuu asiakkaan työkaluihin eli ForeAmmatin Osaamiskartoitukseen ja Kykyviisariin. Osaamiskartoituksen avulla asiakas kartoittaa osaamisensa ja Kykyviisari-itsearviointi auttaa asiakasta ymmärtämään työ- ja toimintakykyään suhteessa omaan osaamiseen.

Asiakkaan demoympäristön avulla asiantuntijalle hahmottuu, millainen asiakkaan käyttämä ForeAmmatti on. Tämän myötä asiantuntijan on helpompi kertoa asiakkaalle ForeAmmatin Osaamiskartoituksen toiminnasta ja sen käyttämisestä.

Foredata Oy perustettiin 2007 aidosta halusta auttaa työnhakijaa työllistymään ja tekemään työllistymisen edistämisestä yksilöllisempää sekä tehokkaampaa digitalisoinnin avulla. ForeAmmatti-palvelumme auttaa vuosittain kymmeniätuhansia ihmisiä heidän työelämään liittyvissä valinnoissaan ja yli tuhatta työllisyyden edistämisen asiantuntijaa heidän työssään. Asiakkaitamme ovat valmennusyhtiöt, kunnat, oppilaitokset, TE-toimistot, ELY-keskukset sekä muut työllistymistä edistävät organisaatiot.

foreammatti@foredata.fi