Joukko opiskelijoita nauraa, liikehtii ja keskustelee keskenään luokkatilassa.

Tukea opiskelijan työelämäpohdintoihin oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaan

Alan valintaan / Asiantuntijalle / Työmarkkinat

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden opintoihin sisältyy uraohjausta ja tukea työelämäosaamisen vahvistamiseen. Osalle opiskelijoista kokemus tulevaisuuden työelämästä voi hahmottua hyvinkin selväpiirteisesti jo opiskelujen alkuvaiheessa, kun taas toiset vasta pohtivat tulevaa suuntaansa opintojen ollessa loppusuoralla – jokainen opiskelija etenee omaa tahtiaan. Vaikka uraohjaus ja työelämäosaamisen vahvistaminen näkyvät opintosuunnitelmassa, ei tämä vielä takaa yksilöllistä, oikea-aikaista tukea.

ForeAmmatin avulla opiskelijoille voidaan tarjota tukea jatko-opintojen ja tulevan työelämän pohtimiseen silloin, kun opiskelija kokee sitä tarvitsevansa. ForeAmmattia voi käyttää niin itsenäisesti kuin ohjaamisen välineenä. ForeAmmattiin kerättyjen osaamistietojen pohjalta opiskelija saa tietoa, joka on koottu juuri hänen yksilölliseen tilanteeseensa perustuen. ForeAmmatissa luonnistuu myös työssäoppimispaikkojen etsiminen!

ForeAmmatti luo näkymiä tulevaisuuteen

ForeAmmatin Osaamiskartoituksen avulla opiskelija luo itselleen henkilökohtaisen osaamisprofiilin, jota hän voi päivittää osaamisen karttuessa ja opiskelujen edetessä. ForeAmmatista löytyy niin tietoa työmarkkinoiden tilanteesta kuin osaamispohjainen työpaikkahakukin.

ForeAmmatin avulla opiskelija voi selvittää, mihin ammatteihin hänen osaamisensa sopii, ja toisaalta mitä osaamista häneltä vielä mahdollisesti ammattien vaatimuksista uupuu. ForeAmmatin työmarkkinatiedoista opiskelija näkee eri ammattien kilpailutilanteen juuri tällä hetkellä, ja saa sen lisäksi ennusteen tulevaisuuden kilpailutilanteesta. Lisäksi opiskelija pääsee tutustumaan ammattien osaamis- ja tutkintoedellytyksiin, työtehtäviin ja keskipalkkoihin.

Täysin digitaalisena palveluna opiskelija voi käyttää ForeAmmattia selaimessa mobiililla, tabletilla tai tietokoneella missä ja milloin tahansa. ForeAmmatti toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi Osaamiskartoituksen voi tehdä jopa 30 eri kielellä.

Myös työssäoppimispaikkojen etsiminen onnistuu ForeAmmatissa

ForeAmmatin osaamispohjainen työpaikkahaku vähentää oppilaitosten painetta työssäoppimispaikkojen löytämiseen ja helpottaa opiskelijan itsenäistä työssäoppimispaikkojen etsintää.

Opiskelija voi etsiä työssäoppimispaikkoja ForeAmmattiin luomansa osaamisprofiilin avulla. Kun osaamisprofiilia päivitetään opiskelujen edetessä, tarjoaa ForeAmmatti tietoa paikoista, jotka sopivat opiskelijan osaamiseen juuri kyseisellä hetkellä. ForeAmmatti etsii uusia, opiskelijan yksilölliseen tilanteeseen sopivia avoimia työpaikkoja joka päivä.

Opiskelijan osaamisprofiili auttaa oppilaitosten uraohjaustyössä

ForeAmmatti on täysin digitaalinen, saavutettava ja tietenkin tietoturvallinen. Opiskelija voi MyData-periaatteella antaa näkymän osaamisprofiiliinsa oppilaitokselleen sekä muille yhteistyöorganisaatioille ForeAmmatissa, jolloin uraohjaustyö perustuu aina ajantasaiseen ja yhteiseen ymmärrykseen opiskelijan tilanteesta. Lisäksi ForeAmmatti tarjoaa uraohjaajalle kattavat ja ajantasaiset työmarkkinatiedot kuntakohtaisesti ohjaustyön tueksi.

Opiskelijoiden ForeAmmatissa ylläpitämien osaamisprofiilien avulla oppilaitoksilla on mahdollisuus saada kattava käsitys opiskelijoiden työelämäosaamisen ja -valmiuksien tilasta. Näin oppilaitokset voivat kohdentaa resurssejaan opiskelijoiden erilaisten tuen tarpeiden mukaisesti.

Kiinnostuitko? Lue lisää ForeAmmatin mahdollisuuksista oppilaitoksille ja pyydä tarjous

Foredata Oy perustettiin 2007 aidosta halusta auttaa työnhakijaa työllistymään ja tekemään työllistymisen edistämisestä yksilöllisempää sekä tehokkaampaa digitalisoinnin avulla. ForeAmmatti-palvelumme auttaa vuosittain kymmeniätuhansia ihmisiä heidän työelämään liittyvissä valinnoissaan ja yli tuhatta työllisyyden edistämisen asiantuntijaa heidän työssään. Asiakkaitamme ovat valmennusyhtiöt, kunnat, oppilaitokset, TE-toimistot, ELY-keskukset sekä muut työllistymistä edistävät organisaatiot.

foreammatti@foredata.fi