ForeAmmatin Kykyviisari asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arviointiin

  • alkaen 75 € / kk / asiantuntija
  • Pyydä tarjous organisaatiollesi yli neljän asiantuntijan hinnasta.

ForeAmmatti sisältää Kykyviisari-itsearviointikyselyn

Avullamme voitte jatkossakin käyttää toimivaksi todettua asiakkaan työ- ja toimintakyvyn itsearviointia Työterveyslaitoksen päätettyä Kykyviisarin ylläpitämisen elokuussa 2023.

ForeAmmatin Kykyviisarissa asiakas voi antaa näkymän MyData-periaatteella Kykyviisari-tietoihinsa usean eri tahon käyttöympäristöön. Asiakas siis täyttää Kykyviisari-itsearvioinnin vain kerran ja toimintakyvyn arviointi saadaan ForeAmmatin sisällä GDPR-vaatimukset huomioiden useiden eri organisaatioiden hyödynnettäväksi.

Asiakas voi täyttää ForeAmmatin Kykyviisarin suomen, ruotsin, englannin ja selkokielen lisäksi nyt myös arabiaksi, venäjäksi, hollanniksi, somaliksi ja kurdin soraniksi.

Miten Kykyviisari auttaa asiakasta, asiantuntijaa ja organisaatiota?

Alun perin Työterveyslaitoksen kehittämä Kykyviisari on itsearviointikysely, jonka avulla työikäinen henkilö voi arvioida omaa työ- ja toimintakykyään monipuolisesti sekä selvittää keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan. Kyselyä hyödynnetään usein palveluissa, jotka on suunnattu työttömille työnhakijoille tai haastavassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.

Asiakas täyttää Kykyviisarin sähköisesti ForeAmmatti-palveluun kirjautuneena

Vastaaminen vie aikaa 10-20 minuuttia. Kykyviisari antaa vastaajalle palautteen, joka on laadittu sisällöltään yleisluontoiseksi, kannustavaksi ja turvalliseksi vastaanottaa.

ForeAmmatin Kykyviisari asiakkaalle

  • Asiakas voi antaa MyData-periaatteella näkymän Kykyviisari-tietoihinsa yhteen tai useampaan käyttöympäristöön.
  • Kykyviisarin voi täyttää suomen, ruotsin, englannin ja selkokielen lisäksi pian myös arabiaksi, farsiksi, venäjäksi, hollanniksi, japaniksi, somaliksi ja kurdin soraniksi.
  • Kykyviisari jakautuu osa-alueisiin, jotka ovat: Esitiedot (ikä ja sukupuoli), Hyvinvointi, Osallisuus, Mieli, Arki, Taidot, Keho, Taustatiedot, Työ ja tulevaisuus.
  • Asiakas voi tehdä Kykyviisari-itsearvioinnin niin useasti kuin haluaa. Asiakas pystyy näkemään oman kehityssuuntansa vertaamalla Kykyviisari-vastauksia edellisen vastauskertansa tuloksiin ForeAmmatissa.

Asiantuntijalle Kykyviisari toimii työ- ja toimintakyvyn mittarina sekä työvälineenä asiakastyössä

Kykyviisari on kehitetty käytettäväksi erityisesti palveluissa, joihin osallistuu vailla työtä olevia tai haastavassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. ForeAmmatin Kykyviisarissa asiakas voi antaa näkymän MyData-periaatteella Kykyviisari-tietoihinsa usean eri tahon käyttöympäristöön.

ForeAmmatin Kykyviisari asiantuntijalle

  • Ei edellytä tiettyä ammatillista tai koulutuksellista taustaa.
  • Toimii hyvin moniammatillisen ja monialaisen verkoston yhteisenä välineenä.  
  • Arvioi suuntaa antavasti ja moninäkökulmaisesti asiakkaan tilannetta. Jos tulos kertoo haasteista, voidaan asiakkaan tilannetta arvioida toisella menetelmällä tai ohjata tarkempiin tutkimuksiin. 
  • Kykyviisarikooste auttaa arvioimaan asiakkaan tilanteessa tapahtunutta muutosta, jos asiakas toistaa Kykyviisari-itsearvioinnin. 

Tiedolla johtamiseen Kykyviisari tarjoaa luotettavaa työ- ja toimintakykyyn liittyvää tietoa

ForeAmmatin Kykyviisarin anonyymia käyttäjädataa voidaan hyödyntää eri asiakasryhmien tilanteen arvioinnissa. Kykyviisarilla kerättyä anonymisoitua käyttäjädataa voidaan hyödyntää myös toiminnan vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointiin. Kerättyä tietoa voi hyödyntää esimerkiksi palveluiden resurssien tarpeen mukaisessa suuntaamisessa ja tietoon perustuvassa päätöksenteossa.

Asiakkaitamme, jotka hyödyntävät ForeAmmatin Kykyviisaria palveluissaan

Kuopion logo.
Niemikotisäätiön logo.
Joensuun kaupungin logo.
Cimsonin logo.

Tilaa / pyydä tarjous Kykyviisarista!

Mikael Andolin

Palvelujohtaja

mikael.andolin@foredata.fi

040 724 8771

Mikael auttaa sinua valmennus- ja ohjauspalveluihin, kotouttamisen palveluihin tai kuntouttavan työtoiminnan palveluihin liittyvissä ratkaisuissamme. Lisäksi Mikaeliin kannattaa olla yhteydessä, jos mielessäsi on ForeAmmattiin liitettävät oppimisympäristöintegraatiot.


Kykyviisari on kehitetty Työterveyslaitoksessa Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos -koordinaatiohankkeessa (Solmu). Hanke toimi 1.10.2014−31.8.2023., ja sitä rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Tutustu Työterveyslaitoksen Kykyviisari-sivuun >>