Liedon työllistämispalvelut Kisällin palveluohjaaja Toni Nordblom.

Laatukriteerien mukaista palvelua mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennukseen

ForeAmmatin käyttöesimerkit / Asiantuntijalle / Blogit

Liedon työllistämispalvelut Kisälli on mukana hallituksen työkykyohjelma Kaveria ei jätetä -osahankkeessa. Työkykyohjelmalla tähdätään nostamaan työllisyysastetta Suomessa.

Olen palveluohjaaja Toni Nordblom ja toimin Liedon osahankkeen työhönvalmentajana. Kuvaan tässä blogikirjoituksessani kokemuksia työhönvalmennuksen etenemisestä ja sitä, miten ForeAmmatti on tuonut ohjaukseen uutta puhtia.

Työkykyohjelma Kaveria ei jätetä -osahanke Liedossa

Tavoitteena osahankkeessa on kehittää IPS-mallin eli suomeksi Sijoita ja valmenna -mallin mukaista työhönvalmennusta mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille sekä pitkäaikaistyöttömille, jotka ovat kuntouttavassa työtoiminnassa.

Jo hankesuunnittelussa halusimme tarttua ForeAmmatin tarjoamaan asiakashallinnan välineistöön, jolla tuetaan asiakkaan työllistymistä. Laatukriteerien mukaisessa työhönvalmennuksessa pyritään saavuttamaan nopea asiakkaan työllistyminen palkkasuhteeseen avoimilla työmarkkinoilla. Työllistettävää ja työnantajaa tuetaan työhönvalmennuksessa pitkäjänteisesti.

ForeAmmatilla luottamusta asiakassuhteeseen

Luottamuksellisen asiakassuhteen rakentaminen on työhönvalmennuksen onnistumisen peruspilareita. Hankkeemme ensimmäisessä vaiheessa olemme sopineet asiakasohjauksesta psykiatrisen hoitoyksikön kanssa. Kun asiakas ilmoittaa kiinnostuksestaan työllistymistä kohtaan, ensimmäisellä tapaamisella hoidamme sopimukset tietojen vaihtojen osalta.

Asiakkaalle esitellään ForeAmmatti-palvelun käyttöä, jonka jälkeen hänelle lähetetään ForeAmmatti-käyttäjäkutsu suljettuun käyttöympäristöömme palvelussa. MyData-periaate, jolla asiakas hallitsee tuottamaansa tietoa, on rohkaissut asiakkaita tutustumaan ForeAmmattiin. Etenkin kirjautumisen helppous madaltaa ForeAmmatin käyttöönottoa.

MyData-periaate, jolla asiakas hallitsee tuottamaansa tietoa, on rohkaissut asiakkaita tutustumaan ForeAmmattiin. Etenkin kirjautumisen helppous madaltaa ForeAmmatin käyttöönottoa.

Toni Nordblom, Liedon työllistämispalvelut Kisälli

Kiinnostusta ForeAmmattiin on lisännyt myös työhönvalmentajan kirjausten näkyminen asiakkaalle. Näin keskustellut ja sovitut tehtävät tulevat yhteisesti näkyville ja niihin voidaan tarvittaessa yhdessä palata. Luottamusta lisää se, että asiakas antaa suostumuksen työhönvalmentajalle omista tiedoistaan ja hän voi koska tahansa myös poistaa suostumuksensa.

Asiakkaan voimavarojen löytyminen ja tukeminen

Työhönvalmennuksen alkuun kuuluu asiakkaan lähtötilanteen kartoittaminen, jossa ForeAmmatin Kykyviisari ja Osaamiskartoitus ovat hyviä välineitä asiakkaan voimavarojen arvioimiseen. Viikoittaisten tapaamisten yhteydessä tuen näiden osioiden täyttämistä ForeAmmatissa.

Kykyviisarin tulosten avulla keskustelemme työllistymisen haasteiden voittamisesta ja tarvittavan tuen hankkimisesta. Osaamiskartoituksessa olen havainnut hyväksi, että ensimmäisellä kerralla käymme läpi vain yhden koulutuksen tai työpaikan osaamisen. Sen perusteella näytän, miten se vaikuttaa ForeAmmatista saatavan tiedon kehittymiseen.

ForeAmmatin Osaamiskartoitus on vahvistanut asiakkaiden itsetuntemusta. Palvelun työelämätietous on innostanut heitä uusien mahdollisuuksien edessä.

Toni Nordblom, Liedon työllistämispalvelut Kisälli

Suurta innostusta on syntynyt asiakkaissa siinä, että ForeAmmatti tarjoaa muita mahdollisia ammatteja, joissa todettuja osaamisia tarvitaan. Tämän innoittamana annan asiakkaille kotitehtäväksi täydentää osaamistaan Osaamiskartoituksen avulla muiden kokemustensa perusteella. Kun olen käynyt asiakkaan kanssa läpi todennetut osaamiset, pohdimme yhdessä, mikä olisi se työ, jota lähden hänelle etsimään. Tämä on laatukriteereissä yksi periaate, että työhönvalmentaja etsii ja kontaktoi työnantajia. Kannustan edelleen asiakasta löytämään hänelle mielenkiintoisia työpaikkailmoituksia.

Työhönvalmentajana olen saanut ForeAmmatista välineen, joka tukee vuorovaikutusta myös asiakastapaamisten välillä. Palvelu antaa yhteisen kielen kaikkien toimijoiden tueksi.

Toni Nordblom, Liedon työllistämispalvelut Kisälli

ForeAmmatin Osaamiskartoitus on vahvistanut asiakkaiden itsetuntemusta. Palvelun työelämätietous on innostanut heitä uusien mahdollisuuksien edessä. ForeAmmatissa huomioidaan fyysinen osatyökykyisyys, joten työhönvalmentajalle jää vielä työtä psyykkisten voimavarojen tunnistamisessa ja sen myötä tuen tarjoamisessa työntekijälle ja hänen työyhteisölleen.

Työhönvalmentajana olen saanut ForeAmmatista välineen, joka tukee vuorovaikutusta myös asiakastapaamisten välillä. Palvelu antaa yhteisen kielen kaikkien toimijoiden tueksi. Odotan innolla, mitä ForeAmmatti vielä tuo muiden asiakasryhmien kanssa ja työnantajayhteistyöhön rekrytoinnissa.

Toni Nordblom

Palveluohjaaja


Tutustu & lue lisää

Liedon työllistämispalvelut Kisälli

Vieraskynä-kirjoittajaprofiililla julkaistaan työllisyyden edistämisen organisaatioiden asiantuntijoiden kirjoituksia, jotka käsittelevät ForeAmmatin hyödyntämistä eri näkökulmista.

foreammatti@foreammatti.fi