ForeAmmatin palveluratkaisut yksityisille valmennus- ja kuntoutustoimijoille

Täysin digitaalinen ForeAmmatti-palvelu tarjoaa nykyaikaisen tavan työnhakija-asiakkaiden työnhaun aktiiviseen ohjaamiseen ja tiedon tallentamiseen niin halutessanne.

Tutustu ForeAmmatin mahdollisuuksiin:

ForeAmmatti valmennus- ja ohjaustyön tukena

ForeAmmatin avulla voidaan kartoittaa asiakkaan työmarkkinatilanne. Työmarkkinatilanteen kartoitus tukee valmentajaa ohjaus- ja valmennustyössä, sillä se mahdollistaa asiakkaan tilanteen hahmottamisen suhteessa tarjolla oleviin työpaikkoihin sekä työllistymisen tukemisen asiakkaan osaamisen ja työ- ja toimintakyvyn perusteella.

ForeAmmatti sisältää asiakkaalle työkaluja ja ajantasaista tietoa hänen työmarkkinatilanteensa kartoittamiseen:

 • Osaamiskartoitus-työkalu ja kartoitustietojen näkymän antaminen valmentajalle.
 • Työ- ja toimintakyvyn arvio (Kykyviisari) ja näkymän antaminen Kykyviisari-tietoihin valmentajalle.
 • Kattavat työpaikka-, ammatti- ja tutkintotiedot alueittain.

ForeAmmatti sisältää valmentajalle tietoa ja työkaluja, jotta hän voi:

 • Hahmottaa asiakkaan kohtaamaa työmarkkinaa.
 • Etsiä asiakkaita ForeAmmatissa osaamisperusteisesti.
 • Välittää yritysyhteistyön tukena kunnan sisäisiä työ-, koulutussopimus-, työharjoittelu-, ym. -paikkoja.
 • Saada tukea asiantuntijuuteen ForeAmmatin alueittaisista ja kattavista työpaikka-, ammatti- ja tutkintotiedoista.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijamyyjiimme!

ForeAmmatti asiakastiedon tallentamisessa sekä merkintöjen tekemisessä

Onko toiminnassanne tarve tallentaa tietoturvallisesti asiakastietoja ja tehdä asiakasmerkintöjä? Voitte halutessanne hyödyntää ForeAmmattia pelkästään jokapäiväisessä asiakastyössä muodostuvien asiakastietojen tallentamisessa sekä merkintöjen tekemisessä!

Palveluun voidaan tehdä asiakkaan kanssa toimiessa merkintöjä esimerkiksi asiakkaan:

 • ohjautumisesta palveluun,
 • oman tilanteensa arvioista,
 • palvelutarpeen arvioista,
 • palveluista,
 • siirtymistä,
 • suunnitelmista
 • ja paljon muuta.

Kun ForeAmmattia hyödynnetään asiakastietojen tallentamisessa ja asiakasmerkintöjen tekemisessä, palvelusta syntyy rekisteri hankkijataholle. ForeAmmattia käytettäessä edellä mainitulla tavalla asiakas ei näe hänestä palveluun tallennettuja tietoja, sillä palvelu on käytössä ainoastaan valmentajalla.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijamyyjiimme!

ForeAmmatti valmennus- ja kuntoutustoimijoiden kattavana valmennus- ja asiakastyön välineenä

Tarvitsetteko valmennus- ja ohjaustyön tuen lisäksi tietoturvallisen paikan tallentaa asiakastietoja ja tehdä asiakasmerkintöjä? ForeAmmatti muuntautuu käyttöönne myös kattavaksi valmennus- ja asiakastyön välineeksi niin halutessanne!

ForeAmmattia käytettäessä edellä mainitulla tavalla valmentajan tekemä ohjaus ja valmennus saadaan dokumentoitua läpinäkyvästi palveluun. Valmennuksessa kirjattua tietoa voidaan lisäksi hyödyntää esimerkiksi laskutuksessa, organisaation oppimisen tukena sekä vaikuttavuuden arvioinnissa.

ForeAmmatti sisältää asiakkaalle työkaluja ja ajantasaista tietoa hänen työmarkkinatilanteensa kartoittamiseen:

 • Osaamiskartoitus-työkalu ja kartoitustietojen näkymän antaminen valmentajalle.
 • Työ- ja toimintakyvyn arvio (Kykyviisari) ja näkymän antaminen Kykyviisari-tietoihin valmentajalle.
 • Kattavat työpaikka-, ammatti- ja tutkintotiedot alueittain.

ForeAmmatti sisältää valmentajalle tietoa ja työkaluja, jotta hän voi:

 • Hahmottaa asiakkaan kohtaamaa työmarkkinaa.
 • Tehdä asiakkaalle palvelu- ja ohjausmerkintöjä, joiden katseluun myös asiakkaalla on mahdollisuus. Yhteinen näkymä tietoihin lisää tuotettujen palvelujen läpinäkyvyyttä. 
 • Etsiä asiakkaita ForeAmmatissa osaamisperusteisesti.
 • Välittää yritysyhteistyön tukena kunnan sisäisiä työ-, koulutussopimus-, työharjoittelu-, ym. -paikkoja.
 • Saada tukea asiantuntijuuteen ForeAmmatin alueittaisista ja kattavista työpaikka-, ammatti- ja tutkintotiedoista.

ForeAmmatin toimintojen avulla asiakkaiden ohjaus ja valmentaminen on yhdenmukaista. ForeAmmattiin tehtävien merkintöjen kautta saadaan tunnistettua asiakkaan palvelupolku ja hyödynnettyä tietoa asiakkaiden ohjaamisessa.

Kun ForeAmmattia käytetään valmennus- ja asiakastyön välineenä, palvelusta syntyy rekisteri hankkijataholle.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijamyyjiimme!

ForeAmmatti asiakkaan osaamisen kartoittamisen sekä työnhaun tukena

Haluaisitteko täysin digitaalisen palvelun, josta ei synny teille rekisteriä mutta jonka avulla asiakas voi:

 • kartoittaa osaamisensa,
 • hakea töitä itsenäisesti ja osaamisperusteisesti sekä
 • antaa näkymän kartoitustietoihinsa valmentajalle (MyData-periaate)?

ForeAmmatin Osaamiskartoitus -palvelu on vastaus tarpeisiinne! Palvelu sisältää asiakkaalle työkaluja ja ajantasaista tietoa:

 • Osaamiskartoitus-työkalu ja kartoitustietojen näkymän antaminen valmentajalle.
 • Työ- ja toimintakyvyn arvio (Kykyviisari).
 • Kattavat työpaikka-, ammatti- ja tutkintotiedot alueittain.

Palvelu sisältää valmentajalle tietoa ja työkaluja, jotta hän voi:

 • Hahmottaa asiakkaan kohtaamaa työmarkkinaa.
 • Saada tukea asiantuntijuuteen ForeAmmatin alueittaisista ja kattavista työpaikka-, ammatti- ja tutkintotiedoista.

ForeAmmatin avulla voidaan kartoittaa asiakkaan työmarkkinatilanne. Työmarkkinatilanteen kartoitus tukee valmentajaa ohjaus- ja valmennustyössä, sillä se mahdollistaa asiakkaan tilanteen hahmottamisen suhteessa tarjolla oleviin työpaikkoihin sekä työllistymisen tukemisen asiakkaan osaamisen ja työ- ja toimintakyvyn perusteella.

ForeAmmatin Osaamiskartoitus -palvelusta ei synny rekisteriä hankkijataholle.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijamyyjiimme!

Valmennustoimijoita, jotka hyödyntävät ForeAmmattia

Cimsonin logo.
Arffmanin logo.
Työvalmennus Futuurin logo.
Baronan logo.
Innomari-logo.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijamyyjiimme!

Jukka Suontausta

Kaupallinen johtaja

jukka.suontausta@foredata.fi

050 541 9393

Jukka auttaa sinua kunnan elinvoimaan tai TE24-uudistukseen liittyvissä tarpeissasi. Jukkaa kannattaa tavoitella myös, jos haluat lisätietoa ammatilliseen kuntoutukseen liittyvistä ratkaisuistamme. Lisäksi hän on ekspertti ForeAmmatin datan ja tiedolla johtamisen toiminnoissa.

Mikael Andolin

Palvelujohtaja

mikael.andolin@foredata.fi

040 724 8771

Mikael auttaa sinua valmennus- ja ohjauspalveluihin, kotouttamisen palveluihin tai kuntouttavan työtoiminnan palveluihin liittyvissä ratkaisuissamme. Lisäksi Mikaeliin kannattaa olla yhteydessä, jos mielessäsi on ForeAmmattiin liitettävät oppimisympäristöintegraatiot.