Aaja Maija tetissä Foredatalla.

Millaista tietoa tettiläiset löysivät haaveammateistaan ForeAmmatista?

Alan valintaan / Työmarkkinat / Uutiset

Yhdeksäsluokkalaiset Aada ja Maija viettivät viikon mittaisen työelämään tutustumisjakson Foredatalla. Pyysimme tettiläisiä etsimään ForeAmmatista heille hyödyllistä tietoa omista haaveammateistaan, ja sitä kautta pohtimaan vastasivatko mielikuvat ammateista todellisuutta. Lisäksi pyysimme tyttöjä kirjaamaan ylös, löytyikö ForeAmmatin avulla ammateista jotakin uutta tietoa, mitä he eivät olleet aiemmin ajatelleet.

Tettiläisten tuottama tieto ForeAmmatista on meille hyvin tärkeää, koska palveluamme hyödyntävät toiminnassaan jo useat peruskoulut. Asiakkainamme olevien peruskoulujen oppilaat käyttävät ForeAmmattia heille järjestetyn opinto-ohjauksen tukena.

Aada haaveilee lähihoitajan ammatista

Moi olen Aada, 15-vuotias tyttö. Haaveilen ammattikoulun jälkeen lähihoitajan ammatista. Työelämässä tulen tarvitsemaan digitaalista osaamista, yhteistyötaitoja, paineensietokykyä, sosiaalisia taitoja ja positiivista asennetta.

Toivon tulevalta työelämältäni hyväpalkkaista työtä, jossa voin auttaa muita ja kokeilla uusia asioita. Lisäksi toivon hyvää työympäristöä ja mahdollisuutta edetä urallani.

ForeAmmatin sivuilla kerrotaan lähihoitajan keskimääräisestä palkasta ja mitä hoitajan työnkuvaan yleensä kuuluu. Palvelussa kerrotaan myös ammatissa vaadittavasta osaamisesta ja samankaltaisista ammateista, jotka voivat myös kiinnostaa.

Lähihoitajan tutkinnolla voi työskennellä kotihoitajana, lastenhoitotyöntekijänä, sairaankuljetuksen ensihoitajana, sosiaaliohjaajana ja monena muuna. Kaikki edellä mainitut olivat tuttuja ennestään.

ForeAmmatin tiedoista oli kuitenkin hyötyä. Sain tietooni, että lähihoitajan koulutuksella voi työskennellä monissa muissakin ammateissa, kuten koulunkäynnin avustajana. Löydökset sopivat niihin tietoihin, mitä mainitsin jo alussa tarvitsevani työelämässä.

Maija haaveilee oikeustieteellisestä

Hei olen Maija, 15-vuotias tyttö ja haaveilen oikeustieteellisestä. Yläasteen jälkeen jatkan todennäköisimmin lukioon, koska en ole vielä aivan varma tulevaisuuden suunnitelmistani.

Tulen tarvitsemaan tulevassa ammatissani takuuvarmasti yhteistyötaitoja, kielitaitoa, hyviä käytöstapoja, ahkeruutta, oma-aloitteisuutta sekä joustavuutta.

Toivoisin tulevalta työelämältäni ok-pituisia työaikoja ja hyvää palkkaa sekä mukavaa työympäristöä ja kivoja työkavereita. Myös mahdollisuutta edetä hyvällä työllä parempiin töihin.

ForeAmmatin sivuilla kerrotaan asianajajan ammatista sen keskipalkka, montako avointa työpaikkaa ammatissa on missäkin maakunnassa sekä montako työpaikkailmoitusta ammatissa on keskimäärin kuukaudessa.

Myös ammattiin valmistuneiden yleisimmät tutkinnot ja koulutustausta on kerrottu. Samalla tutkinnolla, jolla pääsee asianajajaksi, voi myös olla rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtaja ja tuomioistuinlakimies. Molemmat ammatit ovat minulle tuttuja entuudestaan.

Suurinta osaa aiemmin mainituista työelämätaidoista tarvitaan asianajajan ammatissa. ForeAmmatista löytyvät tiedot olivat hyödyllisiä kaikin puolin.

Foredata Oy perustettiin 2007 aidosta halusta auttaa työnhakijaa työllistymään ja tekemään työllistymisen edistämisestä yksilöllisempää sekä tehokkaampaa digitalisoinnin avulla. ForeAmmatti-palvelumme auttaa vuosittain kymmeniätuhansia ihmisiä heidän työelämään liittyvissä valinnoissaan ja yli tuhatta työllisyyden edistämisen asiantuntijaa heidän työssään. Asiakkaitamme ovat valmennusyhtiöt, kunnat, oppilaitokset, TE-toimistot, ELY-keskukset sekä muut työllistymistä edistävät organisaatiot.

foreammatti@foredata.fi