Tervetuloa ForeAmmattiin!

Oletko jo ForeAmmatin käyttäjä?

Etkö ole aiemmin käyttänyt ForeAmmattia?

Katso, kuinka voit hyödyntää ForeAmmattia työssäsi

ForeAmmatti tarjoaa asiantuntijalle välineet edistää asiakkaan työllistymistä – yhdessä asiakkaan kanssa, yhdellä alustalla.

ForeAmmatin avulla pystyt asiantuntijana:
  • tarkastelemaan asiakkaasi tietoja,
  • tekemään asiakaskirjauksia, jotka myös hän näkee,
  • arvioimaan asiakkaasi palvelutarvetta ja
  • tarjoamaan asiakkaallesi sopivia palveluita.

Tietojen pohjalta näet, mitä askelia asiakkaan kanssa kannattaa ottaa seuraavaksi, jotta polku kohti työelämää hahmottuu selkeämpänä.

ForeAmmatti tukee työnhakijan omatoimisuutta

ForeAmmatin työkaluilla pystyt kohdistamaan asiakkaallesi tehtäviä, joiden avulla hän kykenee omatoimisesti tarkastelemaan tilannettaan:

  • osaamisensa,
  • työmarkkinatilanteen sekä
  • työ- ja toimintakykynsä osalta.

ForeAmmatista löytyvät tarvittavat tiedot yli 400 ammatista, yli 2000 tutkinnosta, TE-palveluissa tarjolla olevista työpaikoista sekä ammattien kilpailutilanteesta – nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi palvelussamme on asiakkaan käytössä työkaluja, joiden avulla hän pystyy tarkastelemaan omaa tilannettaan tarkemmin.

Osaamiskartoituksen täyttäminen auttaa asiakastasi pohtimaan minkälaista osaamista ja taitoja hänellä on. Tuloksista asiakkaasi saa selville tehtäviä sekä ammatteja, joihin hänen osaamisensa sopii. Asiakkaasi jakaessa osaamistietonsa sinulle näet hänelle sopivat ammatit sekä tehtävät, joihin hän esimerkiksi tarvitsee lisäkoulutusta.

Työ- ja toimintakykyään asiakkaasi pääsee pohtimaan Työterveyslaitoksen Kykyviisari-itsearvioinnilla, joka löytyy osana palveluamme. Hänen suostumuksellaan sinäkin näet arvion tulokset.

ForeAmmattiin kertyneillä monipuolisilla tiedoilla pystyt tukemaan asiakastasi, tarjoamaan hänelle sopivia palveluita ja auttamaan häntä työllistymään. Me Foredatalla taas tuemme sinua ForeAmmatin käytössä joka askeleella.

ForeAmmatti on silmiä avaava tuki henkilökohtaisen työmarkkinatilanteen ja osaamisen selvittämiseen.

Pirjo Oksanen
Työllisyyspalveluiden johtaja – Kuopion kaupunki

On hienoa, että kuka tahansa osaa käyttää ForeAmmattia ja pystyy selvittämään itsenäisesti, mitä osaamista eri ammateissa vaaditaan, miten eri ammatit työllistävät nyt ja tulevaisuudessa sekä millä tutkinnoilla niihin pääsee.

Juha Salminen
Asiantuntija, työllistymispalvelut – Turun kaupunki

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä:

Jukka Suontausta
jukka.suontausta@foredata.fi
050 356 3217

Ajankohtaista