ForeAmmatin avulla tehokkuutta työllistymiseen

ForeAmmatti auttaa sekä työvoimapalvelujen asiakkaita, organisaatioita että asiantuntijoita työllisyyden edistämisessä. Organisaatioiden käyttöön tarkoitettu täysin digitaalinen ForeAmmatti.fi-pilvipalvelu kootaan perusmoduuleista ja tarpeen mukaan lisämoduuleita ja -osia yhdistellen.

Kokoa monipuolisista moduuleistamme ja niiden lisäosista organisaatiollesi sopiva ForeAmmatti-kokonaisuus.

Etkö löytänyt etsimääsi kokonaisuutta ForeAmmatin palveluratkaisuista?

Tutustu moduuleihimme ja kokoa teille sopiva ForeAmmatti-kokonaisuus.

ForeAmmatin moduulit

  • ForeAmmatti Valmennus tuo tukea valmentamiseen ja yhteistyöhön asiakkaan kanssa. Valmentavalla työotteella vaikuttavia asiakasprosesseja!
  • ForeAmmatti Työmarkkinatiedot tarjoaa asiantuntijuuden tueksi 24/7 käytettävissä olevaa digitaalista, luotettavaa ja ajantasaista tietoa niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.
  • ForeAmmatti Asiakashallinnan avulla asiakas kutsutaan käyttämään ForeAmmattia, mikä mahdollistaa asiantuntijan ja asiakkaan vuorovaikutteisen toimimisen ForeAmmatissa.
  • ForeAmmatti Raportit antaa lisätukea ja -aineistoa tiedolla johtamiseen. Tietoon perustuvan ja läpinäkyvän päätöksenteon avulla kohti tulevaisuutta.

ForeAmmatin lisämoduulit

  • ForeAmmatti Merkinnät tarjoaa mahdollisuuden tallentaa, tuottaa ja hallinnoida asiakastietoa yhdenmukaisesti GDPR-vaatimukset huomioiden.
  • ForeAmmatti Työnvälitys tarjoaa ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan. ForeAmmatti Työnvälitys lisää tarpeiden ja tarjonnan kohtaamista työmarkkinoilla, kun osaajat ja työnantajat yhdistetään ForeAmmatissa osaamiseen perustuen.

ForeAmmattiin on saatavilla myös lisäosia ja -palveluita, kun tarvitaan perustoimintojen lisäksi muita toimintoja.

ForeAmmatti Valmennus

ForeAmmatti on hyvä työkalu osaamisen kartoittamiseen.

Valmentavalla työotteella vaikuttavia asiakasprosesseja! ForeAmmatti Valmennus tuo tukea valmentamiseen ja yhteistyöhön asiakkaan kanssa.

ForeAmmatti Valmennus edistää valmentavaa työotetta, mahdollistaa asiakkaan itsenäisen toimimisen työnhaussaan ja tarjoaa vuorovaikutteisia työkaluja asiakasprosessin edistämiseen. Kun asiakkaan kanssa toimiminen tapahtuu keskitetysti samalla alustalla, voidaan säästää myös aikaa.

ForeAmmatti Valmennus sisältää GDPR-vaatimukset huomioivia digitaalisia työkaluja asiantuntijalle valmentamisen tueksi, tukee valmennuspalvelun saavutettavuutta ja auttaa asiantuntijaa tietoon perustuvien päätösten sekä valintojen tekemisessä.

Asiakas voi tuottaa ja jakaa tietoa osaamisestaan sekä työkyvystään ForeAmmatin Osaamiskartoituksen ja Kykyviisari-itsearvioinnin avulla. Tiedon jakaminen auttaa asiakkaan kokonaistilanteen hahmottamisessa. ForeAmmatti Valmennus -moduulin toiminnoilla voidaan lisäksi antaa asiakkaalle tehtäviä ja lähettää hänelle vuorovaikutteisia viestejä ajasta ja paikasta riippumatta.

Lisäosina saatavilla ForeAmmatti Valmennukseen

ForeAmmatti Työmarkkinatiedot -moduuli

ForeAmmatin Työmarkkinatiedot tarjoaa asiantuntijuuden tueksi 24/7 käytettävissä olevaa digitaalista, luotettavaa ja ajantasaista tietoa niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.

Mutusta tietoon: luotettavista lähteistä ja tilastoista valmiiksi poimittua ajantasaista tietoa.

ForeAmmatin Työmarkkinatiedot mahdollistaa asiantuntijuuden tueksi 24/7 käytettävissä olevaa digitaalista, luotettavaa ja ajantasaista tietoa niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.

Työmarkkinatiedot tarjoaa:

  • valmiita listoja, tilastoja ja infografiikkaa sekä alueellisista että valtakunnallisista työpaikkailmoituksista, kilpailutilanteesta, työnhakijoista ja työvoimasta.
  • mahdollisuuden kohdennettuun hakuun ammateittain ja tutkinnoittain.

Lisäosana saatavilla ForeAmmatti Työmarkkinatietoihin

ForeAmmatti Asiakashallinta

ForeAmmatti Asiakashallinnan avulla asiantuntijan ja asiakkaan vuorovaikutteinen toimiminen ForeAmmatissa mahdollistuu, kun yhdessä tekemiselle luodaan yhteinen ympäristö palveluun.

Asiakashallinnan avulla asiakas kutsutaan käyttämään ForeAmmattia, mikä mahdollistaa asiantuntijan ja asiakkaan vuorovaikutteisen toimimisen ForeAmmatissa.

ForeAmmatti Asiakashallinnan avulla pystytään kutsumaan asiakkaat ForeAmmattiin ja merkitsemään heistä perustietoja palveluun GDPR-vaatimukset huomioiden.

ForeAmmatti Raportit

Lisätukea ja -aineistoa organisaation tiedolla johtamiseen. Tietoon perustuvan ja läpinäkyvän päätöksenteon avulla kohti tulevaisuutta.

ForeAmmatti Raportit on suunnattu organisaation pääkäyttäjille ja hallinnollisia tehtäviä hoitaville sekä palveluja suunnitteleville ja koordinoiville asiantuntijoille.

ForeAmmatti Raportit auttaa tekemään päätöksiä, jotka perustuvat tietoon. Raporttien avulla kerätään yhteen ja tuodaan näkyväksi ForeAmmattiin käyttäjien tuottama tieto tarjoten lisätukea ja -aineistoa organisaatiolle tiedolla johtamiseen.

ForeAmmatti Raportit -moduulin perusraportit monipuolistuvat jatkuvasti.

ForeAmmattiin on saatavilla lisäpalveluna

ForeAmmatti Merkinnät -lisämoduuli

ForeAmmatti Asiakastyö takaa, että asiakastiedot ovat yhdenmukaisesti sijotettuna yhdessä paikassa GDPR-vaatimukset huomioituina.

ForeAmmatti Merkinnät tarjoaa paikan tallentaa, tuottaa ja hallinnoida asiakastietoa yhdenmukaisesti GDPR-vaatimukset huomioiden.

ForeAmmatti Merkinnät -lisämoduuli on suunnattu työllisyyden edistämisen organisaatioille asiakasmerkintöjen tallentamiseen.

ForeAmmatti Merkinnät on monipuolinen asiakkuudenhoidon ja -hallinnan väline, jolla voidaan edistää organisaation tietosuojaa ja tietoturvaa sekä tunnistaa asiakkaan palvelupolun vaiheita.

ForeAmmatti Merkinnät tarjoaa paikan, johon voidaan merkitä ja tallentaa muistiin asiakastietoa aiempaa läpinäkyvämmin. Läpinäkyvyys edistää niin asiakkaan kuin työntekijän oikeusturvaa sekä luottamusta asiakkaan ja asiantuntijan välisessä yhteistyössä.

ForeAmmatti Työnvälitys -lisämoduuli

ForeAmmatti Työnvälitys tarjoaa ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan. ForeAmmatti Työnvälitys lisää tarpeiden ja tarjonnan kohtaamista työmarkkinoilla, kun osaajat ja työnantajat yhdistetään ForeAmmatissa osaamiseen perustuen.

ForeAmmatti Työnvälitys on suljetun työnvälityksen palvelu, joka mahdollistaa ForeAmmatissa asiantuntijalle ilmoitusten lisäämisen, selaamisen sekä niiden koordinoimisen hiljaisesti. ForeAmmatti Työnvälityksen avulla voidaan peilata työnhakijoiden osaamista työvoimatarpeisiin.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijamyyjiimme!

Jukka Suontausta

Kaupallinen johtaja

jukka.suontausta@foredata.fi

050 541 9393

Jukka auttaa sinua kunnan elinvoimaan tai TE24-uudistukseen liittyvissä tarpeissasi. Jukkaa kannattaa tavoitella myös, jos haluat lisätietoa ammatilliseen kuntoutukseen liittyvistä ratkaisuistamme. Lisäksi hän on ekspertti ForeAmmatin datan ja tiedolla johtamisen toiminnoissa.

Mikael Andolin

Palvelujohtaja

mikael.andolin@foredata.fi

040 724 8771

Mikael auttaa sinua valmennus- ja ohjauspalveluihin, kotouttamisen palveluihin tai kuntouttavan työtoiminnan palveluihin liittyvissä ratkaisuissamme. Lisäksi Mikaeliin kannattaa olla yhteydessä, jos mielessäsi on ForeAmmattiin liitettävät oppimisympäristöintegraatiot.

ForeAmmatin lisäosat ja -palvelut

Lisäosien ja -palvelujen avulla saat ForeAmmatista organisaatiosi vaativimpiinkin tarpeisiin sopivan digitaalisen ratkaisun.

Hae osaaja -työkalu asiakkaiden osaamispohjaiseen tunnistamiseen

Hae osaaja -työkalun avulla asiantuntija pystyy tunnistamaan erilaisia osaajia ja osaamista organisaationsa kaikkien asiakkaiden tuottamasta osaamisdatasta. Lisäosassa käytössä olevien osaamissuodatusten avulla asiantuntija saa tietoa yksittäisten asiakkaiden osaamisesta ja voi peilata sitä alueellisiin työvoimatarpeisiin, kuten avoimiin työpaikkoihin.

Osaamisen näkyväksi saaminen auttaa myös asiakkaan ohjaamisessa sopivaan palveluun hänen osaamisensa perusteella.

Ryhmät-työkalu asiakasryhmien hallinnoimiseen

Ryhmät-työkalun avulla asiantuntija hallinnoi organisaationsa ryhmätoimintaa. Lisäosalla asiantuntija merkitsee ForeAmmattiin ryhmän osallistujatiedot sekä muut ryhmätoimintaan liittyvät tiedot GDPR-vaatimukset huomioiden.

Kyselyt-työkalu personoituun asiakastiedon keräämiseen

Kyselyt-työkalulla organisaatiot pystyvät kysymään asiakkailtaan tarvitsemiaan lisätietoja personoidun kyselylomakkeen muodossa GDPR-vaatimukset huomioiden. Kyselyt-työkalu räätälöidään aina organisaatiokohtaisesti.

PRO Työmarkkinatiedot tueksi päätöksentekoon

PRO Työmarkkinatiedot -lisäosa sisältää ForeAmmatin laajat työmarkkinatiedot.

Pro Työmarkkinatiedot on tarkoitettu asiantuntijuuden tueksi työllistymisen edistämisen, valmentamisen, ammatillisen kuntoutuksen ja oppilaitosten asiantuntijoille, jotka tekevät työssään esimerkiksi palvelu- tai koulutussuunnittelua.

Lisäpalveluna räätälöityä raportointia

ForeAmmatti-palvelun ylläpitäjä Foredata Oy tarjoaa organisaatiokohtaisesti räätälöityjä raportteja lisämaksullisena palveluna organisaatioiden tiedolla johtajille. Räätälöidyt raportit toimitetaan organisaatiolle ForeAmmatti-palvelusta erillisinä tiedostoina.

Lisäpalvelut on suunnattu organisaatioiden pääkäyttäjille ja hallinnollisia tehtäviä hoitaville sekä palveluita suunnitteleville ja koordinoiville asiantuntijoille.