ForeAmmatti tukee kattavasti oppilaitoksia opiskelijoiden uraohjaustyössä

Täysin digitaalinen ForeAmmatti-palvelu tarjoaa kattavan tavan oppilaitoksille tukea opiskelijoiden itsenäistä osaamisen kartoittamista, urasuunnittelua ja työssäoppimispaikkojen etsintää koko opiskeluajalle. ForeAmmatissa opiskelija luo itselleen osaamisprofiilin, jota hän voi päivittää sitä mukaa, kun hänen osaamisensa karttuu opiskelujen edetessä. Osaamisprofiilinsa avulla opiskelija näkee aina ajantasaisen tilanteensa työmarkkinoilla palvelun työmarkkinatietojen sekä osaamispohjaisen työpaikkahaun avulla. ForeAmmatti etsii avoimia työpaikkoja joka päivä.

Opiskelija voi antaa MyData-periaatteella oppilaitokselleen sekä muille yhteistyöorganisaatioille näkymän osaamistietoihinsa ForeAmmatissa, jolloin uraohjaustyö perustuu aina ajantasaiseen tietoon. ForeAmmatti tarjoaa myös ohjaajalle käyttöön uraohjaustyön sekä asiantuntijuuden tueksi kattavat ja ajantasaiset työmarkkinatiedot kuntakohtaisesti.

Tutustu ForeAmmatin mahdollisuuksiin:

ForeAmmatti uraohjaustyön tukena

ForeAmmatti-palvelun avulla opiskelija voi kartoittaa itsenäisesti opiskelujen aikana kertyvää osaamistaan ja tutkia kasvavia työmarkkinamahdollisuuksiaan kuntakohtaisesti. Opiskelijan itsenäinen työmarkkinatilanteen kartoitus tukee ohjaajaa uraohjaustyössä, sillä se mahdollistaa opiskelijan tilanteen hahmottamisen nopeasti suhteessa tarjolla oleviin harjoittelu- ja työpaikkoihin sekä työllistymisen tukemisen opiskelijan osaamisen perusteella.

Palvelu sisältää opiskelijalle:

  • Osaamiskartoitus-työkalun ja kartoitustietojen näkymän antamisen uraohjaajalle MyData-periaatteella.
  • Kattavat työpaikka-, ammatti- ja tutkintotiedot alueittain työssäoppimispaikkojen hankkimisen ja urasuunnittelun tueksi.

Palvelu sisältää uraohjaajalle tietoa ja työkaluja, jotta hän voi:

  • Hahmottaa kattavasti opiskelijan kohtaamaa työmarkkinaa.
  • Etsiä opiskelijoita ForeAmmatissa osaamisperusteisesti.
  • Välittää yritysyhteistyön tukena kunnan sisäisiä työ-, koulutussopimus-, työharjoittelu-, ym. -paikkoja.
  • Saada tukea asiantuntijuuteen ForeAmmatin alueittaisista ja kattavista työpaikka-, ammatti- ja tutkintotiedoista.

Lue lisää ForeAmmatista

Kysy lisää / pyydä tarjous asiantuntijamyyjiltämme!

ForeAmmatti on silmiä avaava tuki henkilökohtaisen työmarkkinatilanteen ja osaamisen selvittämiseen.

Pirjo Oksanen, työllisyyspalvelujen johtaja
Kuopion kaupunki

Kun asiakkaat ovat päässeet perehtymään syvällisemmin ForeAmmatin mahdollisuuksiin ja ominaisuuksiin, he ovat 
saaneet palvelusta tärkeää tietoa urasuunnitteluun ja työnhakuun.

Jere Sivén, Osaamiskartoituksen vastuuvalmentaja
Cimson Koulutuspalvelut

ForeAmmatti opiskelijan itsenäisen urasuunnittelun tukena

Haluatteko tarjota kaikille opiskelijoillenne täysin digitaalista tukea itsenäiseen osaamisen tunnistamiseen, työssäoppimispaikkojen hankkimiseen ja urasuunnitteluun koko opiskeluajaksi? ForeAmmatin Osaamiskartoitus ja työmarkkinatiedot on vastaus tarpeisiinne!

ForeAmmatin Osaamiskartoitus

ForeAmmatin Osaamiskartoitus on itsenäisen osaamisen kartoittamisen sekä urasuunnittelun tuki opiskelijoille. Osaamiskartoituksen avulla oppilaitos voi tukea kaikkia opiskelijoitaan itsenäisessä urasuunnittelussa ajasta ja paikasta riippumatta. 

Osaamiskartoituksen avulla opiskelija näkee, mihin työtehtäviin ja ammatteihin hänen osaamisensa soveltuu – ja toisaalta mitä lisäosaamista hän vielä tarvitsee. ForeAmmatin Osaamiskartoituksen avulla opiskelija tarkastelee osaamistaan monipuolisesti, minkä jälkeen ForeAmmatti etsii kartoitettuihin osaamisiin sopivat työ- ja harjoittelupaikat kuntakohtaisesti.

Osaamiskartoituksessa opiskelija voi kerätä osaamisprofiiliinsa lähes 14 000 osaamisesta ja yli 3 000 ammattista! ForeAmmatin Osaamiskartoituksessa käytetään Euroopan komission ESCO-luokitusta (European Skills, Competences and Occupations). ForeAmmatissa käytetyistä ammattiluokituksista löytyy käyttäjälle lisätietoa palvelun osiokohtaisista ohjepoluista.

Opiskelijan Osaamiskartoitus-tiedot säilyvät ForeAmmatissa ja hän voi päivittää osaamisprofiiliaan aina halutessaan.

Kysy lisää / pyydä tarjous asiantuntijamyyjiltämme!

ForeAmmatin työmarkkinatiedot

ForeAmmatti-palvelusta opiskelija löytää urasuunnittelun tueksi tiedot yli 400 ammatista, yli 2000 tutkinnosta, kuntakohtaiset tiedot julkisesti avoimista työpaikoista sekä eri ammattien kilpailutilanteesta sekä -ennusteista.

ForeAmmatin ajantasaisten työmarkkinatietojen avulla opiskelija näkee, millaisia vaatimuksia eri ammateissa on

  • koulutuksen,
  • osaamisen ja
  • tietojen osalta.

Ammattien tiedoista opiskelija selvittää sopiiko ammatti hänelle myös kiinnostuksen puolesta ja mitä osaamista häneltä vielä mahdollisesti uupuu ammatin vaatimuksista. Lisäksi opiskelija selvittää ForeAmmatin työmarkkinatiedoista tutkintojen vaikutukset työllistymiseen.

ForeAmmatin Työmarkkinatiedot-osiossa hyödynnetään kansainvälistä ISCO-ammattiluokitusta (International Standard Classification of Occupations). Suomessa ISCO-luokituksesta puhutaan myös nimellä Ammattiluokitus 2010. ForeAmmatissa käytetyistä ammattiluokituksista löytyy käyttäjälle lisätietoa palvelun osiokohtaisista ohjepoluista.

Kysy lisää / pyydä tarjous asiantuntijamyyjiltämme!

ForeAmmatin työmarkkinatiedot tukemassa asiantuntijuutta

ForeAmmatti tarjoaa asiantuntijuuden tueksi ajantasaiset ja kattavat työmarkkinatiedot kootusti yhdestä paikasta. ForeAmmatin avulla tunnet alueelliset työmarkkinat, tutkintokoulutukset, tarvittavat osaamiset työtehtäväkohtaisesti sekä tulevaisuuden työmarkkinaennusteet.

ForeAmmatin työmarkkinatiedot ovat käytössäsi 24/7. ForeAmmatin työmarkkinatiedot on mahdollista ostaa myös erillisenä palvelupakettinaan tukemaan omaa työtäsi asiantuntijana.

Kysy lisää / pyydä tarjous asiantuntijamyyjiltämme!

ForeAmmattia hyödyntävät jo palveluissaan esimerkiksi

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän logo.
Forssan Ammatti-instituutin logo.
Cimson koulutuspalvelujen logo.
Kuopion kaupungin logo.
Rauman logo.
Turun kaupungin logo.
Faktia-logo.
Kokkolan logo.
Redu Edu Oy:n logo.
Tuusulan logo.
Mäntsälän logo.

Kysy lisää / pyydä tarjous asiantuntijamyyjiltämme!

Jukka Suontausta

Kaupallinen johtaja

jukka.suontausta@foredata.fi

050 541 9393

Jukka auttaa sinua kunnan elinvoimaan tai TE24-uudistukseen liittyvissä tarpeissasi. Jukkaa kannattaa tavoitella myös, jos haluat lisätietoa ammatilliseen kuntoutukseen liittyvistä ratkaisuistamme. Lisäksi hän on ekspertti ForeAmmatin datan ja tiedolla johtamisen toiminnoissa.

Mikael Andolin

Palvelujohtaja

mikael.andolin@foredata.fi

040 724 8771

Mikael auttaa sinua valmennus- ja ohjauspalveluihin, kotouttamisen palveluihin tai kuntouttavan työtoiminnan palveluihin liittyvissä ratkaisuissamme. Lisäksi Mikaeliin kannattaa olla yhteydessä, jos mielessäsi on ForeAmmattiin liitettävät oppimisympäristöintegraatiot.